13 Σεπτέμβριος 2012

Το Ευρωκοινοβούλιο παίρνει μέτρα για την καταπολέμηση της εταιρικής φοροδιαφυγής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε στις 11 Σεπτεμβρίου 2012 το σχέδιο της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τη φορολόγηση τόκων και δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών. Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν υπέρ της αυστηροποίησης των μέτρων της ΕΕ που σκοπεύουν στο περαιτέρω περιορισμό της πιθανότητας ακούσιας μη φορολόγησης, διπλής φορολόγησης ή φοροαποφυγής μεταξύ των κρατών μελών, που βλάπτουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, δήλωσε σχετικά:

 

" Η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή κοστίζουν στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα σημαντικό ποσό μη εισπραχθέντων εσόδων. Η απώλεια εσόδων αυξάνει τα επίπεδα του ελλείμματος και του χρέους των διαφόρων κρατών μελών. Ως εκ τούτου,  η συνεργασία μεταξύ των συστημάτων φορολόγησης των διαφόρων κρατών μελών είναι απαραίτητη.

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα υπέρ της ενίσχυσης της νομοθεσίας που σκοπεύει στον περιορισμό της «νόμιμης» πρακτικής των εταιρειών να διοχετεύουν κέρδη μέσω των διαφόρων κρατών μελών και των φορολογικών καθεστώτων για την αποφυγή των φορολογικών τους ευθυνών. Θεσπίζεται ένας αποτελεσματικός ελάχιστος φορολογικός συντελεστής της ΕΕ επί του εισοδήματος από τόκους και δικαιώματα, που θα περιορίσει περαιτέρω το πεδίο για την εταιρική φοροαποφυγή. Επιπλέον κάνει έκκληση για την εξεύρεση συγκεκριμένων τρόπων καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής.

 

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη άμεσα να ληφθούν επιπλέον μέτρα από την ΕΕ που θα διακόψουν τον φορολογικό τουρισμό που δίνει την δυνατότητα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις να αποφεύγουν πληρωμές φόρων έως και 100 δις ευρώ."

Last modified on Τρίτη, 18 Σεπτέμβριος 2012 16:05