11 Νοεμβρίου 2013

Στροφή τώρα σε ποιοτική γεωργία και την καλή διατροφή

Ημερίδες στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του Νίκου Χρυσόγελου

 

ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ

 

Το 5,5% των αγροκτημάτων καλλιεργούνται πλέον στην Ευρώπη βιολογικά (οικολογικά), αντιπροσωπεύοντας 226.000 βιοκαλλιεργητές, ενώ το 30% των άμεσων ενισχύσεων από την Κοινή Αγροτική Πολιτική, την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020, θα ενισχύσουν τις πράσινες/οικολογικές καλλιέργειες.  Εκατομμύρια πολίτες ενισχύουν ή συμμετέχουν σε δράσεις για την «καλή γεωργία, καλή διατροφή» καθώς και σε μοντέλα «συνεργασίας παραγωγών αγροτικών προϊόντων και καταναλωτών» καθώς και σε σχήματα «κοινοτικά υποστηριζόμενης γεωργίας». Τριάντα ένας Έλληνες αγρότες, ιδιαίτερα νέοι, βιοκαλλιεργητές, εκπρόσωποι επιμελητηρίων καθώς και ειδικοί σε θέματα ποιοτικής διατροφής από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας -ορεινές, πεδινές, νησιωτικές – είχαν την ευκαιρία να μάθουν για αυτά, και άλλα ενδιαφέροντα, συμμετέχοντας  σε ένα διήμερο εκδηλώσεων, συζητήσεων αλλά και γνωριμίας με έλληνες από τις Βρυξέλλες που διοργάνωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, στο Ευρωκοινοβούλιο, με αντικείμενο την ανάπτυξη της ποιοτικής γεωργίας και της καλής διατροφής και τη σημασία τους για την έξοδο από την κρίση και την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.


Η αποστολή από την Ελλάδα και οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν για ενημέρωση, πληροφόρηση και εξοικείωση των συμμετεχόντων με την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, καθώς και για ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών  κι ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στα θέματα της ποιοτικής γεωργίας, ιδιαίτερα της οικολογικής και της κοινοτικά υποστηριζόμενης γεωργίας, των δικτύων παραγωγών-καταναλωτών, της ποιοτικής διατροφής, της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης της υπαίθρου αλλά και της

ανάπτυξης αστικών κήπων.

Οι συμμετέχοντες πήραν μέρος σε δυο ημερίδες:
Με θέμα " Σίτιση της Ευρώπης σε περιόδους κρίσης: Προς ένα πιο ευέλικτο σύστημα τροφίμων»,  όπου συζητήθηκαν όπου παρουσιάστηκε και συζητήθηκε έκθεση για την κλιματική αλλαγή, την απώλεια βιοποικιλότητας, την διατροφική ανασφάλεια, την κοινωνική και οικονομική συνοχή της υπαίθρου σε σχέση με την γεωργική πολιτική
Μια δεύτερη με θέμα "Ποιοτική Γεωργία και Ποιοτικά Τρόφιμα", που διοργάνωσε ο Νίκος Χρυσόγελος και αφορούσε θέματα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, των δικτύων παραγωγών καταναλωτών, της προώθησης καλής διατροφής αλλά και συνεργασιών καταναλωτών – παραγωγών.
Εκτός από την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και καλών πρακτικών, οι συμμετέχοντες ενδιαφέρθηκαν να αναπτύξουν πιο στενή συνεργασία μεταξύ τους αλλά και με άλλους φορείς και ενδιαφερόμενους σε θέματα προώθησης της ποιοτικής γεωργίας και καλής διατροφής,  ενδυνάμωσης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και προσπαθειών κοινοτικά υποστηριζόμενης γεωργίας, καθώς και συνεργασιών με ευρωπαϊκούς φορείς για την προώθηση των εξαγωγών προϊόντων αλλά και να αποτελέσουν πρεσβευτές αυτών των πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο.

Σίτιση της Ευρώπης σε περιόδους κρίσης.
Οι συμμετέχοντες στην αποστολή είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν  ευρωπαϊκή ημερίδα με θέμα " Σίτιση της Ευρώπης σε περιόδους κρίσης: Προς ένα πιο ευέλικτο σύστημα τροφίμων» όπου παρουσιάστηκε η μελέτη "Σίτιση της Ευρώπης σε περιόδους κρίσης", την οποία συνέταξε για τους πράσινους ο Pablo Servigne, γεωπόνος. Μεταξύ των εισηγητών ήταν ο  Yves Cochet, ευρωβουλευτής των Πράσινων (Γαλλία), η Azul Valerie Thome, οργάνωση Food from the sky (Αγγλία), ο Jean - Pierre de Leener, βιο- καλλιεργητής, η Perrine - Hervé Gruyer, Ferme du Bec - Hellouin (Γαλλία), ο Olivier de Schutter, ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για το δικαίωμα στην τροφή, η Evelyne Huytebroek, υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος στην κυβέρνηση της Περιφέρειας των Βρυξελλών, ο Ν. Λεμπέσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή: εκπρόσωπος της ΓΔ Αγροτικής Πολιτικής, ο Martin Häuslin, βιοκαλλιεργητής και πράσινος ευρωβουλευτής (Γερμανία), μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καθώς και ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων (Ελλάδα).

Την επόμενη μέρα  παρακολούθησαν ημερίδα που διοργάνωσε ο Νίκος Χρυσόγελος με θέμα "Ποιοτική Γεωργία και Ποιοτικά Τρόφιμα", με προσκεκλημένους ομιλητές από τη Κομισιόν, δίκτυα παραγωγών καταναλωτών, γεωργικές ενώσεις και συνεταιρισμούς, καμπάνιες για την βιολογική γεωργία, τη σωστή διατροφή και την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).   
Η Caroline Pottier, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γεν. Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, παρουσίασε εισήγηση με θέμα "Η ποιοτική και βιολογική γεωργία στην Ευρώπη - Σκέψεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ". Η κα Pottier εστίασε στη δυναμική του κλάδου της βιολογικής γεωργίας στην Ευρώπη και στην αύξηση της καλλιεργούμενης έκτασης βιολογικών προϊόντων από 4 εκ. εκτάρια το 2000 σε περίπου 10 εκ. εκτάρια το 2011 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ παρουσίασε τις δυνατότητες που παρουσιάζονται για τις οργανικές/βιολογικές καλλιέργειες μέσα από την αναθεώρηση της ΚΑΠ (30% των άμεσων ενισχύσεων σε "πράσινες" καλλιέργειες, νέο μέτρο ανάπτυξης της υπαίθρου για τη μετατροπή ή συντήρηση βιολογικών καλλιεργειών με συμβόλαιο 5- 7 χρόνια, νέο σχέδιο δράσης για την ποιοτική και οργανική/βιολογική γεωργία). 

Ο Edouard Rousseau, πρόεδρος ομάδας εργασίας για τη Βιολογική Γεωργία της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γεωργών και Αγροτικών Συνεταιρισμών, Copa - Cogeca, παρουσίασε εισήγηση με θέμα "Ο ρόλος των συνεταιρισμών βιολογικής γεωργίας στην ευρωπαϊκή γεωργία". Η Πανευρωπαϊκή ομοσπονδία περιλαμβάνει 11.5 εκ. γεωργούς και 38.000 συνεταιρισμούς ενώ ο κλάδος της βιολογικής γεωργίας παρουσιάζει σημαντική αύξηση αντιπροσωπεύοντας 226.000 βιολογικούς γεωργούς.


Ο Samuel Féret, από το Δίκτυο οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για μια δίκαια και πράσινη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, ARC 2020, παρουσίασε την εισήγηση "Μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και εκστρατεία "Καλή διατροφή και καλή γεωργία". Ο κ. Feret παρουσίασε τις προκλήσεις (κλιματική αλλαγή, απώλεια βιοποικιλότητας, διατροφική ανασφάλεια, κοινωνική και οικονομική συνοχή της υπαίθρου) που καλείται να αντιμετωπίσει η αναθεώρηση της ΚΑΠ, καθώς και τις προτεραιότητες του δικτύου ARC2020 σε ότι αφορά την αναθεώρηση (αλλαγή παραδείγματος στη γεωργία από τη κεντρική βιομηχανική παραγωγή στην αποκεντρωμένη και ποικιλόμορφη τοπική και περιφερειακή παραγωγή και μεταπράτηση της τροφής).


Η Irmi Salzer, βιοκαλλιεργήτρια από τον οργανισμό Oebv Αυστρίας εκπροσώπησε το Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού της Via Campesina και παρουσίασε εισήγηση με θέμα "Διατροφική αυτονομία στην Ευρώπη".


Η Αδαμαντία Κοκκινάκη, από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών, παρουσίασε εισήγηση με θέμα "Τράπεζες σπόρων: διατήρηση των μεσογειακών φυτικών γενετικών πόρων". Η τράπεζα σπόρων του ΜΑΙΧ δημιουργήθηκε το 2000 στη βάση διεθνών πρωτοκόλλων και συστάσεων και είναι η πρώτη περιφερειακή τράπεζα σπόρων στην Ελλάδα, με στόχο τη διάσωση ενδημικών και απειλούμενων φυτικών ειδών στη Κρήτη, αλλά και παραδοσιακών καλλιεργούμενων ποικιλιών. Η Κρήτη φιλοξενεί μια πλούσια βιοποικιλότητα, με 2.000 είδη φυτών, 200 από τα οποία είναι ενδημικά, συναντώνται μόνο στην Κρήτη δηλαδή.  Η Μεσόγειος φιλοξενεί περίπου 25.000 είδη φυτών από τα οποία το 50% είναι ενδημικά, και είναι ένα από τα 4 σημαντικά σημεία για τη βιοποικιλότητα παγκοσμίως.  Ο Philip De Buck  από τον οργανισμό Slow Food Βρυξέλλες παρουσίασε τη πρωτοβουλία "Πώς 25 εστιατόρια στις Βρυξέλλες δεσμεύτηκαν στις αρχές του Slow Food" και η Marta Messa  από τον οργανισμό Slow Food International παρουσίασε την εκστρατεία "Πώς το δίκτυο Slow Food θα υπερασπιστεί τη βιωσιμότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο".Ο Andrea Calori, από το Διεθνές Δίκτυο για την Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία URGENCI: παρουσίασε την εισήγηση "Κοινοτικά Υποστηριζόμενη Γεωργία (CSA) στην Ευρώπη". Η κοινοτικά υποστηριζόμενη γεωργία είναι θεσμοθετημένα ή άτυπα δίκτυα παραγωγών και καταναλωτών που ξεκίνησαν το 1994 στην Ιταλία και πλέον απαριθμούν περισσότερα από 600 επίσημα δίκτυα σε όλη την Ευρώπη. Αποτελούν συνεργατικές δράσεις που διασφαλίζουν τα δικαιώματα των παραγωγών και τα οφέλη των καταναλωτών και στηρίζονται σε σχέσεις αλληλεγγύης και αμοιβαιότητας.Ο Maarten Roels, από το Δίκτυο Παραγωγών και Καταναλωτών GASAP αναφέρθηκε στα "Δίκτυα συνεργασίας παραγωγών και καταναλωτών", ενώ ο Stephan Kampelmann, από τον οργανισμό Urban Ecology Centre Βρυξέλλες μίλησε για τους  "Αστικούς Αγρόκηπους στις Βρυξέλλες".

 

_________________________________________________________

Άρθρο της Μ. Μαρτίδου που δημοσιεύτηκε (μαζί με τις φωτογραφίες) στην εφημερίδα της Κομοτηνής ο Χρόνος στις 1/11/2013