30 Ιούνιος 2012

Εισήγηση της Επιτρόπου Θαλασσίων Υποθέσεων κι Αλιείας

Στην παρέμβαση της στην διημερίδα, η Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων κι Αλιείας Μαρίας Δαμανάκη παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις της νέας Ευρωπαϊκής Θαλάσσιας Πολιτικής αλλά και της “Πρωτοβουλίας για μια Γαλάζια Ανάπτυξη”  μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη στήριξη της ανάπτυξης ολοκλήρου του θαλάσσιου τομέα, η οποία στοχεύει:

 - Στον προσδιορισμό και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων (οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών) που επηρεάζουν όλους τους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας

 - Στην προβολή των συνεργιών μεταξύ των τομεακών πολιτικών

 - Στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων και των πιθανών επιπτώσεών τους στο θαλάσσιο περιβάλλον και στη βιοποικιλότητα

 - Στον εντοπισμό δράσεων με σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό μακροπρόθεσμα και στη στήριξή τους με την εξάλειψη των διοικητικών εμποδίων που αναχαιτίζουν την ανάπτυξη, την ενθάρρυνση επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία,την προώθηση δεξιοτήτων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

 

Η πρωτοβουλία για τη “Γαλάζια Ανάπτυξη” αποτελεί συνέχεια παλαιότερων πρωτοβουλιώντης πολιτικής για την αναγνώριση του δυναμικού αυτών των θαλάσσιων πόρων και, συνεπώς, ενισχύει την υλοποίηση της στρατηγικής  Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

 

Η Επίτροπος αναφέρθηκε ειδικότερα στις υπάρχουσες, νεοεμφανιζόμενες και πιθανές μελλοντικές δραστηριότητες στις οποίες η “Γαλάζια Ανάπτυξη” εστιάζει, όπως:

  • η ναυσιπλοΐα μικρών αποστάσεων
  • ο παράκτιος τουρισμός
  • η υπεράκτια αιολική ενέργεια
  • η αφαλάτωση
  • η χρήση θαλάσσιων πόρων στις βιομηχανίες φαρμάκων και καλλυντικών

 

και κάλεσε τους φορείς να συμμετάσχουν στην επικείμενη δημόσια διαβούλευση για τα θέματα αυτά.

 

Προτεινόμενοι σύνδεσμοι για κάθε θαλάσσιο τομέα ή μια θαλάσσια δραστηριότητα, όπως η ναυσιπλοΐα, η ναυπηγική, η αλιεία, η περιφερειακή ανάπτυξη, το θαλάσσιο περιβάλλον, κ.λπ.

 

Η Τρίτη Ενδιάμεση Έκθεση της μελέτης σε εξέλιξη για τη Γαλάζια Ανάπτυξη: "Σενάρια και οδηγοί για την αειφόρο ανάπτυξη από τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις ακτές" 

 

Last modified on Δευτέρα, 30 Ιούλιος 2012 14:34