08 Απρίλιος 2013

Συνάντηση με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς

Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων και τα στελέχη Φώτης Ποντικάκης, Βαγγέλης Κατσανεβάκης και Σεραφείμ Κανδύλας συναντήθηκαν με τους εκπροσώπους του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς  Μπαρνιά Αντώνιο, Δασολόγο, Συντονιστής Φορέα Διαχείρισης, Μιχελογιάννη Δημήτριο, Μέλος Δ.Σ., εκπρόσωπο Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κι Αρνέλλο Ιωάννη, Μέλος Δ.Σ., εκπρόσωπο Μ.Κ.Ο.

 

Συζητήθηκαν τα προβλήματα του φορέα (λειτουργικά, προσδιορισμός του ρόλου του όχι μόνο σε γνωμοδοτικό επίπεδο, μεγάλη επικέντρωση σε γραφειοκρατικά θέματα λόγω προκηρύξεων έργων κα) αλλά και η ασάφεια για το ρόλο των φορέων διαχείρισης, τη δυσκολία συντονισμού διαφορετικών υπηρεσιών αλλά και την προοπτική συνέχισης της χρηματοδότησης μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων μετά το τέλος 2015 μια και δεν έχει γίνει ακόμα κάποια πρόβλεψη. Ένα από τα ειδικά προβλήματα είναι επίσης το γεγονός ότι στις προκηρύξεις για θέσεις εργαζομένων στο Φορέα δεν μετράει η σχετική προϋπηρεσία – εμπειρία. Η αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων επισήμανε ότι ένας φορέας διαχείρισης φυσικής περιοχής πρέπει να αναλαμβάνει το ρόλο ενός δυναμικού οργανισμού που μπορεί να συμβάλει στην επεξεργασία προτάσεων και κατευθύνσεων μιας νέας δυναμικής περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της προστασίας και διαχείρισης των φυσικών περιοχών, της πιστοποίησης και ανάδειξης τοπικών προϊόντων κα. Στην συζήτηση τέθηκε και ο προβληματισμός για το ποιο είναι το πιο κατάλληλο μοντέλο διαχείρισης για φυσικές περιοχές κάτι που πρέπει να συζητιέται με τους ενδιαφερόμενους – τοπικούς φορείς και τους πολίτες.

 

Οι φυσικές περιοχές είναι πλούτος και όχι εμπόδιο και αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό αν αναγνωρίζεται η οικολογική και οικονομική αξία των περιοχών αυτών. Είναι σημαντικό να κατανοεί ο πολίτης και την οικολογική και την οικονομική αξία τους. Οι περιοχές αυτές παρέχουν σημαντικές οικολογικές και πράσινες υποδομές στις ανθρώπινες κοινωνίες, η αξία των οποίων παραβλέπεται γιατί προσφέρονται δωρεάν στους πολίτες. Οι πολίτες συνήθως συνειδητοποιούν τη σημασία τους όταν υποβαθμίζονται ή καταστρέφονται.

 

 

Η περιοχή του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς και η γύρω περιοχή παρουσιάζουν στον επισκέπτη την πραγματική εικόνα του τοπίου της Κρήτης και της ενδοχώρας της, αποτελεί τον καλύτερο  πρεσβευτή για όλη την Κρήτη. Μπορεί να παράγει εισοδήματα για τις κοινωνίες όχι μόνο μέσω των εισιτηρίων για την είσοδο στον Δρυμό αλλά – εφόσον οργανωθούν σωστά - με παράλληλες δραστηριότητες οικοξεναγήσεις κα. Σημαντική είναι η συνεισφορά του Εθνικού Δρυμού στο συνολικό ΑΕΠ της Κρήτης αλλά και διότι προσελκύει συνειδητούς επισκέπτες και προσφέρει τη δυνατότητα να διαμορφωθεί ένα. νέο πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης. Τα έσοδα από τους περίπου 180.000 επισκέπτες ανέρχονται ετησίως σε 1.000.000 αλλά δεν αξιοποιούνται από το Φορέα Διαχείρισης, όπως προβλέπει και η νομοθεσία, με στόχο την περιβαλλοντική διαχείριση, αντιθέτως  καταλήγουν στα άδεια ταμεία του κράτους.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος πρότεινε ο φορέας διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς να αναπτύξει πιο συστηματική συνεργασία με τις υπόλοιπες φυσικές περιοχές Κρήτης και να

διαμορφωθεί ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης των φυσικών περιοχών της Δυτ. Κρήτης, για να ενταχθεί στο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης της Κρήτης για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020.  Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς θα μπορούσε να συμπεριλάβει προστατευόμενες περιοχές που είναι γύρω από τον Δρυμό, αντί να συνενωθεί με τον Φορέα Διαχείρισης Β. Καρπάθου – Σαρία (μια συνένωση που θα δημιουργήσει πρακτικά και λογιστικά προβλήματα (πχ όλα τα τιμολόγια   στα Χανιά, επιτροπές παραλαβές έργων κα).

 

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος και η αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων πρότεινε – όπως και σε άλλους φορείς – να οργανωθεί από κοινού μια συνάντηση εργασίας για να συζητηθεί το μέλλον του φορέα διαχείρισης και ο ρόλος τον οποίο θα μπορούσε να παίξει ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου.

Last modified on Τρίτη, 09 Απρίλιος 2013 11:47