12 Ιούνιος 2013

Βιώσιμη ανάπτυξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών: μαθαίνοντας από το παρελθόν, σχεδιάζοντας για το μέλλον

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Τετάρτη 19 Ιουνίου, 13.00 - 15.00, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες, αίθουσα A1E2

 

Η δημόσια ακρόαση θα επικεντρωθεί σε καλές πρακτικές για την αειφόρο αγροτική ανάπτυξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών και θα πραγματοποιηθεί με την ευκαιρία της επίσκεψης ομάδας  32 εκπροσώπων αναπτυξιακών φορέων από την Ελλάδα.

 

 

Πρόγραμμα:

13.00 - 13.10: Νίκος Χρυσόγελος, Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων (GREENS/EFΑ): Χαιρετισμός  

13.10 - 13.30: Hannes Wimmer, Εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αξιολόγησης για την αγροτική ανάπτυξη, (EENRD): Μαθαίνοντας από καλές πρακτικές

13.30 - 13.45: Στέφανος Λουκόπουλος, Υπεύθυνος Συντονισμού και Επικοινωνίας, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ELARD): Προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης που ενεργοποιούνται άμεσα από την τοπική κοινωνία (Leader/CLLD) 2014-2020

13.45 - 14.00: Dirk Vansintjan, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ομάδων και συνεταιρισμών  πολιτών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (REScoop): Ενεργειακοί συνεταιρισμοί στην ύπαιθρο

14.00 - 14.15: Bengt Almkvist, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μικρών Νησιών (ESIN):  Αντιμετώπιση των προκλήσεων για τα μικρά νησιά

14.15 - 14.30: Alexia Rouby, Διευθύντρια του Δικτύου Ορεινών Περιοχών Euromontana:  Αειφόρος ορεινός τουρισμός

14.30 - 15.00: Ερωτήσεις, συζήτηση

 

 

 

Last modified on Τετάρτη, 12 Ιούνιος 2013 22:28