29 Ιούλιος 2015

Κι όμως, η κοινωνική οικονομία άντεξε στην κρίση σε Ισπανία, Ιρλανδία και Ιταλία....

PRESENTATION AERESS8 Creta

Η κοινωνική οικονομία και οι διάφορες μορφές επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία, στην κοινωνική ένταξη και στην απασχόληση σε πολλές χώρες. Αλλά πώς επέδρασε η κρίση στις κοινωνικές επιχειρήσεις; Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με εκπροσώπους κοινωνικών επιχειρήσεων από διάφορες χώρες αυτό το ερώτημα με αφορμή την συνεδρίαση στα Χανιά του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κοινωνικών Επιχειρήσεων Επαναχρησιμοποίησης, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Rre-use. Βασική διαπίστωση είναι ότι στις χώρες της κρίσης οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας όχι μόνο άντεξαν αλλά κι αύξησαν την δραστηριότητά τους κι αποφέρουν ακόμα πιο σημαντικά κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη στα άτομα, τις τοπικές κοινωνίες και το γενικό σύνολο σε αυτή τη δύσκολη εποχή Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι συνεταιριστικές τράπεζες αλλά και οι κοινωνικές επιχειρήσεις επαναχρησιμοποίησης, κομποστοποίησης και ανακύκλωσης.

Η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίαςθαμπορούσενααποτελέσειβασικόεργαλείοεξόδουαπό την κρίση στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες της κρίσης, ιδιαίτερα στην Ισπανία, την Ιρλανδία και την Ιταλία. Δυστυχώς στην Ελλάδα, με ευθύνη των κεντρικών κυβερνήσεων αλλά και της ατολμίας και έλλειψης αποφασιστικότητας της κοινωνίας, δεν έχουν αξιοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό οι δυνατότητες που προσφέρει η κοινωνική οικονομία για κάλυψη των σύγχρονων κοινωνικών, περιβαλλοντικών, παραγωγικών και οικονομικών αναγκών. Αν θέλουμε να βγούμε από την κρίση και να αναζωογονηθεί η πραγματική οικονομία, πρέπει ως κοινωνία να επενδύσουμε σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες κατευθύνσεις, και στην καινοτομία, ιδιαίτερα την οικολογική και κοινωνική».

 

Είναι κρίμα που στην Ελλάδα η κρίση έχει μόνο οριακά συμβάλλει στην κοινωνική και οικολογική καινοτομία, σε αντίθεση με ότι συνέβη σε άλλες χώρες της κρίσης (Ισπανία, Ιρλανδία, Ιταλία κα). Εμείς ασχολούμαστε με το πότε θα συνεδριάσει η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και αν θα γίνει διαρκές συνέδριο ή έκτακτο συνέδριο....Είναι κρίμα που στην Ελλάδα η κρίση έχει μόνο οριακά συμβάλλει στην κοινωνική και οικολογική καινοτομία, σε αντίθεση με ότι συνέβη σε άλλες χώρες της κρίσης (Ισπανία, Ιρλανδία, Ιταλία κα). ζει η κοινωνική οικονομία την κρίση στην Ισπανία αλλά και πώς αναπτύσσεται η AERESS στην Ισπανία. Η AERESS είναι ένα ισπανικό δίκτυο κοινωνικών επιχειρήσεων που ιδρύθηκε το 1994 κι εργάζεται για την προώθηση της κοινωνικής, αλληλέγγυας και οικολογικής οικονομίας. Εκπροσωπεί 57 μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις, φορείς και δίκτυα που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ισπανία στους τομείς της διαχείρισης αποβλήτων και της κοινωνικής ένταξης. Μέσα από τη δράση της AERESS προκύπτουν περιβαλλοντικά οφέλη από την οικολογικά-κοινωνικά βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και τη συμβολή στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, ενώ προκύπτουν και σημαντικά οικονομικά οφέλη, δημιουργούνται πολλές θέσεις εργασίας, καταπολεμιέται η φτώχεια, αναζωογονείται η τοπική οικονομία και προκύπτει σημαντική εξοικονόμηση πόρων αναφορικά με τις κοινωνικές δαπάνες.

Συζήτηση στα Χανιά για την κοινωνική επιχειρηματικότητα

Με αφορμή τη συνεδρίαση στα Χανιά του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κοινωνικών Επιχειρήσεων Επαναχρησιμοποίησης και Ανακύκλωσης (Rre-use) και της διεξαγωγής ενός κύκλου εκδηλώσεων και παρά την κακή συγκυρία – προετοιμασία δημοψηφίσματος, αναταραχή με το κλείσιμο των τραπεζών – έγινε μια ενδιαφέρουσα δημόσια συζήτηση με θέμα: «Ο ρόλος, οι δυνατότητες και η σημασία της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας» στα Χανιά την 1η Ιουλίου 2015. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον κοινωνικό συνεταιρισμό «Άνεμος Ανανέωσης», την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, το Δήμο Χανίων, την Κοινωνική Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ) και την ΚΛΙΜΑΞ Plus. Το Δίκτυο Rre-use ιδρύθηκε το 2001 με κεντρικό στόχο την επαναχρησιμοποίηση και την παρέμβαση σε θέματα νομοθεσίας και πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στα 29 δίκτυα-μέλη του Rre-use σε 16 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα στις ΗΠΑ, εργάζονται περίπου 77.000 εργαζόμενοι και συμμετέχουν πάνω από 60.000 εθελοντές και εκπαιδευόμενοι.

Εμείς ασχολούμαστε με το πότε θα συνεδριάσει η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και αν θα γίνει διαρκές συνέδριο ή έκτακτο συνέδριο....

Η εμβέλεια του δικτύου το 2014: 1923 εργαζόμενοι, 877 εθελοντές, 13.946 ωφελούμενοι από κοινωνικές υπηρεσίες, 16.756 εμπλεκόμενοι άμεσα στο δίκτυο. Το 56% των εσόδων τους το 2014, περίπου 28.000.000 Ευρώ προέρχονταν από ιδιωτικές πηγές, τις δραστηριότητες τους, τις πωλήσεις μεταχειρισμένων από τα μαγαζιά τους (19%) υπηρεσίες προς ιδιώτες, ενώ το 19% από προγράμματα και επιδοτήσεις και το 19% από υπηρεσίες με βάση βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις, αν και επιτελούν σημαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό έργο, ιδιαίτερα στον τομέα της κοινωνικής επανένταξης. Έχουν υπογράψει 241 συμβάσεις ή συμφωνίες με δημόσιους ή αυτοδιοικητικούς φορείς. Έχουν συλλέξει 82.540 τόνους αποβλήτων για επαναχρησιμοποίηση κι ανακύκλωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών της Ισπανίας, ο τομέας της διαχείρισης των αποβλήτων αντιπροσωπεύει το 27% των πράσινων επαγγελμάτων.

Είναι κρίμα που στην Ελλάδα η κρίση έχει μόνο οριακά συμβάλλει στην κοινωνική και οικολογική καινοτομία, σε αντίθεση με ότι συνέβη σε άλλες χώρες της κρίσης (Ισπανία, Ιρλανδία, Ιταλία κα).

Το Δίκτυο Rre-use ιδρύθηκε το 2001 με κεντρικό στόχο την επαναχρησιμοποίηση και την παρέμβαση σε θέματα νομοθεσίας και πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στα 29 δίκτυα-μέλη του Rre-use σε 16 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα στις ΗΠΑ, εργάζονται περίπου 77.000 εργαζόμενοι και συμμετέχουν πάνω από 60.000 εθελοντές και εκπαιδευόμενοι.

Εμείς ασχολούμαστε με το πότε θα συνεδριάσει η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και αν θα γίνει διαρκές συνέδριο ή έκτακτο συνέδριο....

Είναι κρίμα που στην Ελλάδα η κρίση έχει μόνο οριακά συμβάλλει στην κοινωνική και οικολογική καινοτομία, σε αντίθεση με ότι συνέβη σε άλλες χώρες της κρίσης (Ισπανία, Ιρλανδία, Ιταλία κα).

Το Δίκτυο Rre-use ιδρύθηκε το 2001 με κεντρικό στόχο την επαναχρησιμοποίηση και την παρέμβαση σε θέματα νομοθεσίας και πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στα 29 δίκτυα-μέλη του Rre-use σε 16 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα στις ΗΠΑ, εργάζονται περίπου 77.000 εργαζόμενοι και συμμετέχουν πάνω από 60.000 εθελοντές και εκπαιδευόμενοι.

Εμείς ασχολούμαστε με το πότε θα συνεδριάσει η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και αν θα γίνει διαρκές συνέδριο ή έκτακτο συνέδριο....

Δείτε σχετικά: http://anemosananeosis.gr/greek/?p=

Η δημόσια συζήτηση, καθώς και η προβολή της ταινίας «Κοινωνική Οικονομία, μια εναλλακτική λύση» οργανώθηκαν.

 

Στη δημόσια συζήτηση συμμετείχαν ως ομιλητές/τριες:

 • Lilian Ojeda, Υπεύθυνη πολιτικής του Rre-use - Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικών Επιχειρήσεων Επαναχρησιμοποίησης κι Ανακύκλωσης

 • Όλγα Θεοδωρικάκου, Υπεύθυνη Έργων και Στρατηγικής της οργάνωσης ΚΛΙΜΑΚΑ

 • LauriaRubio, Ισπανία, Διευθύντρια της Ισπανικού δικτύου AERESS επιδιόρθωσης κι επαναχρησιμοποίησης ρούχων, επίπλων και ηλεκτρονικών συσκευών

 • JoanneRourke, CRNI, Συντονίστρια του Δικτύου κοινωνικών επιχειρήσεων Ιρλανδίας,

 • Φιλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης

   

Χαιρετισμό απηύθυναν εκπρόσωπος του Δημάρχου Χανίων Τάσου Βάμβουκα, η Πρόεδρος ΚΕΠΠΕΔΗΧ- ΚΑΜ, Αμαλία Κωτσάκη, καθώς και η Πρόεδρος του Rre-use και Δ/ντρια της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, Αντιγόνη Δαλαμάγκα. Τη συζήτηση συντόνισε ο Νίκος Χρυσόγελος, Πρόεδρος της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Άνεμος Ανανέωσης», πρώην ευρωβουλευτής Πράσινων και Περιφερειακός Σύμβουλος Ν. Αιγαίου.

 

Καλά παραδείγματα από την Ευρώπη

 

Η AERESS είναι ένα ισπανικό δίκτυο κοινωνικών επιχειρήσεων που ιδρύθηκε το 1994 κι εργάζεται για την προώθηση της κοινωνικής, αλληλέγγυας και οικολογικής οικονομίας. Εκπροσωπεί 57 μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις, φορείς και δίκτυα που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ισπανία στους τομείς της διαχείρισης αποβλήτων και της κοινωνικής ένταξης. Μέσα από τη δράση της AERESS προκύπτουν περιβαλλοντικά οφέλη από την οικολογικά-κοινωνικά βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και τη συμβολή στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, ενώ προκύπτουν και σημαντικά οικονομικά οφέλη, δημιουργούνται πολλές θέσεις εργασίας, καταπολεμιέται η φτώχεια, αναζωογονείται η τοπική οικονομία και προκύπτει σημαντική εξοικονόμηση πόρων αναφορικά με τις κοινωνικές δαπάνες.

 

Η εμβέλεια του δικτύου το 2014: 1923 εργαζόμενοι, 877 εθελοντές, 13.946 ωφελούμενοι από κοινωνικές υπηρεσίες, 16.756 εμπλεκόμενοι άμεσα στο δίκτυο. Το 56% των εσόδων τους το 2014, περίπου 28.000.000 Ευρώ προέρχονταν από ιδιωτικές πηγές, τις δραστηριότητες τους, τις πωλήσεις μεταχειρισμένων από τα μαγαζιά τους (19%) υπηρεσίες προς ιδιώτες, ενώ το 19% από προγράμματα και επιδοτήσεις και το 19% από υπηρεσίες με βάση βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις, αν και επιτελούν σημαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό έργο, ιδιαίτερα στον τομέα της κοινωνικής επανένταξης.

 

Έχουν υπογράψει 241 συμβάσεις ή συμφωνίες με δημόσιους ή αυτοδιοικητικούς φορείς. Έχουν συλλέξει 82.540 τόνους αποβλήτων για επαναχρησιμοποίηση κι ανακύκλωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών της Ισπανίας, ο τομέας της διαχείρισης των αποβλήτων αντιπροσωπεύει το 27% των πράσινων επαγγελμάτων.

 

To Community Re-use Network Ireland(CRNΙρλανδίας) είναι μία οργάνωση-ομπρέλα που εκπροσωπεί οργανώσεις και κοινωνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της κυκλικής οικονομίας στην Ιρλανδία. Παράλληλα, παρέχει κατάρτιση και απασχόληση σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες. Μέσα από τη δράση της συμβάλλει στη δικτύωση των κοινωνικών επιχειρήσεων και την παροχή πρακτικής βοήθειας κατά την ίδρυση και λειτουργία τους, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή. Το δίκτυο όχι μόνο άντεξε αλλά κι αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικών Επιχειρήσεων Επαναχρησιμοποίησης και Ανακύκλωσης Rre-use
είναι μια ευρωπαϊκή ομπρέλα για τις κοινωνικές επιχειρήσεις με δραστηριότητες στην επαναχρησιμοποίηση,
την επιδιόρθωση και την ανακύκλωση. Ιδρύθηκε το 2001 από τέσσερα εθνικά δίκτυα, με έδρα της
γραμματείας από το 2003 τις Βρυξέλλες και κεντρικό στόχο την επαναχρησιμοποίηση και την παρέμβαση σε
θέματα νομοθεσίας και πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στα 29 δίκτυα-μέλη του Rre-use σε 16 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα στις ΗΠΑ εργάζονται περίπου
77.000 εργαζόμενοι και συμμετέχουν πάνω από 60.000 εθελοντές και εκπαιδευόμενοι.
Οι κύριες δραστηριότητες των μελών του Δικτύου περιλαμβάνουν:

 • συλλογή, διαλογή και επαναχρησιμοποίηση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης
 • συλλογή, επισκευή και επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ( WEEE ), επίπλων

και άλλων αποβλήτων

 • προγράμματα κομποστοποίησης
 • φιλανθρωπία και καταστήματα με προϊόντα από «δεύτερο χέρι» (χρησιμοποιημένα),
 • συλλογή κι ανακύκλωση χαρτιού, χαρτονιού, ξύλου, πλαστικών, χρωμάτων, μετάλλων, βιβλίων και 
παιχνιδιών
 • εκστρατείες ευαισθητοποίησης, διεθνή έργα, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 
 • στήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων
Last modified on Τετάρτη, 29 Ιούλιος 2015 17:30