21 Μάιος 2013

Η πολιτική πρόταση των Πράσινων: Για δίκαιες και βιώσιμες συντάξεις

Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι διατυπώνουν τις προτάσεις για δίκαιες και βιώσιμες συντάξεις, με απόφαση του Συμβουλίου τους που συνεδρίασε στην Μαδρίτη 10-12 Μαίου. Οι Πράσινοι επιδιώκουν τα κοινωνικά θέματα, όπως είναι η σύγκλιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και η προώθηση πολιτικών για δίκαιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης, να είναι στο κέντρο της συζήτησης στις ευρωεκλογές. Η ανεργία, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων έχει ως αποτέλεσμα τη μη συμμετοχή των νέων στη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενώ η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης κρατάει τους νέους μακριά από την παραγωγή και την πραγματική οικονομία. Οι τάσεις αυτές έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, στα δημοσιονομικά έσοδα, στην καινοτομία αλλά και την κοινωνική συνοχή.

 

Σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, τα κοινωνικά συστήματα ασφάλισης και κοινωνικής πολιτικής παραμένουν απομονωμένα μεταξύ τους. Οι Πράσινοι υποστηρίζουμε ότι χρειάζεται να υπάρξει σύγκλιση μεταξύ των κοινωνικών συστημάτων ασφάλισης και κοινωνικής πολιτικής παρά το γεγονός ότι σήμερα οι Συνθήκες δεν επιτρέπουν εμπλοκή της Ε.Ε. και πολλά συνδικάτα φοβούνται ότι σύγκλιση και κοινοί κανόνες μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση των υψηλότερων στάνταρντ που υπάρχουν σε κάποιες χώρες. Ο πλούτος της Ευρώπης είναι οι ανθρώπινοι πόροι της, το ανθρώπινο κεφάλαιό της και η έξοδος από την κρίση δεν μπορεί να

βασιστεί σε απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και το κοινωνικό ντάμπινγκ.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος συμμετείχε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος μαζί με άλλους ευρωβουλευτές της ομάδας των Πράσινων στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.

 

Διαβάστε το σχετικό πολιτικό κείμενο εδώ

 

 

Last modified on Τρίτη, 21 Μάιος 2013 11:07