24 Ιανουάριος 2015

ΒΙΩΣΙΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΕΣ

health3ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΕΣ

Του Νίκου Χρυσόγελου

Συν-επικεφαλής και

Υποψήφιος βουλευτής Β’ Αθήνας

ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Οι «ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ» υποστηρίζουμε την ανάγκη να γίνουν σοβαρές αλλαγές στην παραγωγική βάση της χώρας, στις πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα και έχουν στραγγαλίσει την πραγματική οικονομία και τους μiκρο-μεσαίους οι οποίοι, όπως παραδέχονται όλοι, είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής και της ελληνικής οικονομίας.

Είναι η ώρα των ρυθμίσεων για τους ασφαλισμένους και τους ανασφάλιστους:

1          Να υπάρξει άμεσα ελάφρυνση των ΜΜΕ από το υπερβολικό βάρος που προέρχεται από τη φορολογία και τις δυσανάλογες ασφαλιστικές εισφορές και η φορολογία να μεταφερθεί από την εργασία στην σπατάλη φυσικών πόρων κι ενέργειας και σε αντικοινωνικές πρακτικές (μαύρη εργασία, ρύπανση, μη τήρηση εργατικής νομοθεσίας και κοινωνικής προστασίας κα).

  2.        Να δίνονται φορολογικά και άλλα κίνητρα για την ενίσχυση του κοινωνικού οφέλους και της απασχόλησης.

  3. Υιοθέτηση ενός ασφαλιστικού συστήματος που θα συνδέεται με το πραγματικό καθαρό εισόδημα των ΜΜΕ και δεν θα βασίζεται σε άδικα, απόλυτα κι οριζόντια μέτρα που αποσυνδέουν τις ασφαλιστικές εισφορές από την πραγματική οικονομική και κοινωνική επίδοση, και που τελικά οδηγούν σε αντίθετα σε σχέση με τις επιδιωκόμενες επιδιώξεις αποτελέσματα. Σήμερα, σε μια εποχή βαθιάς κρίσης, οι δυσανάλογα μεγάλες ασφαλιστικές εισφορές οδηγούν σε μείωση της απασχόλησης και τελικώς σε τεράστιες απώλειες για τα ίδια τα ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων.

   4. Το ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να διασφαλίζει την δίκαιη πρόσβαση όλων σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλους/ες ανεξαρτήτως αν είναι σε θέση προσωρινά να πληρώνουν ή όχι τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Είναι απάνθρωπο αλλά και ενάντια σε κάθε λογική κοινωνικής πολιτικής, άνθρωποι που πλήρωναν κανονικά τις ασφαλιστικές εισφορές τους για πολλά χρόνια, να μένουν ανασφάλιστοι γιατί ή όταν βρέθηκαν σε δυσκολία να καταβάλουν προσωρινά τις ασφαλιστικές εισφορές. Το κόστος για την κοινωνία αλλά και τα ίδια τα ασφαλιστικά συστήματα θα είναι τεράστιο λόγω της επιδείνωσης της δημόσιας υγείας και της υγείας εκατομμυρίων πολιτών. Αντιθέτως η βελτίωση των οικονομικών των ταμείων μπορεί να προέλθει όχι μόνο από τον εξορθολογισμό των δαπανών αλλά και από την ενίσχυση της πρόληψης των ασθενειών και την πρωτοβάθμια φροντίδα καθώς και από κοινωνικά καινοτόμες πρακτικές, όπως κοινοτικά οργανωμένες υπηρεσίες υγείας, η νοσηλεία στο σπίτι, η τηλε-ιατρική κα

Για το Ασφαλιστικό:

1.    Αποποινικοποίηση Οφειλών.

Συμφωνία για ένα ποσό πάνω από το οποίο θα ισχύει η ποινικοποίηση λόγω  επιδεικτικής  αδιαφορίας προς το ταμείο και όχι λόγω αποδεδειγμένης  ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ του υπόχρεου. Δεν πρέπει να ποινικοποιείται η φτώχεια, αλλά η αποφυγή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αν υπάρχει η σχετική δυνατότητα. Κριτήριο πρέπει να είναι η εξασφάλιση για όλους των προϋποθέσεων για αξιοπρεπή διαβίωση και ένα εγγυημένο εισόδημα που καλύπτει την αξιοπρεπή διαβίωσης για όλους όπως περιγράφεται και στις ευρωπαϊκές συνθήκες.

Χρειάζεται να λάβουμε υπόψη και το ν. 2462/1997 με τον οποίο κυρώθηκε το “Διεθνές Σύμφωνο για τα πολιτικά και ατομικά δικαιώματα” που συνάφθηκε μεταξύ των κρατών μελών του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη στις 16-12-1966 και από την επικύρωσή του αποτελεί διάταξη κανόνα υπέρτερης νομικής βαθμίδας, κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος. Στο άρθρο 11 του Συμφώνου αυτού ορίζεται ότι “κανείς δεν φυλακίζεται αποκλειστικά λόγω της αδυναμίας του να εκπληρώσει συμβατική υποχρέωση”.

Στην Ελλάδα χιλιάδες πολίτες βρίσκονται σε καθεστώς ποινικής δίωξής τους λόγω αδυναμίας να εκπληρώσουν συμβατική υποχρέωση, δηλαδή να πληρώσουν τις υπερβολικές για τα σημερινά δεδομένα ασφαλιστικές τους εισφορές.

     2.      Προστασία πρώτης κατοικίας από το δημόσιο, καθώς και της επαγγελματικής στέγης.

Δεν πρέπει να υπάρχουν δυο μέτρα και σταθμά όσον αφορά την πρώτη κατοικία και την επαγγελματική στέγη. Εφόσον υπάρχει προστασία για πλειστηριασμούς από τις τράπεζες, το ίδιο πρέπει να ισχύει και σε σχέση με το δημόσιο.

    3.      Οι ασφαλιστικές εισφορές να υπολογίζονται ως ποσοστό επί του καθαρού εισοδήματος της επιχείρησης και όχι με απόλυτους αριθμούς για όλους

Σήμερα οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών και των ΜΜΕ δεν σχετίζονται με το παραγόμενο ή όχι εισόδημα, φτάνοντας έτσι σε ποσά τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην σημερινή οικονομική πραγματικότητα αλλά και στον χαρακτήρα και το είδος της κάθε επιχείρησης, του ποσοστού κέρδους που αφήνει και άλλους παράγοντες. Προτείνουμε:

- οι ασφαλιστικές εισφορές να αντιστοιχούν στο 10% του καθαρού εισοδήματος της επιχείρησης,

- να καταβάλλεται ένα κατώτατο ποσό το οποίο θα πληρώνουν όλοι ακόμη και αν δεν είχαν έσοδα, ένα ποσό που θα αντιστοιχεί σε αυτό που καταβάλουν οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ. Σε αυτό το ποσό θα προστίθεται επιπλέον ασφαλιστική εισφορά που θα συνδέεται με τα καθαρά έσοδα της επιχείρησης

- οι ασφαλιστικές εισφορές να μειώνονται κατά ένα αναλογικό ποσοστό που θα είναι συνάρτηση των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργεί η επιχείρηση, ώστε να παρέχονται κίνητρα για αύξηση της απασχόλησης και δήλωση της εργασίας.  

Με αυτό τον τρόπο συνεισφέρει ο καθένας ανάλογα με τη εισοδηματική του δυνατότητα σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος και παράλληλα διασφαλίζουμε ότι δεν θα είναι η ασφάλιση δυσανάλογο βάρος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι οι δανειστές πιέζουν την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε αλλαγές ώστε να έχουμε ανταποδοτικό ασφαλιστικό σύστημα, όπως ακριβώς προτείνουμε κι εμείς.

     4.      Πάγωμα χρέους και διαγραφή των προσαυξήσεων.

Για να μπορέσει να κινηθεί η αγορά και να εισπράξουν τα ασφαλιστικά ταμεία το μεγαλύτερο μέρος από τα οφειλόμενα, χρειάζεται ένα γενναίο «κούρεμα» των τόκων, προσαυξήσεων και τελών καθυστέρησης. Το κεφάλαιο που μένει να κεφαλαιοποιηθεί, να συνδεθεί με τον πληθωρισμό και να αποπληρωθεί σε χρονικό διάστημα που πραγματικά μπορεί ο ασφαλισμένος.

Η διάρκεια αποπληρωμής να μπορεί να φτάσει μέχρι και την συνταξιοδότησή του ασφαλισμένου, στη διάρκεια της συνταξιοδότησής του να παρακρατείται ποσό που δεν θα μπορεί ως ποσοστό να κυμαίνεται πέρα από το 40% της σύνταξής του, ανάλογα με το ύψος του χρέους.

     5.      Δυνατότητα  μεταφοράς του ΦΠΑ στον πραγματικό οφειλέτη.

Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να μεταφέρει η επιχείρηση τον ΦΠΑ που δεν έχει εισπράξει στον πραγματικό οφειλέτη έτσι ώστε και το κράτος να εισπράξει πιο εύκολα τον ανείσπρακτο ΦΠΑ και οι επιχειρήσεις να ξεμπλοκάρουν από χρέη που δεν είναι δικά τους και άδικα τα επωμίζονται με συνέπεια πολλές να κλείνουν από αυτή την παράλογη τακτική!  Επίσης θα πρέπει να μην θεωρείται ως έσοδο το μη εισπραχθέν τιμολόγιο, κατά συνέπεια να μην πληρώνεται φόρος για ποσά που δεν έχουν εισπραχθεί.

    6.      Ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας

Με αυτό  τον τρόπο θα ξεκινήσουν τα ταμείο να έχουν έσοδα και οι περισσότεροι ασφαλισμένοι να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.

    7.      Τα χρέη του ασφαλισμένου ΔΕΝ  ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ!

Αφού μιλάμε για αυτασφάλιση και όχι για παρακρατημένες ασφαλιστικές εισφορές δεν είναι δυνατό να συνδέονται με τους κληρονόμους του ασφαλισμένου. Αρκεί να μιλάμε για αποδεδειγμένη αδυναμία που προκύπτει από τις δηλώσεις, τον τρόπο ζωής και το σταθερό Ε9.

   8.      Διαγραφή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  που  χρεώθηκε παράνομα χωρίς να παρέχεται καθώς και των υπόλοιπων χρεώσεων υπέρ τρίτων.

   9.      Σύνταξη που να προκύπτει από το ασφαλιστικό ταμείο  η οποία θα είναι αναλογική με τις εισφορές του κάθε ασφαλισμένου. Ελεύθερη επιλογή για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από το ταμείο ή ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία.

   10.  Διοίκηση των ταμείων εκλεγμένη από τα μέλη. Υποχρέωση των Ταμείων να δημοσιοποιούν τις κινήσεις των αποθεματικών καθώς και καθορισμός ποσοστού που μπορεί να επενδύει η διοίκηση ελεύθερα, για τη διασφάλιση μελλοντικών κουρεμάτων όπως έγινε με το PSI.

   11.  Διασφάλιση δίκαιης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλους, ανεξαρτήτως της αδυναμίας κάποιων να πληρώσουν προσωρινά τις ασφαλιστικές εισφορές τους.