04 Νοέμβριος 2013

Οι βιώσιμες θέσεις εργασίας πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συμμετοχή του Νίκου Χρυσόγελου στο

διεθνές συνέδριο «Ο Νότος για την Ανάπτυξη» (“South for Growth”)

 

«Η Ευρώπη πρέπει να θέσει ως πρώτη της προτεραιότητα τη δημιουργία βιώσιμων και καινοτόμων θέσεων εργασίας. Το ποσοστό ανεργίας των νέων στο Νότο είναι πάρα πολύ υψηλό, στην Ελλάδα αγγίζει το 60%, ενώ αντίθετα στη Γερμανία είναι μικρότερο από 10%. Η κρίση που βιώνουμε είναι ασύμμετρη και υπερεθνική και απαιτεί κοινοτική αντιμετώπιση. Αντ’ αυτού, όχι μόνο αφιερώνουμε πολύ λίγα χρήματα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, αλλά και εφαρμόζουμε πολιτικές τρόικας που επιδεινώνουν την κατάσταση, επιβάλλοντας περικοπές στις δαπάνες για την παιδεία και τα κοινωνικά προγράμματα που απευθύνονται στους νέους» δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Ομάδα των Πράσινων στο πλαίσιο της ομιλίας του στο διεθνές συνέδριο με θέμα «Ο Νότος για την Ανάπτυξη» (“South for Growth”) που έλαβε χώρα σήμερα Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

 

Το συνέδριο, στο οποίο συμμετείχε και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, MartinSchulz, διοργάνωσε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τα Γραφεία του Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος συμμετείχε σε ομάδα συζήτησης με θέμα τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στις χώρες που πλήττονται άμεσα από την οικονομική κρίση. Ο ευρωβουλευτής δήλωσε σχετικά: «Η προτεινόμενη προσαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος στις ανάγκες της αγοράς εργασίας ή η εστίαση στην ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση δεν αποτελεί επαρκή λύση. Κάτι τέτοιο παραβλέπει το γεγονός ότι εξακολουθούν να μην υπάρχουν αρκετές θέσεις εργασίας. Αυτό που χρειάζεται είναι αναθεώρηση των πολιτικών για την απασχόληση των νέων με τους ίδιους τους νέους να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία αυτή. Χρειάζεται, επίσης, να διασφαλίσουμε αξιοπρεπή πρότυπα εργασίας και διαβίωσης, δηλαδή δουλειές, δικαιώματα και ευκαιρίες.»

 

«Στις 12 Σεπτεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε αντικρουόμενα μηνύματα στους νέους με τις δύο εκθέσεις που υιοθέτησε, μία για την Ανεργία των Νέων και μία δεύτερη για τη Στρατηγική για τη Νεολαία. Με την έκθεση για την Ανεργία των Νέων έκανε ένα βήμα πίσω, απορρίπτοντας την Εναλλακτική των Πρασίνων και επιτρέποντας την

υποχρηματοδότηση της «Εγγύησης για τη Νεολαία» και άλλων πολιτικών. Παρόλα αυτά, με την υιοθέτηση της έκθεσης για την Στρατηγική για τη Νεολαία, οι ευρωβουλευτές κατέδειξαν τις καταστροφικές συνέπειες των μέτρων λιτότητας στην εκπαίδευση και έδωσαν προτεραιότητα στη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την ενίσχυση της νεανικής απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της συμμετοχής»συνέχισε ο Νίκος Χρυσόγελος.

 

«Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητη ειδικά στα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο από την εκρηκτική ανεργία των νέων. Είναι θετικό ότι την 1 Οκτωβρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν να δώσουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και των αιτιών αύξησης της φτώχειας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

 

Οι Πράσινοι βρισκόμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης μιας δεσμευτικής εγγύησης για τη νεολαία, την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και τη διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτείνουμε το GreenNewDealως μακροοικονομικό και δημοσιονομικό πρόγραμμα, ως εναλλακτική στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση και το χρεοκοπημένο οικονομικό σύστημα. Το GreenNewDealαποτελεί μία ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση για ανάπτυξη μίας βιώσιμης, κοινωνικά, οικονομικά και δημοσιονομικά και με σεβασμό στο περιβάλλον κοινωνίας.

 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, στο οποίο συμμετείχαν ευρωβουλευτές και από τις έξι χώρες και διακεκριμένοι δημοσιογράφοι, συζητήθηκαν επίσης οι τρόποι υπέρβασης της κρίσης και επανεκκίνησης της ανάπτυξης, καθώς και οι σχετικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

 

Διαβάστε ολόκληρη της ομιλία του Νίκου Χρυσόγελου στα αγγλικά εδώ