11 Μάρτιος 2014

Ευρωκοινοβούλιο: απόρριψη πρότασης νομοθεσίας της Κομισιόν για τους σπόρους. Να συνεχιστεί η διαβούλευση

Ν. Χρυσόγελος: Συνεχίζεται η καμπάνια των Πράσινων για τους σπόρους, περισσότερες πρωτοβουλίες στη χώρα μας για τους σπόρους και το πολλαπλασιαστικό υλικό

 

"Σχεδόν ομόφωνα, οι Ευρωβουλευτές απέρριψαν το σχέδιο νέου Κανονισμού 2013/0137(COD), που θα ρυθμίζει το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και τους σπόρους, που είχε υποβάλει η Κομισιόν. Αγρότες, καταναλωτές και περιβαλλοντικές οργανώσεις είχαν επισημάνει ότι το συγκεκριμένο σχέδιο ρυθμίσεων θα έπληττε τα συμφέροντα των αγροτών που κρατάνε ή ανταλλάσουν σπόρους, τις παραδοσιακές καλλιέργειες, την επισιτιστική ασφάλεια, την αγρο-βιοποικιλότητα και τους καταναλωτές. Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν να επανεξεταστεί από την Κομισιόν το θέμα υπό το φως της συζήτησης που έγινε με τους φορείς όσο και στο ευρωκοινοβούλιο και να συνεχιστεί η διαβούλευση. Η προσέγγιση της Επιτροπής απορρίφθηκε μεταξύ άλλων γιατί εκτιμήθηκε ότι θα περιόριζε σοβαρά την ελευθερία για τους παραγωγούς σπόρων μικρής κλίμακας και θα φόρτωνε με υπερβολικά βάρη τις παραδοσιακές καλλιέργειες. Θα άφηνε την αγορά σπόρων στον έλεγχο μιας χούφτας πολυεθνικών αγροχημικών εταιρειών, των οποίων οι σπόροι σχεδιάζονται, ώστε να ταιριάζουν με τα δικά τους αγροχημικά προϊόντα[1]", δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πράσινων, σχετικά με την ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο, την Τρίτη 11 Μαρτίου.

Η τροπολογία που ψηφίστηκε σήμερα προτείνει ότι ο νέος Κανονισμός θα πρέπει να έχει πιο περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, να αφορά μόνο όσους προμηθεύουν φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό στην αγορά για εμπορική χρήση, να μην ισχύει για αγρότες και ερασιτέχνες κηπουρούς. Ταυτόχρονα, ζητά από τη νέα νομοθεσία να προστατεύσει ουσιαστικά τους σπόρους υψηλής ποικιλομορφίας και άλλους τοπικά προσαρμοσμένους σπόρους.

"Το θέμα των σπόρων και του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού δεν έκλεισε με την ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο.Πρέπει να προχωρήσουμε την συζήτηση και να προωθήσουμε αλλαγές στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, στο πλαίσιο μιας βιώσιμης γεωργικής πολιτικής.Η Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο είχε εκφράσει την ανησυχία της, κατέθεσε αναλυτικές προτάσεις αλλά και οργάνωσε ή συμμετείχε σε δράσεις των οργανώσεων πολιτών /παραγωγών[2] σε όλη την Ευρώπη εν όψει των κρίσιμων ψηφοφοριών. Επιμένουμε να διασφαλιστεί η φυσική κληρονομιά της Ευρώπης, η απειλούμενη αγροτική βιοποικιλότητα και η υγεία της φύσης, αλλά και τα δικαιώματα των αγροτών απέναντι στα συμφέροντα των μεγάλων εταιρειών. Επιμένουμε και δρούμε για την επισιτιστική ασφάλεια, την υγεία και εν τέλει την ελευθερία των λαών. Θεωρούμε απαράδεκτο ότι η Κομισιόν δήλωσε ότι δεν αποσύρει την πρότασή της. Ζητήσαμε και ελπίζουμε ότι η Επιτροπή θα υποβάλει νέα πρόταση νομοθεσίας που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυτές, αφού πρώτα λάβει υπόψη τις απόψεις των πολιτών και του Ευρωκοινοβουλίου.

Η συζήτηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να βοηθήσει και τη συζήτηση στη χώρας μας για τους σπόρους και το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό σε συνδυασμό με την ανάγκη για μια νέα στρατηγική για την ύπαιθρο και την αγροτική παραγωγή. Χρειαζόμαστε ένα νέο γεωργικό μοντέλο που θα συνδυάζει υπεύθυνες καλλιέργειες, αξιοπρεπές εισόδημα για τους παραγωγούς, ασφάλεια και ποιότητα για τον καταναλωτή, προστασία της βιοποικιλότητας και του γενετικού πλούτου, έμφαση στις τοπικές ποικιλίες και τοπικές φυλές ζώων. Το θέμα των σπόρων και του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού δεν έκλεισε λοιπόν με την ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο».

 

Αναλυτικά οι προτάσεις της Ομάδας των Πράσινων -κλειδί για το σεβασμό της βιοποικιλότητας, των δικαιωμάτων των αγροτών και της διατροφικής δημοκρατίας:

1) Περιορισμός του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας, έτσι ώστε να αφορά μόνο όσους προμηθεύουν φυτικά πολλαπλασιαστικού υλικού στην αγορά για εμπορική χρήση. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ισχύει για τους αγρότες και τους ερασιτέχνες κηπουρούς.

2) Διατήρηση της νομοθεσίας με τη μορφή Οδηγίας και όχι μετατροπή της σε Κανονισμό, έτσι ώστε να διατηρηθεί κάποια ευελιξία και επικουρικότητα κατά την εφαρμογή της από τα κράτη μέλη, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους..

3) Εθελοντική εγγραφή για παραδοσιακές ποικιλίες με μικρό μερίδιο αγοράς: υπάρχουν 100 περίπου τέτοια φυτικά είδη που προτείνουμε να εξαιρεθούν της υποχρεωτικής εγγραφής. Επίσης δυνατότητα απαλλαγής από την εγγραφή για ιστορικές ποικιλίες ακόμη κι αν δεν διατίθενται στην αγορά πριν από την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας

4) Τα κριτήρια διακριτότητας, ομοιομορφίας και σταθερότητας (distinctiveness, uniformity, and stability - DUS), να μην ισχύουν για ετερογενή στελέχη αλλά και για τη βιολογική παραγωγή. Η ομοιομορφία και η σταθερότητα δεν είναι φυσικά χαρακτηριστικά των έμβιων όντων. Στην πραγματικότητα είναι η έλλειψη σταθερότητας και ομοιομορφίας χάρη στις μικρές μεταλλάξεις που δημιουργεί τη γενετική ποικιλότητα, η οποία είναι απαραίτητη για να αναπαράγονται τα φυτά με τρόπο προσαρμοσμένο στις προκλήσεις τους περιβάλλοντος, όπως οι κλιματικές αλλαγές , τα παράσιτα και οι ασθένειες .

5) Μια πολύ ευρύτερη «εξειδικευμένη αγορά» που δεν θα ορίζεται με βάση τον ετήσιο κύκλο εργασιών και τον αριθμό των εργαζομένων αλλά τον πιο ξεκάθαρο ορισμό για τους μικρούς αγρότες της ΕΕ -που χρησιμοποιούν εκτάσεις μικρότερες από 50 στρέμματα, που θα διασφαλίζει ότι απαλλάσσονται από την υποχρέωση να εγγραφούν και να πιστοποιούνται σε σχετικούς καταλόγους για σπόρους.Βλέπε τη μελέτη σχετικά με τη συγκέντρωση της αγοράς σπόρων , που εκπονήθηκε από την Ομάδα των Πρασίνων / EFA: http://www.greens-efa.eu/seed-market-regulation-11542.html

 

Οι δράσεις της Ομάδας των Πρασίνων:

1) Κοινή επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2) Υποστήριξη της Διακήρυξης των Πολιτών του Κόσμου για την Ελευθερία των σπόρων και της Δημοκρατίας στην τροφή (GlobalCitizens' Declaration forSeedFreedomandFoodDemocracy)

3) Συνέντευξη Τύπου και Δημόσια Ακρόαση για το θέμα στις 29 Ιανουαρίου 2014 , στην οποία είχαν παρουσιαστεί τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με τον έλεγχο της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας αγοράς σπόρων από ολιγάριθμες μεγάλες μονοπωλιακές εταιρείες.

Last modified on Τετάρτη, 12 Μάρτιος 2014 19:54