17 Απριλίου 2014

Ασθενείς + Συμμετοχή = Η ψήφος μας για μια πιο υγιή Ευρώπη

Ο Ν. Χρυσόγελος υποστηρικτής της ευρωπαϊκής καμπάνιας

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Πράσινων και υποψήφιος με το ευρωψηφοδέλτιο “ΠΡΑΣΙΝΟΙ – Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία”, υποστηρίζει ενεργά την καμπάνια του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ασθενών, θέλοντας να υπογραμμίσει τη σημασία που πρέπει να δοθεί στα θέματα υγείας από το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν και η αρμοδιότητα ανήκει στα κράτη μέλη, το δικαίωμα στην υγεία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και ως τέτοιο πρέπει να διασφαλίζεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μέσα από παρεμβάσεις στην Ολομέλεια και την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωκοινοβουλίου, τη διοργάνωση πολυάριθμων ημερίδων και σεμιναρίων και τη συστηματική συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, ο Νίκος Χρυσόγελος έχει ασχοληθεί πολύ και συστηματικά με την ανάγκη μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας και τα δικαιώματα των ασθενών.

Βασικές θέσεις της καμπάνιας που υποστηρίζει είναι:

  • Οι απόψεις των ασθενών μετράνε

Οι ασθενείς έχουν μια μοναδική οπτική της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες υγείας συχνά. Οπότε, μπορούν να κατευθύνουν αποτελεσματικά τους ιθύνοντες ως προς το πώς θα καταφέρουν να προσφέρουν υψηλής ποιότητας φροντίδα που ταυτόχρονα θα είναι και οικονομική.

  • Οι ασθενείς με ισχύ αποτελούν προνόμιο για την κοινωνία

Οι ασθενείς θα πρέπει να είναι ισότιμοι συνοδοιπόροι στη διαχείρηση των ασθενειών τους. Η ισχύς τους ξεκινάει από την προσαρμοσμένη υψηλής ποιότητας πληροφόρηση και εκπαίδευση στον τομέα της υγείας, παρέχωντας τους τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις για τη θεραπεία και περίθαλψη τους βασιζόμενοι στην έγκυρη ενημέρωση. Οι ασθενείς με ισχύ είναι πολύτιμοι για κάθε σύστημα υγείας. Λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, αναζητούν έγκαιρη διάγνωση και ακολουθούν κάθε θεραπευτική αγωγή που μπορεί να οδηγήσει στη μακροπρόθεσμη μείωση του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης.

  • Κατάρριψη κάθε εμποδίου στη δυνατότητα πρόσβασης

Η πρόσβαση στην ποιοτική υγειονομική περίθαλψη αποτελεί βασικό δικαίωμα κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. . Όμως αυτή η δυνατότητα πρόσβασης δεν αποτελεί πραγματικότητα για πολλούς, κατάσταση που επιδεινώνεται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Υποστηρίζεται η ανάπτυξη ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας που θα αποσκοπεί στην ισότιμη πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όλων των Ευρωπαίων πολιτών, μέσα από μια πλατφόρμα διαφόρων ενδιαφερομένων μελών.

  • Συμμετοχή των ασθενών για πιο υγιή Ευρώπη

Ανάπτυξη ενός ξεκάθαρου πλαισίου συμμετοχής των ασθενών στο ευρύτερο φάσμα της υγειονομικής έρευνας, διά μέσου ενός ολοκληρωμένου κύκλου της καινοτομικής αλυσίδας. Επιπλέον, διασφάλιση μίας θέσης στην ατζέντα της Επιτροπής Υγείας για τα δικαιώματα των ασθενών.

Ενημερωθείτε για την καμπάνια: http://www.eu-patient.eu/whatwedo/EPFCampaign2014Elections/I-support-EPF-Campaign/

Last modified on Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014 05:24