21 Σεπτέμβριος 2012

Σχιστολιθικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο: Μια σοβαρή απειλή για το περιβάλλον και την υγεία

 Ο Νίκος Χρυσόγελος συμμετείχε σε εκδήλωση ενημέρωσης των Πράσινων και περιβαλλοντικών οργανώσεων μπροστά από το Ευρωκοινοβούλιο

 
Οι επιπτώσεις του σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου[1] στο περιβάλλον και την υγεία, όπως παρουσιάζονται στην έκθεση Sonic, ήταν το θέμα συζήτησης αλλά και ψηφοφοριών της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου. Η Επιτροπή ζήτησε προσοχή όσο ακόμα διερευνώνται οι επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον, απαγόρευση των εξορύξεων σε ευαίσθητες περιοχές και υπογράμμισε την ανάγκη για αυστηρότερες ρυθμίσεις και ορθή εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων της ΕΕ. Οι Πράσινοι εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τις αποφάσεις.
 
Νωρίτερα, την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου, οι Πράσινοι και τρεις περιβαλλοντικές οργανώσεις (FriendsoftheEarthEurope, FoodandWaterEurope και HEAL) ξεκίνησαν τη δική τους εκστρατεία ενημέρωσης, καλώντας για πλήρη εγκατάλειψη αυτής της μεθόδου εξόρυξης στην Ευρώπη και παγκοσμίως εξηγώντας γιατί αυτή η ενεργειακή πηγή δεν μπορεί να αποτελέσει λύση ούτε μακροπρόθεσμα αλλά ούτε και βραχυπρόθεσμα [2]. Ο Νίκος Χρυσόγελος και άλλοι πράσινοι ευρωβουλευτές συμμετείχαν στην εκδήλωση που έγινε στην είσοδο του Ευρωκοινοβουλίου, ζητώντας να σταματήσει η παραπλάνηση για την δήθεν φιλική στο περιβάλλον και την υγεία εξόρυξη και χρήση του σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου.
 
Μετά την ψηφοφορία και την εκδήλωση, ο εκπρόσωπος των Πράσινων για θέματα Περιβάλλοντος Carl Schlyter (ευρωβουλευτής, Σουηδία) δήλωσε:

«Τα ολοένα αυξανόμενα επιστημονικά στοιχεία που βγαίνουν στο φως σχετικά με τους κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία που προκύπτουν από τις εξορύξεις σχιστολιθικού αερίου, δεν μπορούν να αγνοηθούν. Οι δυνητικά καταστροφικές συνέπειες της χρήσης των τοξικών χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται κατά τη διεργασία της υδραυλικής ρωγμάτωσης (fracking) έχει τεκμηριωθεί άριστα, ιδίως όσον αφορά τον υδροφόρο ορίζοντα. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκφράσει αμφιβολίες για τη συμβατότητα της υδραυλικής ρωγμάτωσης με την κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα των υδάτων (Οδηγία Πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ). Υπάρχουν επίσης αμφιβολίες για το κατά πόσον ορισμένες από τις ουσίες που χρησιμοποιούνται στη διεργασία της υδραυλικής ρωγμάτωσης είναι συμβατές με τους κανόνες της ΕΕ για χημικές ουσίες. Και φυσικά υπάρχει και το αρνητικό αποτύπωμα στο κλίμα που προκύπτει από την ίδια την έντονη διεργασία εξόρυξης καθώς και την επακόλουθη καύση αυτού του ορυκτού καυσίμου.
 

Καθώς οι Πράσινοι πιστεύουμε ότι έχουμε ήδη επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να τεκμηριωθεί ολοκληρωτική απαγόρευση αυτής της επικίνδυνης τεχνολογίας, προφανώς, θεωρούμε ότι τουλάχιστον η υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά. Οι ευρωβουλευτές υπογράμμισαν σήμερα αυτό το σημείο, και ζήτησαν την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τις ευθύνες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι όσοι εμπλέκονται στην εξόρυξη αερίου και πετρελαίου από σχιστολιθικά πετρώματα είναι πλήρως υπόλογοι για όλες τις ζημιές που τυχόν προκύψουν και να υποχρεώνονται να παρέχουν χρηματοοικονομικές εγγυήσεις για την κάλυψη των δυνητικών κινδύνων».

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, δήλωσε σχετικά:
 
«Το σχιστολιθικό αέριο και πετρέλαιο, ιδιαίτερα η διεργασία της υδραυλικής ρωγμάτωσης που χρησιμοποιείται για την εξόρυξή τους, θέτουν σε σοβαρότατο κίνδυνο το πόσιμο νερό, τον αέρα, την υγεία, τις τοπικές κοινωνίες και το κλίμα. Ενώ λοιπόν οι βιομηχανίες του πετρελαίου και του φυσικού αερίου προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες και τους πολιτικούς ότι οι κίνδυνοι αυτοί είναι αμελητέοι, οι Πράσινοι μαζί με 3 περιβαλλοντικές οργανώσεις, αποφασίσαμε να στηρίξουμε τους πολίτες στην προσπάθειά τους να σταματήσουν αυτή την προπαγάνδα, δυναμώνοντας την φωνή τους. Πρέπει να σταματήσουμε να επενδύουμε στο σχιστολιθικό αέριο και πετρέλαιο που μπορεί να μας δεσμεύσει για δεκαετίες σε έναν ακόμα κύκλο χρήσης βρώμικων ορυκτών καυσίμων. Ο δρόμος για την απεξάρτηση της ΕΕ από το ρωσικό φυσικό αέριο δεν περνά μέσα από τη χρήση αυτής της επικίνδυνης τεχνολογίας αλλά μέσα από την επένδυση στην ενεργειακή αποδοτικότητα και την ταχεία διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Χρειαζόμαστε πραγματικά πράσινες λύσεις και όχι επικίνδυνες λύσεις που παραπλανητικά προβάλλονται από τις εταιρίες ως δήθεν πράσινες»
 
 
Δείτε κι άλλες φωτογραφίες από την εκδήλωση των Πράσινων ενάντια στο σχιστολιθικό αέριο
 
 
 
 
[1] Μεγάλο ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί το τελευταίο διάστημα διεθνώς γύρω από το θέμα του σχιστολιθικού φυσικού αερίου (Shale Gas). Πιο συγκεκριμένα, μεγάλες ποσότητες υδρογονανθράκων βρίσκονται αποθηκευμένες σε μικρές ρωγμές και πόρους πετρωμάτων (σχιστόλιθοι και πολύ λεπτόκοκκα πετρώματα) που έχουν εξαιρετικά χαμηλή διαπερατότητα. Οι υδρογονάνθρακες αυτοί είναι γνωστοί ως «σχιστολιθικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο» και θεωρούνται μη συμβατικοί. Το σχιστολιθικό αέριο και πετρέλαιο ονομάζονται μη συμβατικοί υδρογονάνθρακες λόγω της μεθόδου που χρησιμοποιείται για την εξόρυξή τους (υδραυλική ρωγμάτωση), η οποία περιλαμβάνει τη χρήση εκατοντάδων χιλιάδων λίτρων νερού και διαλυτών υπό πολύ υψηλή πίεση και σε μεγάλο βάθος που μπορεί να φθάνει και τα 2 χλμ. κάτω από την επιφάνεια της Γης. Ωστόσο η εμπειρία από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες στις οποίες έχει δοκιμασθεί έχει δείξει ότι υπάρχουν σοβαρότατα τεχνικά εμπόδια και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, από την τοξική ρύπανσηπου προκαλείται στην περιοχή γύρω από τις μονάδες άντλησης, μέχρι τημόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα με μεθάνιο αλλά ακόμα και την πρόκληση σεισμών. Υπάρχουν καταγεγραμμένες περιπτώσεις υπόγειων εκρήξεων που προκάλεσαν την κατάρρευση κτηρίων λόγω της συγκέντρωσης μεθανίου στο υπέδαφος.
 
 
[2] Δείτε ενημερωτικό βίντεο που ετοίμασαν οι Πράσινοι που περιγράφει τόσο τη διεργασία της υδραυλικής ρωγμάτωσης όσο και τους κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία:

 

Last modified on Δευτέρα, 01 Οκτώβριος 2012 11:45