10 Ιούλιος 2013

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ενέκρινε τον Κανονισμό του Ταμείου Συνοχής για την περίοδο 2014-2020

Ο Νίκος Χρυσόγελος συμμετείχε ενεργά στην διαμόρφωσή του


Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 10 Ιουλίου η ψήφιση από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου του πακέτου Κανονισμών που αφορούν στα δύο βασικά ευρωπαϊκά Ταμεία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής. Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, ένας από τους αντιπροέδρους της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και εισηγητής των Πράσινων σε θέματα πολιτικής συνοχής και του Ταμείου Συνοχής συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση του Κανονισμού του Ταμείου Συνοχής. Αρκετές από τις προτάσεις του υπερψηφίστηκαν από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης κι ενσωματώθηκαν στην τελική πρόταση. Συμμετείχε επίσης, στον τρίλογο, τον θεσμοθετημένο δηλαδή διάλογο μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου, Κομισιόν και Συμβουλίου για την οριστικοποίηση από τους τρεις αυτούς ευρωπαϊκούς θεσμούς ενός κοινού τελικού σχεδίου Κανονισμού. Το αποτέλεσμα του διαλόγου ήταν ικανοποιητικό, παρά τις προσπάθειες του Συμβουλίου να αποδυναμώσει αρκετές από τις υιοθετημένες από το Ευρωκοινοβούλιο θέσεις. Η Ομάδα των Πράσινων υπερψήφισε το τελικό σχέδιο Κανονισμού για το ταμείο Συνοχής όπως αυτό διαμορφώθηκε.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε, αμέσως μετά την υπερψήφιση του Κανονισμού του Ταμείου Συνοχής:

 
"Η σημερινή υπερψήφιση από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Κανονισμού του Ταμείου Συνοχής για την περίοδο 2014-2020 στη βάση της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί, μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις, μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου, Κομισιόν και Συμβουλίου μας γεμίζει ικανοποίηση. Σε μια περίοδο που λόγω της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας που ακολουθούνται αυξάνονται οι ανισότητες και αποκλίνουν αντί να συγκλίνουν μεταξύ τους τα κράτη μέλη και οι ευρωπαϊκές περιφέρειες, η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αλλαγή της κατάστασης. Να βοηθήσουν στην δημιουργία θέσεων εργασίας, να αναζωογονήσουν με βιώσιμο τρόπο την οικονομία και να πετύχουν  την μείωση του χάσματος τόσο μεταξύ περιφερειών και κρατών μελών όσο και στο εσωτερικό τους, να συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και να

προστατέψουν το περιβάλλον και το κλίμα μακροχρόνια. Αυτό θα πρέπει να το λάβει υπόψη του το Συμβούλιο που επιμένει σε μια πρόταση για τον προϋπολογισμό, ιδιαίτερα στις πολιτικές συνοχής, που δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες και απαιτήσεις.


Επιδιώξαμε και σε σημαντικό βαθμό πετύχαμε με τις παρεμβάσεις μας να γίνει λίγο πιο πράσινο το Ταμείο Συνοχής και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να σχεδιάσουν με πιο πράσινα κριτήρια. Πρέπει όμως και τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες να υιοθετήσουν μια τέτοια προσέγγιση, να εισάγουν την προσέγγιση του οικοσυστήματος στο επίπεδο του σχεδιασμού, να γεφυρώσουν τις διαφορές που προκύπτουν συχνά μεταξύ των υποχρεώσεων τους και των έργων που υλοποιούνται τελικώς. Η προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες  και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η αποκατάσταση οικοσυστημάτων και οικολογικά ευαίσθητων περιοχών, βιομηχανικών κι εξορυκτικών περιοχών, η αναζωογόνηση των πόλεων, έργα για το περιβάλλον με όσο το δυνατόν πιο πράσινη προσέγγιση είναι από τις πιο σημαντικές διαστάσεις της πολιτικής συνοχής και του Ταμείου Συνοχής, αρκεί βέβαια τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία που δίνεται από το ταμείο συνοχής για την περίοδο 2014 -2020.

 

Επιμείναμε και είναι πλέον επιλέξιμη δαπάνη η αναβάθμιση των ικανοτήτων τόσο της αυτοδιοίκησης όσο και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση κι αξιολόγηση των σχεδίων.

 

Μέσα στους επόμενους μήνες, μέχρι τέλος 2013, θα πρέπει να αποτυπωθούν στο σχέδιο που θα υποβάλλει η ελληνική κυβέρνηση στην Κομισιόν στο πλαίσιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης τα αποτελέσματα ενός συστηματικού και ουσιαστικού διαλόγου με βάση τις προτεραιότητες του Κανονισμού στον οποίο θα συμμετάσχουν όχι μόνο η αυτοδιοίκηση αλλά και η κοινωνία των πολιτών"

 

Last modified on Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2013 14:59