08 Απρίλιος 2013

Συνάντηση με το νέο Εμπορικό Σύλλογο Κισάμου

Στο Καστέλλι Κισάμου oΝίκος Χρυσόγελος συναντήθηκε, την Παρασκευή 5 Απριλίου, με εκπροσώπους του νέου Εμπορικού Συλλόγου Κισάμου,, τον Γιώργο Ανουσάκη, πρόεδρο, τον Χαιρετάκη Μιχάλη, αντιπρόεδρο, τον Βερυκάκη Νικόλαο, Γεν. Γραμματέα, τον Πατεράκη Βαγγέλη, έφορο δημοσίων σχέσεων και τον  Περαθωράκη Ιωάννη, αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα. Τα μέλη του ΔΣ παρουσίασαν τις προτεραιότητες ενός συλλόγου στον οποίο δραστηριοποιούνται κατά βάση νέοι άνθρωποι. Συζητήθηκαν οι δημιουργικές πρωτοβουλίες του νέου Εμπορικού Συλλόγου Κισάμου τόσο στο πεδίο της οικονομίας όσο και του εθελοντισμού και του περιβάλλοντος. Ο Νίκος Χρυσόγελος επισήμανε την ανάγκη συμμετοχικού σχεδιασμού της περιφερειακής ανάπτυξης και εξέφρασε την υποστήριξή του στην πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου για αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου Κισάμου μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αισθητικής, παραγωγικής, οικολογικής κι ενεργειακής αναβάθμισης. Σε αυτό συμβάλει Ομάδα εργασίας με τη συνεργασία ειδικών επιστημόνων ώστε να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα ενταχθεί στις προτάσεις της Περιφέρειας για την επόμενη περίοδο 2014-2020 αλλά και εθελοντικές δεσμεύσεις και πρωτοβουλίες των επιχειρηματιών και πολιτών με στόχο να δημιουργήσουν ένα χώρο συνάντησης της οικονομίας, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος αλλά και να αυξηθεί  η απασχόληση. Ο Νίκος Χρυσόγελος πρότεινε, επίσης, συνεργασία για τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα “νέοι κι επιχειρηματικότητα”, “δημιουργικότητα για διέξοδο από την κρίση” κα.

Last modified on Πέμπτη, 11 Απρίλιος 2013 20:57