15 Μάρτιος 2013

Τα πουλιά, τα ψάρια και τα ζώα δε γνωρίζουν σύνορα!

Ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου για τις καθυστερήσεις της ελληνικής πλευράς να κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία για τις Πρέσπες

 


Το ζήτημα της καθυστέρησης κύρωσης από την Ελλάδα της Διεθνούς Συμφωνίας για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη του Πάρκου Πρεσπών, φέρνει με γραπτή ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο. 

Πρόκειται για μια συμφωνία που είχε αποτελέσει πρωτοβουλία της τότε ελληνικής κυβέρνησης και η οποία υπογράφηκε στις 2 Φεβρουαρίου του 2010 από την Ελλάδα, την Αλβανία και την πΓΔΜ αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Συμφωνία καλεί τις 3 χώρες που μοιράζονται τις Πρέσπες να εφαρμόσουν κοινά σχέδια και προγράμματα για την προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής με γνώμονα την προστασία της βιοποικιλότητας. Έκτοτε, η ΕΕ (Συμβούλιο και Ευρωκοινοβούλιο) ενέκρινε τη συμμετοχή της στη συμφωνία τον Οκτώβριο του 2011. Επίσης, η Αλβανία δε χρειάζεται επικύρωση καθώς δεσμεύεται με υπογραφή Υπουργού, ενώ στις 23/7/2012 το Κοινοβούλιο της πΓΔΜ ενέκρινε, χωρίς καμία αρνητική ψήφο, το νομοσχέδιο κύρωσης της Διεθνούς Συμφωνίας. Επομένως η μόνη χώρα που απομένει να επικυρώσει τη Συμφωνία είναι αυτή η οποία ανέλαβε την πρωτοβουλία για την υπογραφή της, εδώ και 37 μήνες!

Ενώ οι φορείς της περιοχής, δημόσιοι και ιδιωτικοί, συνεχίζουν τις δράσεις προστασίας, παρακολούθησης και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος στο κομμάτι ευθύνης τους, χωρίς την οριστική κύρωση της Συμφωνίας δεν μπορούν να

 

 

λειτουργήσουν τα διασυνοριακά θεσμικά όργανα που θα συντονίζουν τις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος των Πρεσπών. Έτσι είναι αδύνατον να εφαρμοστεί στην πράξη η προσέγγιση του αντικειμένου από τη σκοπιά ολόκληρης της λεκάνης απορροής των Πρεσπών που είναι απαραίτητη καθώς τα ψάρια, τα πουλιά και τα ζώα δε γνωρίζουν σύνορα.

Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά:

«Πρόκειται για μια συμφωνία που είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση του τόσο σημαντικού οικοτόπου των Πρεσπών. Η Συμφωνία επίσης προβλέπει τη δημιουργία μόνιμων θεσμών για διασυνοριακή συνεργασία, και χαιρετήθηκε από τη διεθνή κοινότητα για τις σύγχρονες διαχειριστικές μεθόδους που προτείνει. Οι διασυνοριακοί θεσμοί είναι μία σύγχρονη περιβαλλοντική πρακτική που ακολουθείται και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά η Συμφωνία των Πρεσπών είναι ιδιαίτερα πρωτοποριακή ειδικά αν αναλογιστεί κανείς το πολιτικό περιβάλλον στα Βαλκάνια αλλά και το γεγονός ότι οι διακρατικές συμφωνίες στις διεθνείς λεκάνες απορροής της Ελλάδας με τρίτες χώρες αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή, σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2006. Με δεδομένο ότι αυτή η Συμφωνία αποτέλεσε πρωτοβουλία της Ελλάδας περισσότερο από 3 χρόνια πριν, είναι αδικαιολόγητη η ασυνέχεια και καθυστέρηση από την Ελληνική κυβέρνηση  της επικύρωσής της. Με την ερώτησή μου αυτή καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει με λεπτομέρεια τις αιτίες που έχουν οδηγήσει σε αυτή την καθυστέρηση και να παίξει ρόλο καταλύτη στην αποτελεσματική διευθέτηση του ζητήματος.»

 

(Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης)

 

Θέμα: «Καθυστερήσεις στην κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη του Πάρκου Πρεσπών»

 

Στις 2 Φεβρουαρίου του 2010, η Ελλάδα, η Αλβανία, η πΓΔΜ, οι 3 χώρες που μοιράζονται τις Πρέσπες, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψαν τη Διεθνή Συμφωνία για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη του Πάρκου Πρεσπών . Η Συμφωνία καλεί τις 3 χώρες να εφαρμόσουν κοινά σχέδια και προγράμματα για την προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής με γνώμονα την προστασία της βιοποικιλότητας. Η ΕΕ (Συμβούλιο και Κοινοβούλιο) ενέκρινε τη συμμετοχή της στη Συμφωνία στις 4/10/2011 . Η Αλβανία δε χρειάζεται επικύρωση καθώς δεσμεύεται με υπογραφή Υπουργού, ενώ στις 23/7/2012 το Κοινοβούλιο της πΓΔΜ ενέκρινε, χωρίς καμία αρνητική ψήφο, το νομοσχέδιο κύρωσης της Διεθνούς Συμφωνίας . Οι ΜΚΟ και τοπικοί φορείς από τις 3 χώρες είναι έτοιμοι να εργαστούν και να στηρίξουν την υλοποίηση των συμφωνηθέντων . Παρά ταύτα, σήμερα, 37 μήνες μετά την υπογραφή της, η Συμφωνία παραμένει ανενεργή εξαιτίας του γεγονότος ότι η Ελλάδα δεν την έχει ακόμα επικυρώσει, αν και η υπογραφή της Συμφωνίας είχε αποτελέσει πρωτοβουλία της τότε ελληνικής Κυβέρνησης .

 

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Έχει ενημέρωση από τις Ελληνικές Αρχές σχετικά με την αιτία αυτής της πολύ μεγάλης καθυστέρησης στην κύρωση μιας Διεθνούς Συμφωνίας που είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική προστασία ενός τόσο σημαντικού οικοτόπου;

  2. Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να επικυρωθεί η συγκεκριμένη Συμφωνία που η ίδια η ΕΕ έχει κυρώσει δεδομένου ότι  οι διακρατικές συμφωνίες στις διεθνείς λεκάνες απορροής της Ελλάδας με τρίτες χώρες αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή, σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2006 ;

 

________________

http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=9102

http://ec.europa.eu/world/agreements/downloadFile.do?fullText=yes&treatyTransId=14802

  http://www.spp.gr/spp/epikirosi%20symfonias_fyrom_23.7.12.pdf

 
Κοινή δήλωση Γιώργου Παπανδρέου, Σαλί Μπερίσα και Νίκολα Γκρουέφσκι 27/11/2009  http://www.spp.gr/spp/prime%20ministers%20joint%20communique_pyli%202009_en.pdf
Council Decision of 26 June 2006“on the participation of the EC in negotiations aiming at the conclusion of international river basin agreements to improve cooperation in European river basins shared between certain Member States and Third Countries”, σελ. 26 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/90281.pdf
 

 

Last modified on Παρασκευή, 15 Μάρτιος 2013 17:56