24 Φεβρουάριος 2014

Το πρασίνισμα της περιφερειακής πολιτικής: Επιτεύγματα και Προοπτικές

 

Διήμερη επίσκεψη εργασίας και ημερίδα στο ΕΚ με πρωτοβουλία του Νίκου Χρυσόγελου

Δείτε φωτογραφίες: http://www.flickr.com/photos/chrysogelos/sets/72157640327460034/ 

Δείτε το βίντεο: http://greenmediabox.eu/archive/2014/01/30/greening-the-regional-policy/

 

Ημερίδα με θέμα "Το πρασίνισμα της περιφερειακής πολιτικής: Επιτεύγματα και Προοπτικές"  συνδιοργάνωσαν οι Πράσινοι ευρωβουλευτές Νίκος Χρυσόγελος (Ελλάδα),  ElisabethSchroedter(Γερμανία), KarimaDelli (Γαλλία). Οι τρεις πράσινοι ευρωβουλευτές παρουσίασαν το τι πέτυχαν σε επίπεδο νομοθεσίας και Κανονισμών για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020, ως υπεύθυνοι των Πράσινων στους τομείς της πολιτικής συνοχής και συγκεκριμένα ο Νίκος Χρυσόγελος για τα θέματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Συνοχής, η ElisabethSchroedter για τα θέματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και η KarimaDelli  για τα θέματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Στην ημερίδα συμμετείχαν επίσης ως ομιλητές οι ManuelaGeleng, Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, MathieuFichter, Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης, MarkusTrillingankwatch), Sébastien Godinot (WWF) και AlessandroProia, πολιτικός αναλυτής, οι οποίοι παρουσίασαν τις διάφορες πλευρές της πολιτικής συνοχής.

Για να συμμετάσχουν στην ημερίδα αλλά και σε άλλες εκδηλώσεις, ο Νίκος Χρυσόγελος διοργάνωσε διήμερη επίσκεψη εργασίας στις Βρυξέλλες, 29 και 30 Ιανουαρίου 2014, ομάδας αποτελούμενης από δημοσιογράφους και εκπροσώπους της τοπική αυτοδιοίκησης και παραγωγικών ενώσεων από την Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε ημερίδες, επαφές και συναντήσεις, με στόχο την ενημέρωση και εξοικείωση των συμμετεχόντων με το πρασίνισμα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών και την ανάπτυξη συνεργασιών.

Είχαν επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε:

- Ημερίδα των Πράσινων με θέμα “Η ποικιλότητα των σπόρων και η επισιτιστική ασφάλεια απειλούνται από μια υπερβολικά συγκεντρωτική αγορά σπόρων της ΕΕ"

- Επίσκεψη / ενημέρωση με εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC)

- Συζήτηση για τον Πυλώνα ΙΙ της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής με τον Γιώργο Μαθιουδάκη, από την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας 

- Επίσκεψη / ενημέρωση με εκπροσώπους της Επιτροπής των Περιφερειών (CommitteeoftheRegions), με τους Δημήτρη Κατσανίδη και AloysRIGAUT (Επιτροπή για Εδαφική Κοινωνική Συνοχή) (COTER)

Από το 2014 η χρηματοδότηση της περιφερειακής πολιτικής διέπεται από μία νέα δέσμη κανόνων. Η ομάδα των Πράσινων έκανε τη διαφορά κατά τις διαπραγματεύσεις αναφορικά με το νομοθετικό πακέτο για την πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020 κι έτσι οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν αρκετές βελτιώσεις στην κατεύθυνση μιας πιο πράσινης και κοινωνικά δίκαιης πολιτικής συνοχής.

Ο Νίκος Χρυσόγελος, υπό τη διττή του ιδιότητα ως εισηγητή εκ μέρους των Πράσινων για το Ταμείο Συνοχής και περιφερειακού συμβούλου Νοτίου Αιγαίου, τόνισε: «Είναι σημαντικό κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο, αλλάζοντας τον προσανατολισμό και τον τρόπο διαμόρφωσης των πολιτικών μέσα από την ενισχυμένη συμμετοχή των πολιτών, να πετύχουμε το πρασίνισμα της οικονομίας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της ως προς τους κοινωνικούς στόχους. Διαφορετικά μένουμε μόνο στα νούμερα και στο όνομα της δημοσιονομικής εξυγίανσης καταπατώνται η προστασία του περιβάλλοντος και η κοινωνική συνοχή. Ιδιαίτερα, λοιπόν, σημαντική για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 είναι η αρχή της εταιρικής σχέσης, σύμφωνα με την οποία για πρώτη φορά η διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών αποτελεί όρο επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκά Ταμεία. Είναι πολύ σημαντικό το ότι τίθενται όχι μόνο ποσοτικοί, αλλά και ποιοτικοί στόχοι και προβλέπεται η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα στάδια της παραγωγής σχεδίων, από τη διαμόρφωση έως την υλοποίηση και παρακολούθηση. Για την επόμενη προγραμματική περίοδο είναι κρίσιμο τα σχέδια να αξιολογούνται βάσει της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους και όχι λαμβάνοντας υπόψη γραφειοκρατικά κριτήρια».

Η αρχή της "εταιρικής σχέσης" εισάγεται για πρώτη φορά με αυτόν τον τρόπο και προβλέπει την υποχρέωση διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών, η οποία κατέχει ισότιμο επίπεδο επαφής και συνεργασίας σε σχέση με την κεντρική διοίκηση στα σχέδια, όχι μόνο κατά την προετοιμασία, αλλά και την παρακολούθηση, αξιολόγηση και γνωμοδότηση. Η διαβούλευση με τους κοινωνικούς, επαγγελματικούς και περιβαλλοντικούς φορείς αποτελεί όρο επιλεξιμότητας για τη χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά και επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, καθιερώνεται κώδικας δεοντολογίας για την οργάνωση της εταιρικής σχέσης που ορίζει ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν και θέτει κοινούς κανόνες που πρέπει να τηρούνται σε όλα τα προγράμματα, ενώ προβλέπεται και η παροχή τεχνικής βοήθειας προς τους εταίρους.

Η αρχή της εταιρικής σχέσης συμβάλλει στην ενίσχυση της δημοκρατικότητας, της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της νομιμοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύοντας την εγγύτητα προς τον πολίτη και διασφαλίζοντας την καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων.

Last modified on Δευτέρα, 24 Φεβρουάριος 2014 19:17