20 Νοέμβριος 2012

Ισότητα των φύλων στα κέντρα λήψης αποφάσεων

Στόχος του «συνασπισμού 50/50» οι ευρωεκλογές του 2014

 

Μια πολύ σημαντική πολιτική διακήρυξη υπέγραψαν στις 21 Νοεμβρίου, πάνω από πενήντα ευρωβουλευτές, προερχόμενοι από πέντε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Τη διακήρυξη υπέγραψε και ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο.

 

Στόχος της διακήρυξης είναι να επιτύχει την ισότητα στην αντιπροσώπευση των δύο φύλων σε όλα τα όργανα και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, δηλαδή σε όλα τα κέντρα λήψης των αποφάσεων της Ευρώπης. 

 

Ο «συνασπισμός 50/50» όπως ονομάστηκε η διακήρυξη, προτείνει την υποψηφιότητα μιας γυναίκας και ενός άνδρα από κάθε κράτος-μέλος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2014, καθώς και για κάθε ανώτατη θέση των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, καλεί τα πολιτικά κόμματα να διασφαλίσουν την ισότητα των φύλων στις υποψηφιότητες που θα υποστηρίξουν για τις ευρωεκλογές του 2014, καθώς και τις πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου να διασφαλίσουν την ισότητα των φύλων στους προεδρεύοντες στις Επιτροπές και στο Προεδρείο του Ευρωκοινοβουλίου.

 

Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι χαιρέτησαν την πρωτοβουλία. Η ευρωβουλευτής των Πράσινων Franziska Branter σχολίασε: «η πρόσφατη κενή θέση εργασίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και η αποτυχία στήριξης μιας γυναικείας υποψηφιότητας, κατέδειξε πόσο δύσκολο παραμένει να ανοίξουν  παραδοσιακά ανδροκρατούμενες δομές».

 

Σημαντικό βήμα χαρακτήρισε τον συνασπισμό 50/50 ο Νίκος Χρυσόγελος. Όπως δήλωσε: «αν και εμείς οι Πράσινοι έχουμε μεγαλύτερες φιλοδοξίες για την ισότητα των φύλων από την επιβολή της ποσόστωσης, παρόλα αυτά αναγνωρίζουμε ότι οι γυναίκες συνεχίζουν να υποεκπροσωπούνται. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Ο συνασπισμός 50/50 είναι ένα σημαντικό βήμα και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά και στην κοινωνία και στις συνειδήσεις των ανθρώπων». 

 

Η διακήρυξη είναι ανοιχτή για υπογραφή από όλους τους ευρωβουλευτές και τα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων, και θα παραδοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές κυβερνήσεις στις αρχές του νέου έτους.