23 Μαϊος 2013

Δράση για τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή ζητάει το Ευρωκοινοβούλιο

Νίκος Χρυσόγελος: Είναι θέμα επιβίωσης και κοινωνικής δικαιοσύνης

«Ειδικά για την Ελλάδα, η υπερψήφιση της έκθεσης Kekus έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι πολύ κρίσιμο για τη χώρα μας, στη δύσκολη φάση που βρίσκεται, να προχωρήσει η Ένωση σε άμεση δράση κατά της φοροδιαφυγής αλλά και η ίδια να αναλάβει με αποφασιστικότητα τις ευθύνες της. Η Ελληνική Κυβέρνηση πρέπει να τοποθετηθεί θετικά προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης των τραπεζικών συστημάτων ώστε να λειτουργούν ακαριαία κι αποτελεσματικά στοχεύοντας στη πάταξη της φοροδιαφυγής μέσω ελέγχου καταθέσεων, του αιτήματος για συμμόρφωση όλων των Κ-Μ.

Επιπλέον στην Ελλάδα, παράλληλα με την όποια πρόοδο γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, απαιτείται να ληφθούν μέτρα ώστε να επιταχυνθεί η απονομή φορολογικής δικαιοσύνης, να υπάρχει ξεκάθαρη διάκριση στις πολιτικές και τις κυρώσεις ανάμεσα στη φοροδιαφυγή και την φοροοφειλή. Αλλά και να γίνει έλεγχος όλων των εμβασμάτων από την Ελλάδα προς άλλες χώρες, από το 1970 και μέχρι σήμερα, ώστε να εντοπισθεί τυχόν μαύρο χρήμα ή εισοδήματα που δεν έχουν φορολογηθεί ή είναι προϊόν ύποπτων δραστηριοτήτων.Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως μέρος της ευθύνης για τις απώλειες εσόδων των Κ-Μ επιρρίπτονται και στην επιθετική, άδικη φορολογική πολιτική. Πολιτική που εφαρμόζεται κατά κόρον στο Ελληνικό πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και πρέπει να επανασχεδιαστεί σε κοινωνικά δίκαιη και ισορροπημένη βάση», δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο.  

Οι Ευρωβουλευτές με μεγάλη πλειοψηφία ψήφισαν έκθεση (KlevaKekus, A7-0162/2013) για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαπάτης και των φορολογικών παραδείσων κατά την συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου την Τρίτη 21 Μαΐου, με την οποία τίθενται - εν όψει της συνόδου των ηγετών της ΕΕ της Τετάρτης 22 Μαΐου - οι προτάσεις του κοινοβουλίου για δράση που πρέπει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωσης για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα.   Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε ακόμη: “Οι Πράσινοι έχουμε κάνει πολύ μεγάλη εκστρατεία ζητώντας ουσιαστική κινητοποίηση της ΕΕ απέναντι στη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή. Είμαστε ικανοποιημένοι από την έκθεση που υιοθετήθηκε αφού σε μεγάλο βαθμό αντανακλά πολλές από τις

 

 

απαιτήσεις μας.
Η κατάλληλη στιγμή για σκληρή και κυρίως συντονισμένη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη φοροδιαφυγή και τη φοροδιαφυγή είναι τώρα. Σήμερα, περισσότερο από κάθε προηγούμενη περίοδο, οι Ευρωπαίοι πολίτες κατανοούν την ανάγκη δίκαιης και καθολικής φορολόγησης. Γίνεται κατανοητό ότι η φοροδιαφυγή αποτελεί εμπόδιο στη λειτουργία της οικονομίας, δημιουργεί ανισότητες, προκαλεί συρρίκνωση στα κονδύλια για κοινωνική πολιτική, είναι ανάχωμα στην επιτυχή εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, προκαλεί τη λήψη όλο και πιο επώδυνων μέτρων σε βάρος κυρίως αυτών που είναι συνεπείς, κι αποτελεί από κάθε άποψη αντικοινωνική συμπεριφορά. Αλλά και από την πλευρά των κρατών, η αναβλητικότητα και η έλλειψη αποφασιστικότητας στη λήψη συγκεκριμένων αλλά δίκαιων μέτρων έχει ως αποτέλεσμα να «κλείνουν το μάτι» σε όσους τείνουν να φοροδιαφύγουν. Από την άλλη σκληρές, επιθετικές φοροεισπρακτικές πολιτικές σε βάρος ακόμα και αυτών που δεν έχουν να φάνε δεν μπορεί να είναι αποδεκτές. Η φορολογική πολιτική πρέπει να είναι δίκαιη.

Λόγω φορολογικής απάτης, φοροδιαφυγής κι άστοχου φορολογικού σχεδιασμού η ΕΕ χάνει κάθε χρόνο το ποσό του ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο ακριβώς είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός συνολικά για τα επόμενα 7 χρόνια, την περίοδο δηλαδή 2014-2020.

 

 

Η αποτυχία να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης είναι σκανδαλώδης. Οι κυβερνήσεις, όπως η ελληνική, ασχολήθηκαν αποκλειστικά με   την - μη στοχευμένη μάλιστα - μείωση των δημόσιων δαπανών και όχι με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής που θα μπορούσε, στην ελληνική περίπτωση, να αποφέρει έσοδα 6-45 δις ευρώ. Η πολιτική λιτότητας και περικοπών επιδείνωσε τα προβλήματα στις χώρες της κρίσης και μόνο σθεναρή δράση για τη φοροδιαφυγή θα μπορούσε να αλλάξει τα πράγματα.

 

 

 

 

Η αντιμετώπιση της φοδοδιαφυγής, της φοροαπάτης και των φορολογικών παραδείσων είναι ζωτικό θέμα για την οικονομία, την κοινωνική συνοχή αλλά και την κοινωνική δικαιοσύνη. Οι ηγέτες της ΕΕ θα πρέπει να συμφωνήσουν επιτέλους συγκεκριμένα μέτρα για το σκοπό αυτό και να αναθεωρηθεί η βασική φορολογική νομοθεσία της ΕΕ με σκοπό την εξάλειψη των κενών που διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή. Δεν μπορούν πλέον να γίνονται αποδεκτές πρακτικές φορολογικών παραδείσων και οι τράπεζες δεν μπορεί να είναι καταφύγιο για μαύρο χρήμα, στο όνομα του απόρρητου των καταθέσεων.

Δυστυχώς, δεν επετεύχθη αλλαγή του καθεστώτος στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη φορολογία και συνεχίζει να απαιτείται ομοφωνία. Χώρες όπως η Αυστρία και το Λουξεμβούργο πρέπει να πειστούν για να μεταβάλουν στάση, και να συμφωνήσουν στην εφαρμογή των αλλαγών.Χρειάζεται να επιταχυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας επιχειρήσεων, τις συναλλαγές μεταξύ εταιριών του ίδιου ομίλου, την κωδικοποίηση διαρροών μέσα από την δημιουργία μητρώου δικαιούχων των εικονικών εταιρειών και των τραστ. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διαπραγματευτεί – αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της- με την Ελβετία και άλλες τρίτες χώρες σε όλο τον κόσμο ώστε να μην λειτουργεί το τραπεζικό τους σύστημα ως καταφύγιο για εισοδήματα από φοροδιαφυγή, φοροαπάτη ή και ύποπτες δραστηριότητες».

 _____________________________

(1)  Οι Πράσινοι παρουσίασαν στην ιρλανδική προεδρία της ΕΕ τον Ιανουάριο 2013 ένα Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Φορολογία - μια πρόσκληση για δράση για την ευρωπαϊκή φορολογική πολιτική, που καθορίζει τα βασικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής : http://www.greens-efa.eu/fileadmin/dam/Documents/Policy_papers/2013-1-11%20Tax%20pact%20-%20Irish%20presidency.pdf

 

 

Last modified on Πέμπτη, 23 Μαϊος 2013 19:12