02 Απριλίου 2012

Πρόσφυγες και πολιτική ασύλου: Η ΕΕ καλύτερα προετοιμασμένη για τη συνδρομή σε πρόσφυγες και για να διαδραματίσει πιο ενεργό παγκόσμιο ρόλο μετά από ψηφοφορία στο ΕΚ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα νέα νομοθεσία με στόχο την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να βελτιώσουν την ικανότητα και τις δυνατότητές τους σε ό,τι αφορά την υποδοχή προσφύγων. Η νομοθεσία, την οποία προώθησε στο ΕΚ ως συντάκτης της ο ευρωβουλευτής της Ομάδας των Πρασίνων Rui Tavares, περιλαμβάνει αλλαγές στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες, ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη ένα νέο κοινό ταμείο για μετεγκατάσταση.

 

Αναφερόμενος στη θέσπιση της νομοθεσίας, ο Rui Tavares δήλωσε: «Εγκρίνοντας αυτούς τους νέους κανόνες, οι βουλευτές του ΕΚ διασφαλίζουν ότι η ΕΕ θα είναι καλύτερα προετοιμασμένη να διαδραματίσει ακόμη πιο θετικό ρόλο στην παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες και στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης σε προβληματικές περιοχές του κόσμου. Παρά την πληθώρα των διακηρύξεων, τα κράτη μέλη στην πράξη δεν στέκονται στο ύψος των προσδοκιών: η ΕΕ υποδέχεται μόλις περί τους 4,500 από τους 200.000 πρόσφυγες που χρήζουν μετεγκατάστασης στον κόσμο κάθε χρόνο. Συγκριτικά, οι ΗΠΑ μετεγκαθιστούν περί τα 80.000 άτομα, ενώ ακόμη και χώρες όπως η Βραζιλία και η Χιλή έκαναν πολλά τα τελευταία χρόνια. Η Ευρώπη πρέπει να θυμάται από πού προήλθε – κάποτε και εμείς προκαλούσαμε μεγάλα κύματα προσφύγων – και να επωμιστεί το βάρος που της αναλογεί σε αυτή την παγκόσμια προσπάθεια.

 

Με βάση τις προτάσεις που ενέκρινε σήμερα το ΕΚ, η ΕΕ θα διαδραματίσει έναν πιο ενεργό ρόλο στην παροχή βοήθειας σε πρόσφυγες μέσω του νέου κοινού προγράμματος μετεγκατάστασης, που στόχο έχει τη μετεγκατάσταση ατόμων στην ΕΕ, στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα σε τρίτες χώρες που δεν έχουν τη δυνατότητα να παράσχουν κατάλληλη προστασία.

 

Προκειμένου να διευκολύνει την κατάσταση, το πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες, το οποίο παρέχει χρηματοδοτική βοήθεια σε κράτη μέλη της ΕΕ προκειμένου να υποστηρίξουν τις μετεγκαταστάσεις, θα διευρυνθεί για να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα μιας ευρύτερης ομάδας ευπαθών ανθρώπων. Αυτές οι κατά προτεραιότητα ομάδες περιλαμβάνουν τα παιδιά, τις γυναίκες που διατρέχουν κίνδυνο, ασυνόδευτους ανήλικες, επιζώντες βίας και βασανιστηρίων, καθώς και άτομα που χρήζουν επείγουσας ιατρικής περίθαλψης. Για πρώτη φορά, τα κράτη μέλη θα λάβουν χρηματοδότηση για κάθε άτομο που μετεγκαθίσταται.

 

Ευελπιστούμε πως αυτό θα διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες για να ανταποκριθεί στη μοίρα των προσφύγων και για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις των παγκόσμιων κρίσεων. Μολονότι είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι για διαδικαστικούς λόγους σημειώθηκε στην πράξη καθυστέρηση δύο ετών όσον αφορά τη μετεγκατάσταση των πλέον ευάλωτων ανθρώπων στον κόσμο, πλέον τα κράτη μέλη θα επωφεληθούν του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τους Πρόσφυγες και θα ξεκινήσουν βιώσιμα προγράμματα μετεγκατάστασης, ενώ παράλληλα θα ενισχύσουν τις δεσμεύσεις τους».

 

Προκειμένου να παρακινηθούν περισσότερα κράτη μέλη να συμμετάσχουν σε δράσεις μετεγκατάστασης, θα δοθεί πρόσθετη χρηματοδοτική βοήθεια στα νεοπροσφερόμενα κράτη μέλη: 6.000 € για κάθε άτομο που μετεγκαθίσταται εντός έτους και 5.000 € για το δεύτερο έτος. Τα επακόλουθα χρόνια, το καθορισμένο ποσό θα ανέρχεται στα 4.000 € για κάθε άτομο που μετεγκαθίσταται. Επιπροσθέτως, υπάρχουν νέοι κανόνες για στρατηγική επικέντρωση σε περιοχές του κόσμου που εντοπίζονται εστίες κρίσης, νέες και σαφείς κατηγορίες προσφύγων προς μετεγκατάσταση, και (στην έκθεση εξ ιδίας πρωτοβουλίας) δράσεις και συγκριτικοί πίνακες επιδόσεων για τη διευκόλυνση και την αξιολόγηση της ποιότητας των προσπαθειών που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την ένταξη προσφύγων που μετεγκαθίστανται.

 

Richard More O'Ferrall,

Υπεύθυνος Τύπου και τα ΜΜΕ,

Ομάδα των Πρασίνων/ Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Last modified on Δευτέρα, 02 Απριλίου 2012 16:28