01 Ιουνίου 2012

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διεξάγει έρευνα για το αρδευτικό έργο στις εκβολές του Αχέροντα

Απάντηση του Επιτρόπου Potočnik στο Ν. Χρυσόγελο

 

Σε ερώτηση του βουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Ν. Χρυσόγελου για το έργο του αποστραγγιστικού–αρδευτικού στην περιοχή Βαθυπέδου Αμμουδιάς και Βαλανιδορράχης, που προωθείται από την Περιφέρεια Ηπείρου και απειλεί τις εκβολές του ποταμού Αχέροντα, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Potočnik, στην απάντησή του εκ μέρους της Επιτροπής, αναφέρει ότι θα ζητήσει πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές, προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσο έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

 

Επιπλέον, ο κ. Potočnik αναφέρει χαρακτηριστικά ότι τα έργα αυτού του είδους πρέπει να περιλαμβάνονται στο σχετικό σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού (ΣΔΛΑΠ). Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή της Οδηγίας-Πλαίσιογια τα Νερά και τα ελληνικά σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού δεν έχουν εγκριθεί ακόμη. Τον Απρίλιο του 2011 η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο για μη έγκαιρη υποβολή των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών. Τα σχέδια διαχείρισης μετά την υποβολή τους θα κριθούν και ως προς την ουσία τους από την Επιτροπή και υπάρχει κίνδυνος όσα από τα διαχειριστικά μέτρα δεν εξυπηρετούν τη διαχείριση του νερού μα άλλες σκοπιμότητες, να μην εγκριθούν.

 

«Στις σημερινές συνθήκες κρίσης δεν πρέπει να υποθηκεύσουμε το φυσικό πλούτο της Ελλάδας» δήλωσε ο Ν. Χρυσόγελος. «Ακριβώς τέτοια έργα που προωθούνται από εν μέρει αδιαφανείς διαδικασίες και με αμφιλεγόμενη σκοπιμότητα συντέλεσαν στη σημερινή δεινή οικονομική κατάσταση. Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και οι Περιβαλλοντικοί Όροι δεν αποτελούν κενό γράμμα που μπορεί να παρακάμπτεται από τους κατά τόπους υπεύθυνους της αυτοδιοίκησης. Αν η τοπική γραφειοκρατία δεν μπορεί να προστατέψει την περιβαλλοντική μας κληρονομιά, τότε ένα από τα λίγα μέσα που απομένουν είναι η προσφυγή στους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απαιτούμενη περιβαλλοντική διαπαιδαγώγηση δεν μπορεί παρά να χρησιμοποιεί και αυτή την οδό. Είναι σαφές ότι οι καταστροφικές περιβαλλοντικά πρακτικές που συνέβαλαν στην καταστροφή της χώρας δεν μπορούν πλέον να συνεχίζουν όπως παλιά. Το περιβάλλον είναι απαραίτητο να προστατευθεί και να συμβάλλει μέσω της προστασίας και της διαχείρισης του στην δημιουργία θέσεων εργασίας και βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Δεν είναι τυχαίο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πρόσφατη έκθεσή της αναφέρει ότι στην Πράσινη Οικονομία μπορούν να δημιουργηθούν 20.000.000 νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2020. Ως εισηγητής των πρασίνων στο ευρωκοινοβούλιο τόσο για τα θέματα περιφερειακής ανάπτυξης όσο και στα θέματα διαχείρισης του νερού δίνω πολύ μεγάλη έμφαση στις εισηγήσεις μου τόσο στην εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά όσο και στη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τέτοιους τομείς».

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Γ. Μπλιώνης 6944-869772

  

 

Ακολουθούν η ερώτηση του ευρωβουλευτή Νίκου Χρυσόγελου και η απάντηση του κ. Potočnik εξ ονόματος της Επιτροπής.

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003523/2012 προς την Επιτροπή

 

Θέμα:         Κίνδυνος εξαφάνισης του οικοσυστήματος των εκβολών του ποταμού Αχέροντα (Δίκτυο Natura 2000 - GR 2140001)

Στην περιοχή Βαθυπέδου Αμμουδιάς και Βαλανιδορράχης, στην Περιφέρεια Ηπείρου της Ελλάδας, προωθείται η κατασκευή ενός αποστραγγιστικού–αρδευτικού έργου έκτασης περίπου 7.000 στρεμμάτων που περιλαμβάνει σήραγγα 280 μ. και απειλεί το δέλτα του ποταμού Αχέροντα. Η περιοχή αυτή έχει ενταχθεί στο Δίκτυο NATURA 2000 (ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας, GR2140001), έχει θεσμοθετηθεί ως Περιοχή Προστασίας της Φύσης με Περιφερειακές Ζώνες και έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή ΖΕΠ (GR2120008) λόγω της σημαντικότητάς της για τα πουλιά. Σε αυτή φωλιάζουν είδη πουλιών σημαντικά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ φιλοξενεί 11 ιθαγενή είδη ψαριών του γλυκού νερού, μερικά από αυτά εξαιρετικά σπάνια και αυστηρώς προστατευόμενα. Σύμφωνα με τις επιταγές της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, πριν την κατασκευή ενός τέτοιου έργου σε μια οικολογικά ευαίσθητη περιοχή, πρέπει να έχει προηγηθεί ένα σχέδιο συνολικής διαχείρισης των υδάτων, που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τόσο των ανθρώπινων κοινωνιών όσο και των οικοσυστημάτων. Επτά περιβαλλοντικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι οι περιβαλλοντικοί όροι δεν διασφαλίζουν ούτε την ακεραιότητα των ελάχιστων υγροτοπικών εκτάσεων που θα επιβιώσουν μετά την ολοκλήρωση των έργων αποξήρανσης, αλλά ούτε και την επιβίωση προστατευόμενων ειδών και σημαντικών βιοτόπων. Καταγγέλλουν επίσης, επιστημονικές ελλείψεις της ΜΠΕ[1] και νομικές πλημμέλειες τόσο της πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όσο και της γενικότερης διαδικασίας που ακολουθείται για την προώθηση του έργου[2].

Ερωτάται η Επιτροπή:

1.    Έχει ενημέρωση από τις ελληνικές αρχές για το συγκεκριμένο έργο;

2.     Θεωρεί πως η διεξαγωγή του είναι σύμφωνη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ), τα πουλιά (2009/147/ΕΚ) και τα νερά (2000/60/ΕΚ); Αν όχι, τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να αποτρέψει μη-αντιστρέψιμες περιβαλλοντικές βλάβες;

3.    Είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις ελληνικές αρχές για την επεξεργασία εναλλακτικών σχεδίων που θα διασφαλίζουν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την κάλυψη των αναγκών των ανθρώπινων κοινωνιών;

Απάντηση του κ. Potočnik εξ ονόματος της Επιτροπής (29.5.2012)

 

Το εν λόγω αποστραγγιστικό-αρδευτικό έργο πρέπει να υλοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ. Ειδικότερα, όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις στην αξία διατήρησης της περιοχής του δέλτα και των εκβολών του ποταμού Αχέροντα που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, η εκτίμηση επιπτώσεων και η αδειοδότηση του έργου πρέπει να τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας για τα ενδιαιτήματα (92/43/ΕΟΚ)[3]. Επιπλέον, μια νέα μεταβολή των φυσικών χαρακτηριστικών των επιφανειακών υδάτινων συστημάτων που θα καταλήξει σε επιδείνωση της κατάστασης των επιφανειακών υδάτων μπορεί να επιτραπεί μόνον εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφοι 7 και 8 της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ)[4]. Επίσης, τα έργα αυτού του είδους πρέπει να περιλαμβάνονται στο σχετικό σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού (ΣΔΛΑΠ). Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα και τα ελληνικά σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού δεν έχουν εγκριθεί ακόμη. Τον Απρίλιο του 2011 η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο για μη έγκαιρη υποβολή των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών. Η Επιτροπή θα ζητήσει πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές, προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσο έχουν τηρηθεί οι προαναφερόμενες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ.

 

Αποτελεί ευθύνη των ελληνικών αρμόδιων αρχών να σχεδιάζουν το έργο και να εξετάζουν τυχόν εναλλακτικές λύσεις κατά τρόπο που να διασφαλίζει την προστασία της περιοχής και την κάλυψη των κοινωνικοοικονομικών αναγκών.

 


[1]          Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

[2]          http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=1423

[3]          ΕΕ L 206 της 22.7.1992.

[4]          ΕΕ L 327 της 22.12.2000.

Last modified on Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 16:03