07 Ιανουάριος 2013

Σχέδιο για την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την πράσινη αναζωογόνηση της οικονομίας στις περιφέρειες

Στη Μαγνησία ο Ν. Χρυσόγελος για θέματα απασχόλησης  και κοινωνικής οικονομίας   

 

«Η χώρα χρειάζεται τόσο ενίσχυση των θεσμών και πρωτοβουλιών κοινωνικής αλληλεγγύης ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν όσοι σήμερα βρίσκονται στα όρια επιβίωσης, όσο και ένα συνεκτικό σχέδιο δημιουργίας θέσεων εργασίας, κοινωνικής συνοχής και αναζωογόνησης της οικονομίας μέσα από την στροφή της σε πράσινες δραστηριότητες. Το σχέδιο αυτό θα αποτελέσει το κύριο εργαλείο αντιμετώπισης των δημοσιονομικών προβλημάτων και διεξόδου από την κρίση», τόνισε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο,  από την Μαγνησία όπου βρέθηκε για επαφές με φορείς και για να συμμετάσχει σε εκδήλωση για την κοινωνική οικονομία την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου.

 

O Νίκος Χρυσόγελος είχε επαφές με το προεδρείο του Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Βόλου, τους εργαζόμενους της ΚΟΝΤΙ, το Δήμαρχο και τα στελέχη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Βόλου καθώς και τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση για την κοινωνική οικονομία.

 

Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων εξέφρασε τη διαθεσιμότητα του ίδιου προσωπικά όσο και γενικότερα των Οικολόγων Πράσινων και των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο για στήριξη της  διαδικασίας διαλόγου, με την παροχή τεχνογνωσίας και δικτύωση με ευρωπαϊκούς φορείς (επιστημονικούς κι επαγγελματικούς φορείς, πράσινους υπουργούς, οργανώσεις και δίκτυα κοινωνικών επιχειρήσεων) για την επεξεργασία των σχεδίων.

 

Με στόχο να συμβάλλει πολιτικά σε μια τέτοια κατεύθυνση, ο Νίκος Χρυσόγελος και το γραφείο του στο Ευρωκοινοβούλιο, επεξεργάζονται σχέδιο-εναλλακτική πρόταση για την οικονομία και την απασχόληση, σε ανοικτό διάλογο με ελληνικούς κι ευρωπαϊκούς φορείς. Το σχέδιο θα είναι έτοιμο στα μέσα Ιανουαρίου, αφορά 7 σημαντικούς οικονομικούς τομείς (ενέργεια, γεωργία, μεταφορές, ναυπηγεία, απασχόληση νέων, κοινωνική οικονομία, περιβάλλον) και θα δοθεί για σχολιασμό και παρατηρήσεις σε επιστημονικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς.

 

Τόσο το Εργατικό Κέντρο Μαγνησίας και οι εργαζόμενοι στην ΚΟΝΤΙ όσο και ο Δήμαρχος Βόλου Π. Σκοτεινιώτης καθώς και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέας, ζήτησαν το σχέδιο και εξέφρασαν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στον διάλογο για την οριστικοποίηση των προτάσεων  πριν παρουσιασθεί δημόσια στην ελληνική κοινωνία.

 

Σήμερα υπάρχουν άνεργοι που έχουν πολλές φορές υψηλή εξειδίκευση, όπως οι εργαζόμενοι στο χώρο του μετάλλου, απόφοιτοι πανεπιστημίων, επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, που θα μπορούσαν να επανενταχθούν στην οικονομία μέσα από οικονομικές δραστηριότητες που βοηθούν στην απεξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα, στην αναβάθμιση της αγροτικής παραγωγής για κάλυψη διατροφικών αναγκών, την οικολογική αναγέννηση των πόλεων, την ενίσχυση των κοινωνικών δομών και κοινωνικών υπηρεσιών. Πράσινες μορφές οικονομίας μπορούν να εντάξουν στην εργασία πολλές ειδικότητες (πχ εργαζόμενους μετάλλου, τεχνικούς, επιστήμονες, αλλά και απλούς εργαζόμενους) μέσω της δημιουργίας κοινωνικών συνεταιρισμών παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές ή της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων ώστε να περιοριστεί η ενεργειακή φτώχεια, οι δαπάνες των νοικοκυριών σε θέματα ενέργειας, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος, καθώς και η συνεισφορά των καυσίμων στα δημοσιονομικά προβλήματα.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε:

 

«Τα αποσπασματικά μέτρα – αποδεικνύεται άλλη μια φορά με όσα ζει η κοινωνία σήμερα  με τα θέματα ενέργειας, την αιθαλομίχλη, την ενεργειακή φτώχεια – συμβάλλουν στην προσθήκη προβλημάτων σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και δημοσιονομικό επίπεδο. Χρειάζεται ένα ισορροπημένο σχέδιο διεξόδου από την κρίση το οποίο μπορεί να διαμορφωθεί ξεκινώντας από τις περιφέρειες μέσα από ένα δομημένο διάλογο μεταξύ των Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων, των επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων, των εργατικών ενώσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Μέσα από μια παρόμοια δημοκρατική διαδικασία μπορεί να εντοπισθούν και να καλυφθούν οι τεράστιες κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες σε κάθε περιφέρεια και να γεφυρωθούν δυνατότητες, γνώσεις και ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού που υπάρχουν σε κάθε περιοχή με  τις καινούριες, βιώσιμες, πράσινες μορφές οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής οικονομίας που χρειάζεται η χώρα για να βγει από την κρίση».

 

 

Αναλυτικά:

 

 

 

 

 

Συναντήσεις με φορείς

 

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος και αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων Μαγνησίας επισκέφτηκαν το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Βόλου όπου συναντήθηκαν με  τον πρόεδρο κ. Αθ. Παπαδημόπουλο και τον γενικό γραμματέα κ. Δ. Βασιλείου, καθώς και εκπροσώπους των εργαζομένων της ΚΟΝΤΙ και συζήτησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στη Μαγνησία. Ο ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων τους ενημέρωσε για τις απαντήσεις που έλαβε από την επιτροπή για το θέμα των απολυμένων της πρώην ΚΟΝΤΙ, ενώ εξήγησε πως θα μπορούσαν να ενισχυθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EΤΠ) ή από άλλους πόρους. Συζητήθηκε επίσης η απουσία συντονισμένης προσπάθειας από την κεντρική εξουσία για να στηριχθούν οι άνεργοι της περιοχής και όσοι σήμερα βρίσκονται στα όρια επιβίωσης. Συμφωνήθηκε να υπάρξει συστηματική συνεργασία στο πλαίσιο της προσπάθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη από το Εργατικό Κέντρο Βόλου ώστε να διατυπωθούν προτάσεις για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Μαγνησία, να στηριχθεί πρωτοβουλία για να υποβληθεί αίτηση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε διάφορους τομείς (μέταλλο, οικοδομή, κ.α.), αλλά και στη μεταφορά εμπειρίας από συνεταιριστικές επιχειρήσεις στο χώρο της βιομηχανίας και των υπηρεσιών που λειτουργούν πετυχημένα σε ευρωπαϊκές χώρες (πάνω από 50.000 σήμερα).

 

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος, και η αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων Μαγνησίας συναντήθηκαν επίσης με τον Περιφερειακό Σύμβουλο Δημήτρη Κουρέτα, τον Δήμαρχο Βόλου Π. Σκοτεινιώτη και τους αντιδημάρχους Οικονομικής Ανάπτυξης, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Δ. Δερβάνη, και Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Νίκο Μόσχο. Συζήτησαν θέματα της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020, προτάσεις για οικολογική αναγέννηση της πόλης, πρωτοβουλίες στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

 

 

 

Εκδήλωση για την κοινωνική οικονομία

 

 

 

Η εκδήλωση με θέμα την κοινωνική οικονομία διοργανώθηκε στο δημαρχείο Βόλου από την Τοπική Πολιτική Κίνηση των Οικολόγων Πράσινων Μαγνησίας, την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου. Στην εκδήλωση που εξελίχθηκε σε στρογγυλό τραπέζι εργασίας, συμμετείχαν ο Νίκος Χρυσόγελος ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, ο δήμαρχος Βόλου Π. Σκοτινιώτης, οι αντιδήμαρχοι Οικονομικής Ανάπτυξης, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης Δ. Δερβάνης και Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Νίκος Μόσχος, ο Περιφερειακός σύμβουλος κ. Δ. Κουρέτας, ο διευθυντής της Αναπτυξιακής Βόλου Β. Σγούρης, ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου κ. Αλέκος Κουτσελίνης, ο Χρήστος Καραζούπης, («Εν δράση») και αρκετοί ενεργοί πολίτες.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος έθεσε τις βάσεις για τη συζήτηση σχετικά με την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, που αποτελεί μέρος ενός «τρίτου δρόμου» για την αντιμετώπιση της κρίσης και του οικονομικού προβλήματος των πολιτών. Η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας αποτελεί διέξοδο για τους άνεργους, συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, την κάλυψη των μεγάλων κοινωνικών και περιβαλλοντικών ελλείψεων. Στην πραγματικότητα, η κοινωνική οικονομία δεν είναι νέα ιδέα. Σε πολλές χώρες έχει παράδοση δεκαετιών ενώ στην ελληνική κοινωνία έχει ρίζες στο παρελθόν, με τους πρώτους εξαιρετικά επιτυχημένους συνεταιρισμούς στα Αμπελάκια. Ρίζες υπάρχουν και στα νησιά με την παράδοση της συλλογικής εθελοντικής εργασίας και της αλληλοϋποστήριξης. Ο Νίκος Χρυσόγελος παρουσίασε τις ρυθμίσεις σύστασης και λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων βάσει του νόμου 4019/2011 και ανέπτυξε παραδείγματα τέτοιων προσπαθειών  στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα.

Ο δήμαρχος Βόλου κ. Σκοτινιώτης τόνισε ότι η ενίσχυση των νέων μορφών κοινωνικής οικονομίας, η διεύρυνση, με άλλα λόγια, της κοινωνίας των πολιτών, μπορεί να τονώσει την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Με αυτό το πρίσμα, ο Δήμος Βόλου υποστηρίζει και ενθαρρύνει κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην περιοχή, ενώ αναλαμβάνει και ο ίδιος σχετικές πρωτοβουλίες. Το τρίπτυχο: Τοπική Αυτοδιοίκηση-Κοινωνικά Δίκτυα–Κοινωνική Οικονομία, μπορεί να αποδειχθεί ως ένας από τους προσφορότερους δρόμους για την υπέρβαση της κρίσης και τη δημιουργία μιας νέας κοινωνικής πραγματικότητας, αλληλέγγυας και αειφόρου.

Οι κ. Δ. Δερβένης και Β. Σγουρής ανέπτυξαν τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί στον τομέα αυτό, από την αμιγώς δημοτική ανώνυμη εταιρεία ΑΝΕΒΟ, η οποία υλοποιεί τις Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤοπΕΚΟ) και τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ). Παραδείγματα πετυχημένων κοινωνικών επιχειρήσεων παρουσίασαν επίσης οι κ. Δ Κουρέτας και Αλ. Κουτσελίνης, οι οποίοι στάθηκαν στα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν τέτοιες επιχειρήσεις για την τοπική οικονομία. Παρεμβάσεις και τοποθετήσεις έγιναν και από τον Γ. Γρηγορίου ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας (ΤΕΜ) και τον πρόεδρο της ΜΚΟ «Εν δράση» κ. Χ. Καραζούπη, ο οποίος τόνισε τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην κοινωνική οικονομία. Η συζήτηση εξελίχθηκε με διαλογικό τρόπο και με βάση τις ερωτήσεις που έθεταν οι παρευρισκόμενοι.

 

Στο τέλος της διαδικασίας συμφωνήθηκαν από όλους τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την συζήτηση και περιλαμβάνουν πέρα από την αναγκαιότητα προώθησης και στήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων, την αναγνώριση της αξίας της κοινωνικής οικονομίας ως την μοναδική διέξοδο για ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο που απαντά στις αιτίες της κρίσης που βιώνουμε προσφέροντας την απαραίτητη διέξοδο. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν στην αναζωογόνηση της δημόσιας διοίκησης δημιουργώντας μια νέα σχέση συνεργασίας μαζί της. Δίνουν ευκαιρίες κοινωνικής ένταξης σε ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν, σήμερα πιο έντονα από ποτέ, τον κοινωνικό αποκλεισμό, νέοι, ηλικιωμένοι, ευπαθείς ομάδες, τόσο ως μέλη των συνεταιρισμών, όσο και ως χρήστες των υπηρεσιών τους, μπορούν να ωφεληθούν, ενώ αντιμετωπίζουν με αξιοπρέπεια την έκρηξη της ανεργίας που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια.

 

 

Last modified on Δευτέρα, 07 Ιανουάριος 2013 22:30