29 Νοέμβριος 2012

Φυσικές προστατευόμενες περιοχές και απασχόληση

Ημερίδα  Ν. Χρυσόγελου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Παρουσίαση σχετικής μελέτης

 

Ημερίδα με θέμα «Προστατευόμενες περιοχές και πράσινη απασχόληση» διοργανώνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες, τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου στις 14.00, ο Νίκος Χρυσόγελος.

Η ημερίδα συνδυάζεται με την επίσκεψη ενός γκρουπ Ελλήνων κοινωνικών εταίρων που ασχολούνται με ζητήματα προστατευόμενων περιοχών, όπως φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, περιβαλλοντικές οργανώσεις, πανεπιστημιακοί από σχετικούς τομείς,  εκπρόσωποι τοπικών κοινωνιών και κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στοχεύει στο να αναδείξει όχι απλώς την αναγκαιότητα προστασίας της βιοποικιλότητας αλλά τις δυνατότητες που προσφέρει σε μια περίοδο οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κρίσης καθώς η προστασία και βιώσιμη διαχείρισή της θα έχει πολλαπλασιαστικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, μπορεί να δημιουργήσει δεκάδες χιλιάδες νέες θέεις εργασίας και κοινωνική – περιβαλλοντική καινοτομία.

Στην ημερίδα θα αναλυθούν το θεσμικό πλαίσιο για τις προστατευόμενες περιοχές στην Ευρώπη αλλά και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, η εθνική εφαρμογή του δικτύου προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, η αξία και τα οικονομικά οφέλη των προστατευόμενων περιοχών καθώς και καλές πρακτικές από την ΕΕ σε ότι αφορά στις προστατευόμενες περιοχές με έμφαση στην ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας- απασχόλησης.

 
 
Στους ομιλητές περιλαμβάνονται οι
  • Przemyslaw Oginski (Ευρωπαϊκή Επιτροπή),
  • Δέσποινα Βώκου (Καθηγήτρια βιολογίας ΑΠΘ, πρόεδρος της επιτροπής Φύση 2000),
  • Κώστας Παπακωνσταντίνου (Περιφερειακός σύμβουλος Δ. Ελλάδας),
  • Ιόλη Χριστοπούλου (WWF-Ελλάς),
  • Patrick Ten Brink, Institute for European Environmental Policy (IEEP),
  • Ιgnace Shops (μέλος ΔΣ της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Πάρκων / EUROPARC Federation και διευθυντής του εθνικού πάρκου Hoge Kempen National Park, Βέλγιο) και
  • Nicole Nowicki (δίκτυο Eurosite).
 

Με αφορμή την εκδήλωση, θα παρουσιαστεί δημόσια και η εμπεριστατωμένη μελέτη "Προστασία περιβάλλοντος και πράσινη απασχόληση" (μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ) που προετοίμασε το γραφείο του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Νίκου Χρυσόγελου

 

(Ακολουθεί μια περίληψη της μελέτης και το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας)

Προστασία περιβάλλοντος και πράσινη απασχόληση

 

 

Η προστασία της βιοποικιλότητας είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας και βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εκτιμάται ότι το 60% των παγκόσμιων οικοσυστημάτων είναι υποβαθμισμένα και ο ρυθμός με τον οποίο εξαφανίζονται τα είδη της βιοποικιλότητας είναι 1.000 μεγαλύτερος σήμερα απ ότι στους προ-βιομηχανικούς καιρούς Για να μειωθεί ο κίνδυνος της εξαφάνισης των ειδών και για να προστατευτεί αποτελεσματικά η παγκόσμια βιοποικιλότητα χρειαζόμαστε 76 δις δολάρια το χρόνο μέχρι το 2020 το οποίο αντιπροσωπεύει το 1% της αξίας των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων που χάνονται κάθε χρόνο και μόλις το 20% των ετήσιων παγκόσμιων δαπανών για αναψυκτικά.

 

Τον Μάρτιο του 2010, οι ηγέτες της ΕΕ ενέκριναν το μακροπρόθεσμο όραμα για τη βιοποικιλότητα το 2050 και ως πρωταρχικό στόχο την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων μέχρι το 2020, καθώς διαπίστωσαν ότι δεν είχε επιτευχθεί ο στόχος του 2001 για ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας στην ΕΕ μέχρι το 2010. Για να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Μάιο του 2011 μια νέα στρατηγική για τη βιοποικιλότητα το 2020 η οποία τονίζει ότι για την επίτευξη του στόχου είναι απαραίτητη η πλήρης εφαρμογή της ΕΕ για τα πτηνά και τους οικοτόπους, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης διαχείρισης και χρηματοδότησης του δικτύου Natura 2000.

 

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μπορεί όμως να συνδυαστεί με την δημιουργία θέσεων εργασίας και βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Σύμφωνα με τη μελέτη "Τα Οικονομικά των Οικοσυστημάτων και της Βιοποικιλότητας" το 16,8% των ευρωπαϊκών θέσεων εργασίας έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τους φυσικούς πόρους και υπολογίζεται ότι στο διάστημα 2000-2010 η απώλεια της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων είχε ένα ετήσιο κόστος της τάξης των 50 δις ευρώ . Εκτιμάται ότι η σωρευτική απώλεια της βιοποικιλότητας και των συναφών υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μεταξύ 2000 και 2050, αν δεν ληφθούν μέτρα αναστροφής της κατάστασης, θα ισοδυναμεί με 14 τρις δολάρια ή με το 7% του παγκόσμιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) το 2050.

 

Μια έκθεση που εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις "κοινωνικές επιπτώσεις της πολιτικής για τη βιοποικιλότητα" εκτιμά ότι το 35% των θέσεων εργασίας (927 εκ. δουλειές) στις αναπτυσσόμενες χώρες και το 7% των θέσεων εργασίας (14,6 εκ. δουλειές) στην ΕΕ εξαρτώνται από τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων. Το κείμενο εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος "χρηματοδότηση περιοχών Natura 2000"τονίζει ότι σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις η ροή των παροχών από το χερσαίο δίκτυο Natura 2000 είναι της τάξης των € 200 έως € 300 δις / έτος - ή 2-3% του ΑΕΠ της ΕΕ, ενώ το κόστος του είναι μόλις € 5,8 δις / έτος.

 

Επιπλέον, σύμφωνα με τη μελέτη "Estimating the Overall Economic Value of the Benefits provided by the Natura 2000 Network" οι δαπάνες των επισκεπτών που προκύπτουν από τις εκτιμώμενες επισκέψεις ανά έτος σε περιοχές Natura 2000  είναι της τάξης των € 50- 85 δις ανά έτος και υποστηρίζουν άμεσα και έμμεσα μεταξύ 4,5 και 8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη τα οφέλη από τις θαλάσσιες περιοχές Natura 2000 εκτιμώνται στα € 1.4-1.5 εκ. / έτος, ποσό που μπορεί να ανέβει στα € 6-6.5 εκ. εφόσον το 20% των περιοχών αυτών προστατευθεί αποτελεσματικά. Οι περιοχές Natura 2000 εκτιμάται ότι φιλοξενούν 1.2-2.2 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο και τα ψυχαγωγικά οφέλη των περιοχών Natura 2000 εκτιμώνται στα 5-9 δις ευρώ. Τέλος, μια πρόσφατη μελέτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι το κόστος της μη εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας για το περιβάλλον και των μελλοντικών στόχων της βιοποικιλότητας είναι € 50 δις / έτος.

 
 

Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα της ημερίδας

 

 

Ημερίδα "Προστατευόμενες περιοχές και πράσινη απασχόληση", Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αίθουσα PHS 6B054, Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012, 14.00-17.00.

 

 

14.00 - 14.10: Εισαγωγή, Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής Οικολόγοι Πράσινοι

 

 

Ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία

 

 

14.10 - 14.30: Przemyslaw Oginski (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Επενδύσεις σε περιοχές Natura 2000 – για την φύση και τον άνθρωπο 

 

 

 

 

 

Εθνική εφαρμογή του δικτύου Natura 2000: η περίπτωση της Ελλάδας

 

 

14.30 - 14.45: Δέσποινα Βώκου (Καθηγήτρια βιολογίας ΑΠΘ, πρόεδρος της επιτροπής Φύση 2000), Το εθνικό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα.

 

14.45 - 15.00: Κώστας Παπακωνσταντίνου (Περιφερειακός σύμβουλος Δ. Ελλάδας), Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και απασχόληση, ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών

 

15.00 - 15.15: Ιόλη Χριστοπούλου (WWF-Ελλάς), Προστασία της φύσης και απασχόληση: ευκαιρίες και προκλήσεις 

 

 

15.15 - 15.30: Ερωτήσεις- απαντήσεις

 

 

 

 

Η αξία και τα οικονομικά οφέλη των προστατευόμενων περιοχών

 

15.30 - 15.45: UNEP- TEEB, Τα οικονομικά της φύσης, http://www.teebtest.org/ (TBC)

15.45 - 16.00: Patrick Ten Brink, Institute for European Environmental Policy (IEEP), Φύση και πράσινη οικονομία, http://www.ieep.eu/

 

 

Καλές πρακτικές από την ΕΕ - προστατευόμενες περιοχές και πράσινη οικονομία

 

16.00 - 16.15: Ignace Shops, μέλος ΔΣ EUROPARC Federation και διευθυντής του εθνικού πάρκου Hoge Kempen National Park, Βέλγιο, http://www.europarc.org

16.15 - 16.30: Nicole Nowicki, Eurosite, http://www.eurosite.org/

 [1] http://www.worldwatch.org/system/files/SOW12%20Summary%20(Chapter%2015).pdf

[2] http://www.sciencemag.org/content/early/2012/10/10/science.1229803.abstract

[3] http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-19912266

[4] http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/pdf/el_act.pdf

[5] http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/comm_2011_244/1_EL_ACT_part1_v2.pdf

[6] www.teebweb.org/Portals/25/TEEB%20Synthesis/TEEB_SynthReport_09_2010_online.pdf

[7] http://www.unep.org/pdf/TEEB_D1_Summary.pdf

[8] http://ec.europa.eu/environment/enveco/biodiversity/pdf/copi_final.zip

[9] http://ec.europa.eu/environment/enveco/biodiversity/pdf/Social%20Dimension%20of%20Biodiversity.pdf

[10] http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf

[11] http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/Economic_Benefits_of_Natura_2000.pdf

[12]  http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/Estimating_economic_value.pdf

[13] 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/economics_policy/pdf/report_sept2011.pdf

 

Last modified on Πέμπτη, 29 Νοέμβριος 2012 15:12