05 Δεκέμβριος 2013

Για πιο δίκαιες και αποτελεσματικές πολιτικές για τα ναρκωτικά

 

Ημερίδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ημερίδα για τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τα "ναρκωτικά" με τίτλο: "Towards safe and healthy drug policies in Europe", με τη συνεργασία του Πανευρωπαϊκού αντιαπαγορευτικού δικτύου οργανώσεων ENCOD φιλοξενεί, την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου, (12.00-14.00), στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Ομάδα Πράσινων στο ΕΚ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2004 έχει ψηφίσει την έκθεση Κατάνια [1] η οποία καλούσε σε ένα διαφορετικό μοντέλο αντιμετώπισης των παράνομων ουσιών στο πλαίσιο τη μείωσης της βλάβης και της διασφάλισης της δημόσιας υγείας, συστάσεις που όμως δεν έχουν μετουσιωθεί ακόμα σε μια κοινή Ευρωπαϊκή στρατηγική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να βρίσκεται δέσμια των πιέσεων από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, αλλά και από το γεγονός ότι τα Κράτη Μέλη δεν είναι διατεθειμένα να εκχωρήσουν αρμοδιότητες για τη διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής και εμμένουν σε ιδεοληψίες.

Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει πλέον η κοινή διαπίστωση ότι ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών όπως εφαρμόζεται τα τελευταία 50 χρόνια έχει αποτύχει παταγωδώς [2], αφού δεν έχει μειώσει τη ζήτηση και την προσφορά ουσιών, το αντίθετο μάλιστα, ενώ έχει προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά απ' ότι προλαμβάνει, αφού οι χρήστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται σαν εγκληματίες σε πολλές χώρες, είναι περισσότεροι από ποτέ, όπως και τα θύματα και οι φυλακισμένοι για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών [3, 4].

Ήδη πολλές χώρες μέσα στα Ηνωμένα Έθνη [5] ζητούν επίμονα την αλλαγή των πολιτικών σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ουρουγουάη και πολλές ακόμα χώρες τις Λατινικής Αμερικής έχουν δηλώσει πρόσφατα ότι θα ακολουθήσουν ένα διαφορετικό μοντέλο αποποινικοποίησης της χρήσης και ρύθμισης της παραγωγής και διάθεσης της κάνναβης, ενώ σε αρκετές χώρες όπου έχουν δοκιμαστεί εναλλακτικά μοντέλα ρύθμισης και αποποινικοποίησης (βλ. Ολλανδία, Πορτογαλία, Τσεχία και Ελβετία) τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά σε ότι αφορά τον ηλικιακό μέσο όρο των χρηστών, τη μείωση της βλάβης για τους χρήστες, την κοινωνία και την οικονομία αλλά και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 

Στην ημερίδα θα συμμετέχουν 40 ακτιβιστές για ένα διαφορετικό μοντέλο αντιμετώπισης της εξάρτησης από ουσίες με έμφαση στη μείωση της βλάβης, την αποποινικοποίηση της χρήσης και την εναλλακτική ρύθμιση για συγκεκριμένες κατηγορίες ουσιών (πχ κάνναβη) κατά τα πρότυπα του καπνού και του αλκοόλ, από 11 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Γαλλία, Ιταλία, Σλοβενία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ολλανδία και Αγγλία). Από την Ελλάδα θα συμμετέχει αντιπρόσωπος του δικτύου για τη κοινωνική και πολιτική οικολογία Ηλιόσποροι, που είναι οι συντονιστές της αντιαπαγορευτικής καμπάνιας στην Ελλάδα από το 2005 και ενεργό μέλος της ENCOD.

Στόχος της ημερίδας είναι η επισκόπηση των νόμων και των πολιτικών για τα "ναρκωτικά" σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, η αναζήτηση εναλλακτικών προτάσεων για τη νόμιμη ρύθμιση της χρήσης ουσιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η ανάπτυξη της εκστρατείας της ENCOD σε κάθε χώρα εν όψη των Ευρωπαϊκών εκλογών. Οι συμμετέχοντες θα επεξεργαστούν μεταξύ άλλων και στρατηγική για την υποστήριξη των υποψηφίων για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που παρουσιάζονται ως υποστηρικτής των δίκαιων και αποτελεσματικών πολιτικών σε σχέση με τα ναρκωτικά και θα αναλάβουν τη δέσμευση να εργαστούν για αυτό το θέμα όταν εκλεγούν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ακολουθούμενες πολιτικές δείτε μια σχετικά πρόσφατη ενημέρωση από τις Υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Ευρωπαϊκές πολιτικές για τις παράνομες ουσίες:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120257/LDM_BRI(2012)120257_REV1_EN.pdf

[1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2004-0067+0+DOC+XML+V0//EL

[2] http://www.encod.org/info/EU-REPORT-SHOWS-FAILURE-OF-DRUG.html

[3] http://www.globalcommissionondrugs.org/reports/

[4] http://www.countthecosts.org/alternative-world-drug-report

[5] http://www.theguardian.com/politics/2013/nov/30/un-drugs-policy-split-leaked-paper