22 Νοέμβριος 2012

Το μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης


Έγκριση  έκθεσης από την Ολομέλεια του ΕΚ  - δήλωση Νίκου Χρυσόγελου

 

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκριναν την Τρίτη 20 Νοεμβρίου την έκθεση  Thyssen «Προς μία πραγματική Οικονομική και Νομισματική Ένωση» που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την έκθεση των προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Eurogroup.

</Titre>

Η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών ψήφισε μία ισχυρή φιλοευρωπαϊκή θέση, που δείχνει τις ευρωπαϊκές διεξόδους από την κρίση και καθορίζει τις προτεραιότητες για την επίτευξη της πλήρους οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαχωρίζει έτσι με εποικοδομητικό τρόπο τη θέση του από το Συμβούλιο, κυρίως όσον αφορά στον συντονισμό της πολιτικής προϋπολογισμού και στην εναρμόνιση της φορολογίας. Οι συστάσεις αφορούν το σύνολο του έργου των προέδρων (ενοποιημένο χρηματοπιστωτικό πλαίσιο, ενοποιημένο δημοσιονομικό πλαίσιο, ενοποιημένο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής και ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας και της λογοδοσίας). Οι βουλευτές εκφράζονται υπέρ ενός Ταμείου Εξόφλησης του Χρέους, το οποίο θα επιτρέπει – υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις- σε μέλη της ευρωζώνης να χρηματοδοτήσουν το χρέος τους. Επιπλέον, επισημαίνουν πως οι αρνητικές επιπτώσεις αυτής της κρίσης θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού πακέτου που θα περιλαμβάνει τη λήψη μέτρων όπως η πρωτοβουλία «youth guarantee».

Ο Νίκος Χρυσόγελος ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο δήλωσε: «Η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών ζήτησε την επίσπευση των διαδικασιών για την έναρξη της μελλοντικής «πλήρους» Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Η αλλαγή της Συνθήκης της Ένωσης είναι αναπόφευκτη για στενότερη οικονομική ένωση όπως και για την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας και λογοδοσίας.

Η τελική μορφή της έκθεσης περιλαμβάνει προτάσεις και τροπολογίες των Πράσινων και γιαυτό χαιρετίζουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Οι ευρωβουλευτές κατέστησαν σαφές ότι υπάρχει ανάγκη για κατάλληλη στρατηγική επενδύσεων στην οικονομία για να τονωθεί η ανάκαμψη και να αντιμετωπιστεί η ύφεση που έφεραν οι μέχρι σήμερα αντιπαραγωγικές δημοσιονομικές περικοπές. Αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα «Κοινωνικό Σύμφωνο», καθώς επίσης και από δεσμευτικά μέτρα για την κοινωνική σύγκλιση και πρωτοβουλίες για ενίσχυση της απασχόλησης των νέων. Για μια ακόμη φορά αναδείχθηκε η ανάγκη να κινηθούμε προς την αμοιβαιότητα και εξυπηρέτηση του χρέους. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας πρέπει να ενταχθεί υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι ευρωβουλευτές τόνισαν επίσης την ανάγκη να σπάσει η εξαντλητική για την οικονομία σχέση τραπεζών και δημόσιου χρέους και ενέκριναν σχέδιο που θα επιτρέπει τον απευθείας δανεισμό των τραπεζών από κεφάλαια της ΕΕ..

Στο πλαίσιο των εξελίξεων αυτών, η Ελληνική Κυβέρνηση απαιτείται να προετοιμαστεί εντατικά και διαπραγματευτεί ώστε οι όποιοι μηχανισμοί αμοιβαιότητας και εξυπηρέτησης χρέους δημιουργηθούν, να προβλέπουν όρους ευνοϊκής αποπληρωμής του υφιστάμενου υπερβάλλοντος χρέους, ώστε να καταστεί βιώσιμο χωρίς να απειλεί την κοινωνική συνοχή και τη δυνατότητα ριζικού αναπροσανατολισμού της ελληνικής οικονομίας».