02 Απρίλιος 2012

Εαρινό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος στην Κοπεγχάγη

Το εαρινό Συμβούλιο του Ευρωπαικού Πράσινου Κόμματος θα διεξαχθεί στην Κοπεγχάγη 11-13 Μαίου 2012 με κεντρικό θέμα την υλοποίηση του Green New Deal.

 

Στη συζήτηση που θα γίνει, θα επιδιώξουμε να αναλύσουμε για το πως προτείνουμε να υλοποιηθεί το Green New Deal, το δικό μας πρόγραμμα για το πρασίνισμα της οικονομίας που εξασφαλίζει ευημερία σε ολόκληρο το πλανήτη και όλες τις γενιές, με τη μείωση των ανισοτήτων. Η οικολογική μετατροπή της οικονομίας και της κοινωνίας της Ευρώπης μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσα σε ένα δημοκρατικό και διαφανές πλαίσιο, εντός και εκτός της ΕΕ. Το πρασίνισμα της οικονομίας, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και της κοινωνικής ασφάλισης θα είναι το κύριο θέμα του Συμβουλίου μας, ωστόσο το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα έχει εμπλακεί σε ένα ευρύτερο φάσμα συζητήσεων, από τη γεωργία έως τα ψηφιακά δικαιώματα καθώς και από το Ρίο+20 ως τα πολιτικά δικαιώματα. Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι έχουν λύσεις για τη γεφύρωση των αυξημένων ανισοτήτων, μπορούν να συνδυάσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα με την καινοτομία, περισσότερες ποιοτικές θέσεις εργασίς, οικονομική ευημερία και την αειφόρο χρήση των πόρων.