03 Ιούλιος 2012

Η επιβίωση των ναυπηγείων και των ακτοπλοϊκών συνδέσεων περνάει μέσα από την πράσινη οικονομία. Ευρωπαϊκή υποχρέωση το πρασίνισμα πλοίων και λιμανιών

Τα συμπεράσματα Διημερίδας του Νίκου Χρυσόγελου στο Ευρωκοινοβούλιο

 

“Η πράσινη στροφή της οικονομίας, στο πλαίσιο ενός συνεκτικού σχεδίου μεταρρυθμίσεων καθώς και συμφωνίας για συνεργασία μεταξύ των σχετιζόμενων φορέων, μπορεί να προσφέρει λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις των νησιών όσο και τα ναυπηγεία και γενικότερα οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις ναυπηγοεπισκευές και κατασκευές”. Αυτό το συμπέρασμα προέκυψε από το διήμερο συζητήσεων και παρουσίασης των ευρωπαϊκών πολιτικών αλλά και εμπειριών για την "Πράσινη Στροφή της Ναυτιλίας, των Λιμανιών, της Ακτοπλοΐας και  της Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας. Ακτοπλοϊκές συνδέσεις των νησιών" που διοργάνωσε την Τετάρτη 27 και Πέμπτη 28 Ιουνίου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Νίκος Χρυσόγελος,  ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Ομάδα Πράσινων στο Ευρωκοινβούλιο.

 

Στην διημερίδα συμμετείχε, μεταξύ άλλων, και ομάδα 30 εκπροσώπων ελληνικών επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων – εργαζόμενοι στα ναυπηγεία Σύρου, Σκαραμαγκά και Περάματος, συνδικαλιστές από τον χώρο του μετάλλου, επαγγελματίες από τον χώρο των ναυπηγείων, εκπρόσωποι εργατικών κέντρων κι επαγγελματικών επιμελητηρίων, εκπρόσωποι πανεπιστημίων, νησιωτικών αυτοδιοικήσεων αλλά και περιβαλλοντικών οργανώσεων  - προσκεκλημένοι του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων για να  επωφεληθούν από την μεταφορά γνώσεων και εμπειριών, να θέσουν τα ερωτήματα και  προτάσεις σε εκπροσώπους της Κομισιόν αλλά και για να έρθουν σε επαφή με πανευρωπαϊκούς φορείς και καλές πρακτικές στο πλαίσιο των ενδιαφερόντων τους.

 

Εισηγητές στη διημερίδα ήταν εκπρόσωποι σχετικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γεν. Διευθύνσεις Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας, Μεταφορών, Θαλάσσιων Μεταφορών), προγραμμάτων της ΕΕ σχετικών με τις θαλάσσιες μεταφορές, την ναυτιλία, ευρωπαϊκών ναυπηγείων, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θαλάσσιων Λιμανιών καθώς και 3 μεγάλων ευρωπαϊκών λιμανιών, ερευνητικών κέντρων καθώς και ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών δικτύων που δραστηριοποιούνται σε θέματα πρασινίσματος της ναυτιλίας. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μικρών Νησιών καθώς και του Οργανισμού Θαλάσσιων Περιφερειών της Ευρώπης. Στην ημερίδα στις 28 Ιουνίου συμμετείχε και η Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας, Μαρία Δαμανάκη.

 

Στόχος της ευρωπαϊκής διημερίδας και της επίσκεψης της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν  η συμβολή στη διαμόρφωση ενός εναλλακτικού σχεδίου ανασυγκρότησης και πράσινης αναζωογόνησης των σχετικών κλάδων, αξιοποιώντας την πλούσια ευρωπαϊκή εμπειρία και καλές πρακτικές που ακολουθούνται σε άλλες χώρες. Οι εισηγήσεις περιέλαβαν τόσο το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο όσο και τις πιθανές πηγές και μηχανισμούς χρηματοδότησης για τις αναγκαίες μεταστροφές και εφαρμογές. Οι συμμετέχοντες εκπρόσωποι των φορέων εξέφρασαν την διάθεσή τους να μεταφέρουν την εμπειρία τους και να συμμετάσχουν στη συνέχιση των σχετικών πρωτοβουλιών για αναζήτηση λύσεων στην Ελλάδα μέσα τους επόμενους μήνες.

 

Οι τομείς της ναυτιλίας, των λιμανιών και των ναυπηγείων έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας και τις χώρες της Μεσογείου γενικότερα, από οικονομική άποψη και σε σχέση με την απασχόληση. Έχουν άμεση συσχέτιση με τις κοινωνίες των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών αλλά και σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στην περίοδο κρίσης, οι τομείς αυτοί ακριβώς μπορούν να συμμετάσχουν σε μια πράσινη στροφή της οικονομίας που συνδυάζει την οικονομική δραστηριότητα με την καινοτομία, την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα και την δημιουργία θέσεων εργασίας.

 

Η διημερίδα –επίσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες εντάσσεται στις πρωτοβουλίες του Νίκου Χρυσόγελου ως μέλους της ομάδας των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο για τη γνωριμία με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τη μεταφορά εμπειριών, καλών πρακτικών, και πληροφοριών αλλά και την ανάπτυξη συνεργασιών με ευρωπαίους εταίρους για την εξεύρεση ρεαλιστικών λύσεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οικονομικοί τομείς στην Ελλάδα.

 

Σε σχέση με τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις των νησιών, διαπιστώθηκε ότι μέχρι τώρα η ενίσχυση των σημαντικών για την οικονομία και την βιώσιμη ευημερία ακτοπλοϊκών συνδέσεων δεν έχει ξεπεράσει το 4% των ποσών που έχουν διατεθεί για τις θαλάσσιες μεταφορές συνολικά. Παρόλαυτα υπάρχουν δυνατότητες να βελτιωθούν οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις με στοχευμένη αξιοποιήση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων αλλά και της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί από τις νησιωτικές κοινωνίες άλλων χωρών.

 

Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι το πρασίνισμα των πλοίων, των λιμανιών και της ναυτιλίας γενικότερα προσφέρει μια θαυμάσια ευκαιρία όχι μόνο για να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των τομέων αυτών αλλά και για να αναπτυχθούν βιώσιμες, πράσινες οικονομικές δραστηριότητες και να δημιουργηθούν ή να διατηρηθούν δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Οι δραστηριότητες σε αυτούς τους τομείς δεν μπορεί να επιβιώσουν στον ανταγωνισμό με άλλες χώρες στη βάση των χαμηλών αμοιβών των εργαζομένων αλλά μόνο στη βάση της καινοτομίας και της προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών. Η νομοθεσία και η τεχνολογία είναι διαθέσιμες, απαιτείται όμως συνεργασία μεταξύ φορέων και συνεκτικός πολυεπίπεδος σχεδιασμός από τους ενδιαφερόμενους φορείς για να προωθηθούν λύσεις και στην Ελλάδα.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά:

«Όπως διαπιστώθηκε κι από τις εισηγήσεις και τη συζήτηση που ακολούθησε, λύσεις υπάρχουν για τα ναυπηγεία, τα λιμάνια, τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις των νησιών:

- Τα ναυπηγεία μπορεί να αναζωογονηθούν και να επιβιώσουν στο πλαίσιο ενός συνεκτικού, οργανωμένου και συμφωνημένου μετά από διάλογο πράσινου σχεδίου για συμπλήρωση των παραδοσιακών δραστηριοτήτων τους με κατασκευές και υπηρεσίες σε πράσινους τομείς (μετασκευές πλοίων και κατασκευές νέων πλοίων που θα επιτυγχάνουν υψηλές περιβαλλοντικές και ενεργειακές επιδόσεις, κατασκευές τμημάτων πράσινης τεχνολογίας στους τομείς της ανανεώσιμης ενέργειας κα).

- Τα λιμάνια μπορεί να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητά τους μέσα από πιο υπεύθυνες σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες.

Η οικονομική βιωσιμότητα της ακτοπλοϊας και η βελτίωση των περιβαλλοντικών κι ενεργειακών επιδόσεων των πλοίων μπορούν να διασφαλιστούν με μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων, προώθηση εναλλακτικών καυσίμων και ιδιαίτερα ΑΠΕ, αλλαγές στην τεχνολογία των πλοίων αλλά και των μηχανών.

- Η ναυπήγηση, εφόσον υπάρξει ένα σχέδιο βιωσιμότητας, ακτοπλοϊκών σκαφών που θα συνδέουν τα νησιά μεταξύ τους και θα είναι υψηλής ενεργειακής επίδοσης, θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους και να δώσει δουλειές στα ναυπηγεία.

- Σχετικά με την τιμωρία των Ελληνικών Ναυπηγείων - λόγω των παράνομων επιχορηγήσεων της δεκαετίας του '90 - που έχει οδηγήσει σήμερα σε απαγόρευση δραστηριοποίησης των ναυπηγείων αυτών σε εμπορικές και ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες και έτσι σε μεγάλη ανεργία στον κλάδο, η μόνη ελπίδα – όπως διαφαίνεται εμμέσως από την απάντηση της Κομισιόν σε σχετική ερώτησή μου προσφάτως αλλά και από τις συζητήσεις στην διημερίδα – είναι η διαμόρφωση ενός σχεδίου πράσινης στροφής του ναυπηγείου, κατά αρχάς σε κατασκευές πράσινων τεχνολογιών και μεσοπρόθεσμα μέσω εξειδίκευσης των ναυπηγείων σε πράσινες τεχνολογίες πλοίων, και η δέσμευση για σταδιακή αποπληρωμή μέρους τους προστίμου μέσα από την εισροή πόρων που θα προέλθουν από την αναζωογόνηση του κλάδου. Είναι ακόμα πιο φανερή η ανάγκη τα ναυπηγεία της χώρας, να διαμορφώσουν μια στρατηγική με οπτική δεκαετίας λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις αλλά και τις προοπτικές όπως διαμορφώνονται”.

 

Δείτε τα βίντεο των δύο ημερίδων (“Πράσινη Στροφή της Ναυτιλίας και των Λιμανιών”, “Βιώσιμη Διασύνδεση των Νησιών και Πράσινη Στροφή των Ναυπηγείων”), και διαβάστε παρακάτω αναλυτικά για τις εισηγήσεις κάθε ημερίδας.

Δείτε τη σύντομη συνέντευξη που παραχώρησε ο Νίκος Χρυσόγελος στο SyrosTV1. http://youtu.be/Dqd0wI-47wM

 

Αναλυτικά για τις 2 ημερίδες:

 

1.             Ημερίδα “Πράσινη Στροφή της Ναυτιλίας και των Λιμανιών”.

Τετάρτη 27/6, Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

 

Η ημερίδα ξεκίνησε με χαιρετισμό του ευρωβουλευτή Νίκου Χρυσόγελου (Greens / EFA) και διαρθρώθηκε σε δύο ενότητες:

 

1η Ενότητα - Πράσινα Λιμάνια

Η 1η Ενότητα άρχισε με εισήγηση του Αντώνη Μιχαήλ, μέλους της Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θαλάσσιων Λιμένων -ESPO), σχετικά με τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει από την ίδρυσή της εδώ και 15 χρόνια η ESPO για τα Πράσινα λιμάνια (Ecoports), τον Πράσινο Οδηγό–Κώδικα Ορθής Πρακτικής (GreenGuide) και την Μέθοδο Αυτοδιάγνωσης (SDM) για τον εντοπισμό των περιβαλλοντικών κινδύνων και τον καθορισμό των προτεραιοτήτων για δράση και συμμόρφωση. (Διαβάστε την εισήγηση)

Ακολούθησε η παρουσίαση των καλών πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης από τρία μεγάλα Ευρωπαϊκά λιμάνια:

 • Guy Janssens, Λιμάνι της Αμβέρσας (Βέλγιο). Δείτε τη παρουσίαση εδώ
 • Gun Rudeberg, Λιμάνι Στοκχόλμης (Σουηδία) Δείτε τη παρουσίαση εδώ
 • Rafael Company, Λιμάνι Βαλένθια (Ισπανία). Δείτε τη παρουσίαση εδώ

 

Η ενότητα έκλεισε με συζήτηση, που επικεντρώθηκε στις ιδιαιτερότητες των ελληνικών λιμανιών – πολλά μικρά και διάσπαρτα- αλλά και στη θωράκιση των λιμανιών από την κλιματική αλλαγή.

 

2η Ενότητα - Πράσινη ναυτιλία

 Η 2η ενότητα άρχισε με εισήγηση του Torsten Klimke (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Μεταφορών), με θέμα τη βιωσιμότητα –πρασίνισμα της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας και του τομέα Ναυπήγησης Δείτε τη παρουσίαση εδώ

 

Ακολούθησε παρέμβαση του Ευρωβουλευτή κ. Κουμουτσάκου, σχετικά με τον Κανονισμό Ενιαίας Θαλάσσιας Πολιτικής, του οποίου είναι εισηγητής και θα μπει στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου για ψήφιση την εβδομάδα 2-5 Ιουλίου.

 

Η Ενότητα ολοκληρώθηκε με τις εισηγήσεις των:

 • Antoine Kedzierski, εκπροσώπου της περιβαλλοντικής ΜΚΟ Transport& Environment,  σχετικά με την  άποψη των περιβαλλοντικών οργανώσεων για τη Πράσινη Ναυτιλία. Δείτε τη παρουσίαση εδώ
 • Chris Carol, εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΜΚΟ «SeasatRisk», που ανέλυσε την «Πολιτική για Καθαρά Πλοία». Δείτε τη παρουσίαση εδώ
 • Merijn Hougee,από το CleanShippingProject, σχετικά με τον «Δείκτη Καθαρής Ναυτιλίας» (CleanShippingIndex). Δείτε τη παρουσίαση εδώ

 

Στη συζήτηση που ακολούθησε σύντομη παρέμβαση έκανε και ο καθηγητής του Πανεπιστήμιου Αιγαίου κ. Νικήτας Νικητάκος με θέμα «Λιμάνια μηδενικών εκπομπών με τη χρήση πλωτών ανεμογεννητριών». Δείτε τη παρουσίαση εδώ

 

2. Ημερίδα “Βιώσιμη Διασύνδεση των Νησιών και Πράσινη Στροφή των Ναυπηγείων” - Πέμπτη 28 Ιουνίου, Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

 

Η ημερίδα ξεκίνησε με χαιρετισμό του ευρωβουλευτή Νίκου Χρυσόγελου (Greens / EFA), με έμφαση στη ζωτική σημασία και τα οξυμένα προβλήματα της ακτοπλοΐας για την Ελλάδα, αλλά και την επείγουσα ανάγκη να βρεθούν λύσεις στην μεγάλη κρίση που αντιμετωπίζει ο ναυπηγοεπισκευαστικός τομέας στη χώρα, μέσα από την άρση των αντιπαραγωγικών απαγορεύσεων και τη δρομολόγηση της στροφήςσε κατασκευές τμημάτων πράσινων τεχνολογιών.

 

Ακολούθησε παρέμβαση της Επιτρόπου Μαρίας Δαμανάκη, η οποία παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις της νέας Ευρωπαϊκής Θαλάσσιας Πολιτικής αλλά και της “Πρωτοβουλίας για μια Γαλάζια Ανάπτυξη” και κάλεσε τους φορείς να συμμετάσχουν στην επικείμενη δημόσια διαβούλευση για τα θέματα αυτά.

 

Η ημερίδα διαρθρώθηκε σε δύο Ενότητες με τις παρακάτω εισηγήσεις:

 

Ενότητα 1 - Βιώσιμη συνδεσιμότητα νησιών

 • Jaroslaw Kotowski (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών TEN-T), Ευκαιρίες και προκλήσεις για την ανάπτυξη των θαλάσσιων αρτηριών της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Δείτε τη παρουσίαση εδώ             
 • Szymon Oscislowski (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Μεταφορών), Πρόγραμμα Marco Polo σχετικά με τις επιχορηγήσεις για τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων. Δείτε τη παρουσίαση εδώ             
 • Patrick Anvroin (Διάσκεψη των Περιφερειακών Παραθαλάσσιων Περιφερειών -CPMR), Συστάσεις για την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών νησιών στη πολιτική για τις θαλάσσιες αρτηρίες. Δείτε τη παρουσίαση εδώ         
 • Christian Pleijel (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μικρών Νησιών -ESIN), Βελτίωση των δημόσιων μεταφορών σε μικρά νησιά και νησιωτικές περιοχές: Προοπτικές και εμπόδια. Δείτε τη παρουσίαση εδώ            

 

Η ενότητα ολοκληρώθηκε με συζήτηση, κεντρικός άξονας της οποίας ήταν οι δυνατότητες επέκτασης των Ευρωπαϊκών Θαλάσσιων Αρτηριών στις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας και οι προοπτικές μελλοντικής αξιοποίησης πόρων από το Πρόγραμμα MarcoPolo, αλλά και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα.

 

Ενότητα 2 - πράσινος μετασχηματισμός της ναυπηγικής βιομηχανίας
Η 2η ενότητα ξεκίνησε με εισήγηση του Wolfgang Hehn (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας) σχετικά με τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρασίνισμα της ναυπηγικής βιομηχανίας και τη μεταστροφή των ναυπηγείων. Δείτε την παρουσίαση εδώ

Ακολούθησαν οι παρακάτω εξειδικευμένες εισηγήσεις:

 • Torsten Klimke (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Μεταφορών), Ικανοποιώντας τη ζήτηση: η ανάγκη για πιο πράσινα πλοία. Δείτε τη παρουσίαση εδώ       
 • Reinhard Lüken (Ένωση Ευρωπαϊκών Ναυπηγείων), Βελτίωση των τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών στο τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας. Δείτε τη παρουσίαση εδώ
 • Francisco del Castillo (FundaciónSOERMAR), Ερευνητικό Πρόγραμμα. Δείτε τη παρουσίαση εδώ
 • Νικήτας Νικητάκος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Πράσινες υπεράκτιες κατασκευές: μια βιώσιμη προσέγγιση για τα Ευρωπαϊκά ναυπηγεία.   Δείτε τη παρουσίαση εδώ

 

Η Ενότητα και η Ημερίδα ολοκληρώθηκαν με ευρεία συζήτηση και παρεμβάσεις των προσκεκλημένων από Ελληνικούς φορείς σε θέματα  σχετικά με;

- τις δυνατότητες άρσης των απαγορεύσεων εμπορικών δραστηριοτήτων για τα Ελληνικά Ναυπηγεία

- την ανάγκη προώθησης /ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα της ναυπηγοεπισκευής στη Νότια Ευρώπη στη βάση νέων «έξυπνων» πολιτικών και στην κατεύθυνση της πράσινης ανάπτυξης

- τις δυνατότητες χρηματοδότησης της πράσινης καινοτομίας μέσα από νέα εργαλεία και πηγές.

Last modified on Τετάρτη, 04 Ιούλιος 2012 19:17