17 Απριλίου 2013

Έκθεση του Νιλς Μούιζνιεκς, Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

H έκθεση του Νιλς Μούιζνιεκς, Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, μετά την επίσκεψή του στην Ελλάδα από τις 28 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου 2013, καθώς και οι παρατηρήσεις των ελληνικών αρχών.

Η έκθεση εστιάζει, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα σχετικά με τη ρατσιστική βία και την ατιμωρησία της.

Είναι διαθέσιμη στην ελληνική γλώσσα στον σύνδεσμο:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CommDH(2013)6&Language=lanGreek&Ver=original&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679

Στην αγγλική γλώσσα στον σύνδεσμο:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CommDH(2013)6&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679


Οι παρατηρήσεις των ελληνικών αρχών είναι διαθέσιμες αντιστοίχως στα ελληνικά στον σύνδεσμο:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CommDH/GovRep(2013)4&Language=lanGreek&Ver=original&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679


Στην αγγλική γλώσσα στον σύνδεσμο:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CommDH/GovRep(2013)4&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679

Last modified on Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013 02:56