21 Ιανουάριος 2013

Δώστε μια ευκαιρία στις μέλισσες!

Give bees a chance!

Νέα καμπάνια της Ομάδας των Πρασίνων / Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας

Tο θέμα της μελισσοκομίας απασχόλησε σήμερα την Επιτροπή Αναφορών της ΕΕ στην οποία προσέφυγαν για να αναδείξουν τις πραγματικές απειλές για τον τομέα και την επιβίωσή τους. Η μία αναφορά υπογραμμίζει την απότομη αύξηση στη θνησιμότητα μεταξύ των μελισσών στην ΕΕ λόγω της εκτεταμένης χρήσης των φυτοφαρμάκων και η άλλη ζητά α την προστασία των μελισσών και των μελισσοκόμων από τη μόλυνση από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Η Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία  καλεί την ΕΕ να δώσει μια ευκαιρία στις μέλισσες! Υποστηρίζουμε τις αναφορές των μελισσοκόμων και απαιτούμε ένα τέλος στις αρνητικές επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων και των ΓΤΟ στις μέλισσες και τα συναφή προϊόντα διατροφής.

 

Η ανησυχητική μείωση του πληθυσμού των μελισσών, ο ρόλος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, των φυτοφαρμάκων και των ΓΤΟ, και η απαιτούμενη  επείγουσα πολιτική απάντηση της ΕΕ θα παρουσιαστούν σε συνέντευξη Τύπου το πρωί της Τρίτης (22 Ιανουαρίου). Η Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία θα ανακοινώσει επίσης μια νέα εκστρατεία για τις μέλισσες στη συνέντευξη Τύπου.