24 Φεβρουάριος 2014

Ανεργία των Νέων: Βελτιώνοντας το Παρόν, Διασφαλίζοντας το Μέλλον

 

Συμμετοχή του Νίκου Χρυσόγελου σε Διευρυμένο Περιφερειακό Συνέδριο

σε Θεσσαλονίκη και Κοζάνη

Σε Διευρυμένο Περιφερειακό Συνέδριο στις 21 Φεβρουαρίου 2014 στη Θεσσαλονίκη και στις 22 Φεβρουαρίου 2014 στην Κοζάνη, συμμετέχει ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πράσινων, με θέμα «Ανεργία των Νέων: Βελτιώνοντας το Παρόν, Διασφαλίζοντας το Μέλλον». Τις εκδηλώσεις διοργανώνει το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τους Δήμους Θεσσαλονίκης και Κοζάνης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Με αφορμή τη συμμετοχή του στο Συνέδριο, ο Νίκος Χρυσόγελος, δήλωσε: «Εδώ και πολύ καιρό το θέμα της ανεργίας έχει τεθεί στα λόγια ως προτεραιότητα των ευρωπαϊκών θεσμών και της ελληνικής κυβέρνησης. Ωστόσο, η συνεχώς νέα άνοδος της ανεργίας (έχει σκαρφαλώσει στο 30%, ενώ για τους νέους αγγίζει το 60%), η ανασφάλεια για το μέλλον και οι χαμηλές προσδοκίες είναι η πραγματικότητα που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία. Για την αντιστροφή της κατάστασης αυτής και την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, απαιτούνται αποτελεσματικές πολιτικές, μηχανισμοί υλοποίησης, επαρκής χρηματοδότηση και ορθότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, με ταυτόχρονη διασφάλιση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Απαιτείται όμως κι αυτό-οργάνωση και συμμετοχή των νέων στη διαμόρφωση των πολιτικών και επένδυση σε τομείς κοινωνικής και οικολογικής καινοτομίας. Ένα νέο σχέδιο για τους νέους, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, αποτελεί όρο επιβίωσης»

Στο Διευρυμένο Περιφερειακό Συνέδριο στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία θα συμμετάσχουν, επίσης, ευρωβουλευτές,  Καθηγητές πανεπιστημίων, εκπρόσωποι του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, κοινωνικών φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, ο Νίκος Χρυσόγελος θα μιλήσει στα τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ για θέματα ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στις δύο πόλεις: http://www.europarl.gr/el/news-events/events/events2014/eventfebruary2014/fevevent1.html;jsessionid=91E52E779C09954B423044BF5EB258DE