20 Νοεμβρίου 2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

tacd

Η οικονομική κρίση επηρεάζει την ικανότητα του ελληνικού κράτους να παρέχει επαρκώς τα απαραίτητα φάρμακα καθώς αναγκάζεται να λάβει μέτρα για να περικόψει  τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη.

 

Ι. Αξιολογούμε και αντιμετωπίζουμε τις επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας στην υγεία, στην πρόσβαση στα φάρμακα, στην πρόληψη και στα διαγνωστικά

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και από μέρους της η Τρόικα, έχει προτείνει περικοπές στο προϋπολογισμό για την υγεία, μη έχοντας αποτιμήσει τις επιπτώσεις των οικονομικών μέτρων που εισηγείται.

 

Επομένωςεμείς:

 

$1·         Καλούμε την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε μελέτες αξιολόγησης των επιπτώσεων των ήδη ληφθἐντων καθώς και των πιθανών μελλοντικών μέτρων λιτότητας στην Ελλάδα. Ειδικότερα, την καλούμε να εκτιμήσει τις συνέπειες των περικοπών αυτών στην πρόσβαση των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας και σε φτηνά φάρμακα.

 

$1·         Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ελληνικό κράτος να προτείνουν σαφή και αποτελεσματικά αντισταθμιστικά μέτρα όσον αφορά στην πρόσβαση στα φάρμακα, με έμφαση στις χρόνιες ασθένειες και στα φάρμακα που είναι απαραίτητα για τη συνέχιση της ζωής (life-savingtreatments).

 

II. Η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλουν να εγγυηθούν τον ελεύθερο ανταγωνισμό στα γενόσημα ιατρικά προϊόντα

 

Υπάρχει χαμηλή διείσδυση των γενόσημων φαρμάκων - σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. - τόσο στην ελληνική αγορά, όσο και στις κρατικές προμήθειες. Επιπλέον, οι τιμές των γενόσημων προϊόντων είναι συχνά υψηλότερες από τις αντίστοιχες σε άλλα κράτη της Ε.Ε.

 

Επομένως εμείς:

 

$1·         Καλούμε την ελληνική Πολιτεία να εγγυηθεί την ασφάλεια και την αξιοπιστία όλων των φαρμάκων, να προωθήσει μία πιο ανοιχτή αγορά γενόσημων φαρμάκων και να αυξήσει το μερίδιό τους στην ελληνική αγορά και στις προμήθειες του Δημοσίου.

 

$1·         Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει πιθανές παραβιάσεις των κανόνων ανταγωνισμού και των κανόνων της εσωτερικής αγοράς που περιορίζουν την πρόσβαση σε φθηνότερα γενόσημα φάρμακα.

 

$1·         Καλούμε την ελληνική Πολιτεία, τους επαγγελματίες της υγείας και την κοινωνία των πολιτών να οργανώσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια των γενόσημων φαρμάκων.

 

III. Διαφάνεια στην τιμολόγηση, στα κλινικά δεδομένα και στην αξιολόγηση των φαρμάκων

 

$1·         Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ελληνικό κράτος να λάβει μέτρα για να διασφαλιστεί η διαφάνεια στη τιμολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων, η ανταλλαγή κλινικών δεδομένων και η πρόσβαση του κοινού σε επιτροπές ιατρικής αξιολόγησης των κρατών μελών της Ε.Ε.  οι οποίες πρέπει να είναι διαφανείς και ανεξάρτητες.

 

IV. Υποχρεωτική  αδειοδότηση σε σωτήρια ιατρικά προϊόντα με πολύ υψηλή τιμή

 

$1·         Καλούμε την ελληνική Πολιτεία να εξετάσει τη δυνατότητα να προβεί  σε υποχρεωτικές αδειοδοτήσεις στην περίπτωση ορισμένων σωτήριων φαρμάκων  με πολύ υψηλές τιμές, σύμφωνα πάντα με το διεθνές δίκαιο, ακόμη και αν τα φάρμακα αυτά είναι κατοχυρωμένα από πατέντες.

 

V. Συνεργασία Ελλάδας με άλλα μέλη της Ε.Ε. για την από κοινού αγορά φαρμάκων

 

Η Ελλάδα έχει μικρή διαπραγματευτική δύναμη σε σχέση με τις παγκόσμιες φαρμακευτικές εταιρείες. Συγχρόνως, είναι αναγκασμένη να προμηθευτεί πολλά σημαντικά φάρμακα με δραστικά μειωμένο προϋπολογισμό. Συνεπώς,

 

$1·         Καλούμε την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενθαρρύνει το συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. για την από κοινού προμήθεια φαρμάκων. Η συνεργασία αυτή θα είναι επωφελής για τα εμπλεκόμενα κράτη και θα εξασφαλισεί χαμηλότερες τιμές στα εν λόγω προϊόντα.

 

VI. Η διαφθορά περιορίζει την πρόσβαση στα φάρμακα στην Ελλάδα

 

$1·         Καλούμε την ελληνική Πολιτεία να λάβει δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της διαφθοράς στην αγορά φαρμακευτικών προϊόντων, στη συνταγογράφηση και στις προμήθειες, μέσω του σεβασμού του κράτους δικαίου, της διαφάνειας, και της μεγαλύτερης συμμετοχής του κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

 

 

Σημείωση: Η εν λόγω Διακήρυξη είναι αποτέλεσμα του διεθνούς συνεδρίου με θέμα «Πώς εγγυόμαστε την πρόσβαση στα φάρμακα στην Ελλάδα;» που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 31 Μαΐου 2013. Το συνέδριο διοργανώθηκε από την διεθνή ΜΚΟ TransAtlanticConsumerDialogue (TACD) σε συνεργασία με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας και τον ευρωβουλευτή Νίκο Χρυσόγελο.

 

Σημείωση: Η εν λόγω Διακήρυξη είναι αποτέλεσμα του διεθνούς συνεδρίου με θέμα «Πώς εγγυόμαστε την πρόσβαση στα φάρμακα στην Ελλάδα;» που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 31 Μαΐου 2013. Το συνέδριο διοργανώθηκε από την διεθνή ΜΚΟ TransAtlanticConsumerDialogue (TACD) σε συνεργασία με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας και τον ευρωβουλευτή Νίκο Χρυσόγελο.

Η TACD με την υποστήριξη των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας, της PRAKSIS, των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, της ΔΕΔΙΔΙΚΑ-Διασωματειακής Επιτροπής Διεκδίκησης Δικαιωμάτων Ασθενών με Καρκίνο, της ΕΚ.ΠΟΙ.ΖΩ, της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τη Δημόσια Υγεία (EPHA) και του ευρωβουλευτή Νίκου Χρυσόγελου διοργανώνει νέο συνέδριο και σεμινάριο με θέμα: «Οι συνέπειες της κρίσης στην πρόσβαση στα φάρμακα: H κοινωνία απαιτεί δίκαιες λύσεις» (Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 13 Δεκεμβρίου 2013). Για περισσότερες πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής επισκεφτείτε: την ιστοσελίδα του συνεδρίου http://a2mgreece.splashthat.com/. Για να δηλώσετε την στήριξή σας / της οργάνωσής σας στην Διακήρυξη, στείλτε μήνυμα στην εξής διεύθυνση

a2m.athensconference@gmail.com

 

 

 

 

Δείτε εδώ το πρόγραμα

Last modified on Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013 13:11