12 Ιουλίου 2013

Πιο αυστηροί κανόνες για το πακέτο και τα πρόσθετα καπνού

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας κι Ασφάλειας Τροφίμων υπερψήφισε στις 10 Ιουλίου ένα σχέδιο νομοθεσίας που αφορά στα προϊόντα καπνού. Οι Πράσινοι υπερψήφισαν την φιλόδοξη αναθεώρηση της υπάρχουσας Οδηγίας για τα Προϊόντα Καπνού που ισχύει εδώ και 12 χρόνια. Ενώ οι στατιστικές δείχνουν ότι συνολικά ο αριθμός των καπνιστών μειώνεται συνολικά στην ΕΕ, υπάρχει ανησυχία για την αύξηση του καπνίσματος στις ηλικίες 15-25. Το κάπνισμα παραμένει η κύρια αιτία θανάτου στην ΕΕ από αυτές που θα μπορούσαν να αποτραπούν. Πολλοί φορείς, επιστημονικές και ιατρικές ενώσεις υποστήριξαν τις αλλαγές που υιοθετούνται με το σχέδιο νομοθεσίας, ενώ έντονη ήταν η προσπάθεια της καπνοβιομηχανίας να αποτρέψει μια παρόμοια νομοθεσία. Μεταξύ των αλλαγών που υιοθετήθηκαν – και πάνε ένα βήμα παραπέρα από την πρόταση της Κομισιόν – είναι η κατηγοριοποίηση των πρόσθετων που χρησιμοποιούνται σε «θετική λίστα» μόνο εφόσον ικανοποιούν πολύ αυστηρά κριτήρια, ρυθμίσεις σε σχέση με ορισμένα πρόσθετα γεύσης (menthol) που χρησιμοποιούν ορισμένες εταιρίες καθώς και η κάλυψη του 75% της επιφάνειας των πακέτων τσιγάρων και του καπνού με κείμενο και εικόνα προειδοποίησης για τους κινδύνους από το κάπνισμα. Οι Πράσινοι παρόλα αυτά αποδοκίμασαν την μετάθεση στα κράτη μέλη της ευθύνης σχεδιασμού της προειδοποίησης που θα υπάρχει πάνω στο πακέτο. 

Last modified on Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013 17:00