27 Φεβρουάριος 2014

Καλύτερη χρήση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για Απόρους

 

Ν. Χρυσόγελος: να αντιμετωπίσουμε την φτώχεια, να βοηθήσουμε όσους έχουν ανάγκη

                                                                                                                  

"Με τον αριθμό των φτωχών να αυξάνεται, πολλά άτομα από την μεσαία τάξη να βρίσκονται στο  όριο επιβίωσης, χρειάζεται να αναπτύξουμε ισχυρές πολιτικές για την αντιμετώπιση των αιτίων της φτώχειας αλλά και να βρούμε εργαλεία που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους που είναι στα όρια της επιβίωσης να ζουν με αξιοπρέπεια, αλλά και να μπορέσουν να επανενταχθούν στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για Απόρους είναι ένα εργαλείο, αν και ανεπαρκές, που μπορεί να βοηθήσει όσους βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση. Αν και οι κυβερνήσεις, το Συμβούλιο, επέλεξαν να έχει αυτό μειωμένο προϋπολογισμό, δεν μπορούμε παρά να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά τα 3,5 δις Ευρώ που θα διαθέσει για την επόμενη περίοδο 2014-2020. Δεν πρέπει ούτε ένα Ευρώ να πάει χαμένο, αντιθέτως οι χώρες που έχουν ανάγκη πρέπει να αξιοποιήσουν τους πόρους αυτούς δυο φορές πιο αποτελεσματικά", δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πράσινων,  με αφορμή την υπερψήφιση από το Ευρωκοινοβούλιο, στις 25/2/2014, του Ευρωπαϊκού Ταμείου για Απόρους.

"Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για Απόρους είναι ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση των διαφορετικών αναγκών των απόρων. Χάρη σε παρεμβάσεις των Πράσινων περιλαμβάνει όχι μόνο μέτρα για την διανομή τροφίμων αλλά και μέτρα που θα βοηθούν τους απόρους να επανενταχθούν στην κοινωνική και επαγγελματική  ζωή. Διασφαλίζει την προμήθεια, συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση των τροφίμων που διανέμονται, ώστε να προέρχονται από τοπικές και ποιοτικές πηγές ειδών διατροφής. Δεν θα εξαρτιέται από τα ευρωπαϊκά αποθέματα τροφίμων. Από την άλλη, δεν θα περιορίζεται μόνο στη διανομή τροφίμων αλλά θα βοηθάει στην ενίσχυση δράσεων κοινωνικής ένταξης, όπως πχ καθοδήγηση για κοινωνικές υπηρεσίες, σχήματα εξεύρεσης κατάλληλης διαμονής, καθώς και σε θέματα διαχείρισης προϋπολογισμού", συνέχισε ο Νίκος Χρυσόγελος. 

Ακολουθώντας την πετυχημένη πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ταμείο  θα στηρίζει την συνεργασία με οργανισμούς που έχουν εμπειρία σε θέματα βοήθειας προς τους απόρους στο πεδίο, δεν ασχολούνται απλώς από το γραφείο τους. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αποτελεσματική και με πραγματική ευαισθησία αξιοποίηση των πόρων. Τα Κοινωνικά Παντοπωλεία και παρόμοιοι θεσμοί της κοινωνίας των πολιτών σε συνεργασία με τους ίδιους τους ανθρώπους που έχουν σήμερα μεγάλη ανάγκη μπορούν να αξιοποιήσουν κατάλληλα τις δυνατότητες που προσφέρονται, ιδιαίτερα στις χώρες της κρίσης, για  να καλυφθούν οι πολύπλευρες ανάγκες των απόρων αλλά και να δημιουργηθούν ευκαιρίες για κοινωνική ένταξή τους, αποκατάσταση της αυτοπεποίθησής και απόκτηση νέων ικανοτήτων και ευκαιριών κοινωνικοποίησης τους. Τα Κοινωνικά Παντοπωλεία που θα δεχθούν βοήθεια από το Ταμείο αυτό θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα και τα άλλα προϊόντα τους θα διατίθενται δωρεάν στους απόρους. 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο για Απόρους αποτελεί εξέλιξη του προγράμματος διανομής τροφίμων στους απόρους (ΠΔΤΑ) [1] που αντιπροσώπευε, από το 1987, σημαντική πηγή εφοδίων για οργανώσεις που εργάζονται σε άμεση επαφή με τα αναξιοπαθούντα μέλη της κοινωνίας, παρέχοντάς τους τρόφιμα. Σήμερα διανέμει περίπου 500.000 τόνους τροφίμων ετησίως για τους απόρους. Δημιουργήθηκε με σκοπό την επωφελή χρησιμοποίηση των τότε γεωργικών αποθεμάτων. Το πρόγραμμα εκείνο διέθετε 500 εκ ευρώ ετησίως για την κάλυψη των αναγκών των Κρατών Μελών, τα οποία συμμετείχαν εθελοντικά. Για την Ελλάδα συγκεκριμένα είχαν δεσμευτεί περίπου 20 εκ. ευρώ το 2011, 21 εκ. ευρώ για το 2012 και 22 εκ. ευρώ για το 2013, χωρίς όμως να υπάρχει μια σαφή εικόνα πώς και πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιήθηκαν στην χώρα. Τώρα το Ευρωπαϊκό Ταμείο για Απόρους είναι υποχρεωτικό για όλα τα Κράτη Μέλη αλλά εθελοντικά θα κάνουν περιορισμένη χρήση του τα Κράτη Μέλη που έχουν καλύτερα αναπτυγμένες δομές και υπηρεσίες για τους απόρους.

Το "Πρόγραμμα Διανομής Τροφίμων σε Απόρους" της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2013 εντάσσονταν στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής, ενώ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Απόρων εντάσσεται στις πολιτικές και τις χρηματοδοτήσεις των πολιτικών συνοχής, άρα απαιτείται ολοκληρωμένη προσέγγιση.

[1] http://ec.europa.eu/agriculture/most-deprived-persons/index_en.htm