30 Ιουνίου 2012

Πρασίνισμα λιμανιών

Συμπέρασμα: Τα λιμάνια μπορεί να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητά τους μέσα από πιο υπεύθυνες σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες.

 

 

 

 

Εισηγητές ενότητας:

 1. Αντώνης Μιχαήλ (Γραμματεία ESPO), Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θαλάσσιων Λιμένων (ESPO) για τα πράσινα λιμάνια. Βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης από Ευρωπαϊκά λιμάνια (Διαβάστε την εισήγηση)
 2. Guy Janssens, Λιμάνι της Αμβέρσας (Βέλγιο). Δείτε τη παρουσίαση εδώ
 3. Gun Rudeberg, Λιμάνι Στοκχόλμης (Σουηδία) Δείτε τη παρουσίαση εδώ
 4. Rafael Company, Λιμάνι Βαλένθια (Ισπανία). Δείτε τη παρουσίαση εδώ

 

Αναλυτικά:

 

Η 1η Ενότητα της ημερίδας άρχισε με εισήγηση του Αντώνη Μιχαήλ (Διαβάστε την εισήγηση), μέλους της Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θαλάσσιων Λιμένων -ESPO), σχετικά με τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει από την ίδρυσή της το 1993 η ESPO, της οποίας μέλη είναι λιμενικές αρχές από την ΕΕ αλλά και γειτονικές χώρες. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι:

 • τα Πράσινα λιμάνια (Ecoports),
 • η Μέθοδος Αυτοδιάγνωσης (SDM) για τον εντοπισμό των περιβαλλοντικών κινδύνων και τον καθορισμό των προτεραιοτήτων για δράση και συμμόρφωση, αλλά και  το Σύστημα Περιβαλλοντικής Επιθεώρησης Λιμένων (REPS) και
 • ο Πράσινος Οδηγός – Κώδικας Ορθής Πρακτικής (GreenGuide)

 

Βασικές αρχές της φιλοσοφίας της ESPOείναι η πρόληψη και αυτορρύθμιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων,  η συστηματική προσέγγιση στη διαχείριση του περιβάλλοντος των λιμανιών και η παράλληλη εξυπηρέτηση των συμφερόντων του επιχειρηματικού κόσμου και των τοπικών κοινοτήτων.

 

Ο εισηγητής παρουσίασε στη συνέχεια τα Πράσινα Λιμάνια (Ecoports-www.ecoports.com).αλλά και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του συνόλου των λιμανιών. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τα λιμάνια που εφαρμόζουν  περιβαλλοντική πολιτική ανέρχονται πλέον στο 91% (αυξήθηκαν κατά 33% από το 2004 μέχρι το 2012)  και αυτά που διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό στο 95% (αύξηση κατά 28%).

 

Στα περισσότερα δε από αυτά:

 • Η εφαρμοζόμενη πολιτική στοχεύει σε βελτίωση των περιβαλλοντικών στάνταρντς πέρα από τα επιβαλλόμενα από τη νομοθεσία (73%)
 • Εφαρμόζεται Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (62%)
 • Υπάρχει διαδικασία Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης (80%) και έχουν προσδιοριστεί δείκτες παρακολούθησης της περιβαλλοντικής απόδοσης (71%)
 • Η εφαρμοζόμενη περιβαλλοντική πολιτική είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό (85%)
 • Εκδίδεται Ετήσια 'Εκθεση Περιβαλλοντικής Απόδοσης (62%)

 

Ο Αντώνης Μιχαήλ παρουσίασε στη συνέχεια συνοπτικά το Σύστημα Περιβαλλοντικής Επιθεώρησης Λιμένων (REPS) - τον μοναδικό ανεξάρτητο εξειδικευμένο κανονισμό περιβαλλοντικής διαχείρισης - που βασίζεται στη φιλοσοφία και τη δομή των αναγνωρισμένων κανονισμών (πχ. ISO14001) αλλά μπορεί να εφαρμοστεί από τις ίδιες τις λιμενικές αρχές. Ακολούθησε η παρουσίαση του Πράσινου Οδηγού – Κώδικα Περιβαλλοντικής Πρακτικής, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης –με την ενσωμάτωση καλών πρακτικών από λιμάνια - και αναμένεται να παρουσιαστεί στις αρχές Οκτωβρίου.

 

Η εισήγηση έκλεισε με την αναφορά στις 5 αρχές δράσης που εφαρμόζει η ESPO, τα πέντε Ε:

 • Exemplifying– Αποδεικνύοντας
 • Enabling–Εξασφάλιση των συνθηκών που διευκολύνουν τους χρήστες και κάνουν δυνατή μια βελτιωμένη συμπεριφορά
 • Encouraging–Παροχή Κινήτρων για πράσινη συμπεριφορά των χρηστών του λιμανιού
 • Engaging– Συνεργασία των αρχών με τους χρήστες για ανταλλαγή γνώσεων και δεξιοτήτων
 • Enforcing–καθορισμός κανόνων και διασφάλιση της εφαρμογής τους

Οι πέντε αρχές δράσης εφαρμόζονται και στους πέντε τομείς προτεραιότητας: ποιότητα αέρα, εξοικονόμηση ενέργειας και κλιματική αλλαγή, διαχείριση θορύβου, αποβλήτων και νερού.

Ακολούθησε η παρουσίαση των καλών πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης από τρία μεγάλα Ευρωπαϊκά λιμάνια:

 • Guy Janssens, Λιμάνι της Αμβέρσας (Βέλγιο). Δείτε τη παρουσίαση εδώ
 • Gun Rudeberg, Λιμάνι Στοκχόλμης (Σουηδία) Δείτε τη παρουσίαση εδώ
 • Rafael Company, Λιμάνι Βαλένθια (Ισπανία). Δείτε τη παρουσίαση εδώ

 

Η ενότητα έκλεισε με συζήτηση, που επικεντρώθηκε στις ιδιαιτερότητες των ελληνικών λιμανιών – πολλά μικρά και διάσπαρτα- αλλά και στη θωράκιση των λιμανιών από την κλιματική αλλαγή.

Last modified on Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012 14:28