12 Δεκέμβριος 2013

Κοινωνική Οικονομία: Μια εναλλακτική λύση

Ενα ντοκυμαντέρ της Σοφίας Παπαχρήστου

 

  «Κάθε οικονομική δραστηριότητα έχει νόημα μόνο αν υπηρετεί τους ανθρώπους. Κι αυτός είναι ο μόνος λόγος για μια οικονομική δραστηριότητα».

 

ΤhomasJorberg, Ηθική Συνεταιριστική Τράπεζα GLSBANK-Γερμανία  

 «35.000 άνθρωποι στην Ιταλία είναι μέλη της ΒΑΝCA ETICA και πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρξει ένας καινούργιος κόσμος, βιώσιμη ανάπτυξη, συνεργασία, ειρήνη, ολ΄αυτά που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο προς το καλύτερο».

 

Dario Brollo, ΒΑΝCA ETICA POPOLARE-Ιταλία      

«Μιά από τις σημαντικότερες προκλήσεις του καιρού μας είναι η ενέργεια... Κι εμείς θέλουμε να παράγουμε καθαρή, προσιτή ενέργεια για τους πολίτες μας και να προσελκύσουμε επιχειρήσεις, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας».

 

PeterVadasz, Δήμαρχος Güssing - Αυστρία         

«Δεν υπάρχει άλλο οικονομικό μέλλον από την πράσινη οικονομία. Το μόνο θέμα είναι, το κάνουμε τώρα ή το αναβάλουμε για την επόμενη γενιά; Κατά τη γνώμη μου έχουμε κάνει αρκετό κακό για πολλές επερχόμενες γενιές, ώστε οφείλουμε να κάνουμε αυτή τη στροφή τώρα».

 

Dr. Horst Kluttig, Γερμανική Ένωση Ηλιακής Ενέργειας      

Το ντοκυμαντέρ της Σοφίας Παπαχρήστου παρουσιάζει συνεταιριστικές κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη και την Ελλάδα, αναδεικνύοντας τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνικής οικονομίας, τα κατορθώματά της και τη διάδοσή της σε πολλές χώρες: 11.000.000 θέσεις εργασίας, 10% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και 5,9% εργαζόμενοι απασχολούνται συνολικά στην κοινωνική οικονομία. Το ντοκυμαντέρ προβάλλει τα οφέλη και τις διεξόδους που η κοινωνική οικονομία και οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις προτείνουν, τον τρίτο τομέα της οικονομίας. Τα μερίσματα των κερδών των κοινωνικών επιχειρήσεων επενδύονται στο κοινωνικό κεφάλαιο, ενώ η δυνατότητα εκπροσώπησης ορίζεται «ένα άτομο, μία ψήφος». Η κοινωνική οικονομία δημιουργεί κατάλληλες προϋποθέσεις για τη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος, την εξασφάλιση θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων. Βιώσιμες λύσεις, οικολογικές προτάσεις και πρακτικές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορούν να συμβάλλουν σε μια αλλαγή συνείδησης προς ένα συλλογικότερο μοντέλο συνεργασιών και επιχειρηματικότητας. Το ντοκυμαντέρ πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ και του Νίκου Χρυσόγελου, Ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων.

 

Δείτε την 50λεπττη έκδοση της ταινίας:

 


Δείτε την 80λεπττη έκδοση της ταινίας στην αγγλική γλώσσα:

Social Economy – An alternative

Α documentary by Sofia Papachristou

The documentary film by Sofia Papachristou presents social cooperative enterprises in Europe and Greece, highlighting the functioning mechanism of social economy, its achievements and its diffusion along various countries: 11.000.000 employment places, 10% of the European enterprises and 5,9% of the workforce engage in social economy. The documentary projects the benefits and alternatives that social economy and social cooperative enterprises suggest, the third sector of the economy. The profit dividends of social enterprises are invested in social capital, whereas the representation is defined as “one person, one vote”. Social economy creates proper conditions for sustainable environmental management, employment possibilities and the development of local communities. Sustainable solutions, ecological suggestions and best practices for renewable energy use can contribute to a change of consciousness towards a collective model of cooperation and entrepreneurship.

Last modified on Πέμπτη, 16 Ιανουάριος 2014 15:37