04 Ιουλίου 2013

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020: ένας οπισθοδρομικός συμβιβασμός

Καταψήφισαν οι Πράσινοι, δήλωση του Νίκου Χρυσόγελου
 
«Οι Πράσινοι, καταψηφίσαμε σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την πρόταση του Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 (Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ή ΠΔΠ), παραμένοντας σταθεροί στην πεποίθηση πως η επιλογή της μείωσης του προϋπολογισμού της Ένωσης είναι απολύτως εσφαλμένη και θα προκαλέσει ποικίλα προβλήματα, χωρίς τα Κ-Μ να ωφεληθούν ουσιαστικά από τη σχεδιαζόμενη «εξοικονόμηση». Η μεγάλη πλειοψηφία με την οποία ψήφισαν οι Ευρωβουλευτές αυτόν τον οπισθοδρομικό συμβιβασμό που πρότεινε το Συμβούλιο, καταδεικνύει για ακόμη μία φορά την αδυναμία των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, αλλά και των ηγεσιών των Κρατών-Μελών, να κοιτάξουν μπροστά, να επιλέξουν να διαχειριστούν την κρίση απαλλαγμένοι από ιδεοληψίες και αποτυχημένες μεθόδους του παρελθόντος», δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο.
 

Και συνέχισε: «Σε αυτήν την ψηφοφορία υπάρχουν μόνο χαμένοι: Η φτώχεια, η ανεργία, η αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Οι πολύμηνες διαπραγματεύσεις, οι «κόκκινες γραμμές» που είχε θέσει σε προηγούμενες φάσεις το ΕΚ, απέτυχαν τελικά να οδηγήσουν σε μία συμφωνία για το ΠΔΠ που θα συμβάλλει με αποφασιστικότητα και αισιοδοξία στην προοπτική της βιώσιμης ευημερίας για τους πολίτες της Ευρώπης.»
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση του Συμβουλίου για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν με μεγάλη πλειοψηφία να υποστηρίξουν μια πολιτική απόφαση που δεσμεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο συμβιβασμό σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που συμφωνήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Η επίσημη ψηφοφορία για τα νομικά κείμενα θα ακολουθήσει το Σεπτέμβριο. Η Ομάδα των Πράσινων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία καταψήφισε την τελική πρόταση εξαιτίας των σοβαρών αδυναμιών που παρουσιάζει.
 
Αναλυτικότερα [1]:
a.    Η πρόταση συμβιβασμού αναφέρεται σε 960 δις ευρώ, μείωση κατά 85 δις ευρώ ή 9% έναντι της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (που ήδη αφορούσε «πάγωμα» στο έτος 2013). Δεδομένης και της συρρίκνωσης κατά 6% του π/υ μεταξύ των ετών 2013 και 2014, έχουμε την επιλογή της ύφεσης πάνω στην ύφεση.
b.    Ο υφιστάμενος χρονοπρογραμματισμός του ΠΔΠ θα οδηγήσει σε μειώσεις σε δράσεις που σχεδιάζεται να υλοποιηθούν μετά τα πρώτα χρόνια της επταετίας. Εκτιμάται πως θα επηρεαστούν δαπάνες σε έρευνα και τεχνολογία, καινοτομία, κοινωνική ενσωμάτωση, αναπτυξιακή βοήθεια.
c.   Διατηρούνται δαπάνες που δεν συμβάλλουν στην αειφορία και τη βιώσιμη ευημερία, (δεν περιορίζονται οι απευθείας ενισχύσεις σε παραγωγούς κα)
d.     Διαιωνίζεται η μη χρηματοδότηση του π/υ της ΕΕ από ίδιους πόρους.
e.     Η έλλειψη ευελιξίας πιθανότητα θα οδηγήσει σε μη κινητοποίηση των 960 δις ευρώ του ΠΔΠ κατά τα επόμενα 7 έτη.
 
Οι Πράσινοι έχουμε προτείνει μία διαφορετική προσέγγιση όπου αναλυτικά προβλέπεται:
  • Ο π/υ πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους για την επίτευξη των στόχων για το 2020
  • Αναθεώρηση των προτεραιοτήτων και του χρονοπρογραμματισμού του ΠΔΠ.
  • Στόχευση στην αναζωογόνηση της οικονομίας ώστε να ξεπεραστεί η κρίση, δίνοντας προτεραιότητα σε υποδομές βιώσιμων μεταφορών, την κλιματική αλλαγή, την προώθηση των ΑΠΕ και όχι περικόπτοντας δαπάνες εκπαίδευσης και έρευνας.
  • Ανασχεδιασμός της αγροτικής πολιτικής
  • Ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης
  • Ανεξαρτησία του ΠΔΠ μέσω χρηματοδότησης από ίδιους πόρους, όπως το φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών.
 
 ______________________________
 
 

 

 

Last modified on Πέμπτη, 04 Ιουλίου 2013 23:07