03 Σεπτέμβριος 2012

Επίσκεψη σε Λέρο, Πάτμο, Κάλυμνο και Κω του Νίκου Χρυσόγελου

 
Σε Λέρο, Πάτμο, Κάλυμνο και Κω βρέθηκε στις 26, 27, 28 και 29 Αυγούστου ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο[1] και Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου με τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ, συνεχίζοντας την περιοδεία του σε νησιά του Ν. Αιγαίου.
 
Στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδείας του στα νησιά του Ν. Αιγαίου, οΝίκος Χρυσόγελοςεπισκέφθηκε συνολικά 11 νησιά (Σίφνο, Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Ρόδο, Λέρο, Πάτμο, Κάλυμνο και Κω), με στόχο να ενημερώσει τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών για τις βασικές κατευθύνσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής, πρωτογενούς παραγωγής, προστασίας του φυσικού, θαλάσσιου και πολιτισμικού πλούτου καθώς και τις βασικές προτεραιότητες των Κανονισμών των αντίστοιχων ταμείων χρηματοδότησης για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.
 
Σε όλες τις συναντήσεις με θεσμικούς φορείς ο Νίκος Χρυσόγελος τόνισε την ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας τους για την περίοδο αυτή ώστε να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις ευκαιρίες που προσφέρονται. Είναι, όμως, αναγκαία η συνεχής ενήμερωσή τους αλλά και η συστηματική διαβούλευση όλων των φορέων σε κάθε νησί και συνολικά στην περιφέρεια, με στόχο να συμφωνηθεί μέσα στο 2013 ένα σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης με πυλώνες τη βιώσιμη οικονομία, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου και το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για τις συζητήσεις με την κεντρική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις χρηματοδοτήσεις της περιόδου 2014-2020. Σε αυτό το σχέδιο ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στην προστασία των τοπικών κοινωνιών από τις επιπτώσεις της κρίσης αλλά και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής, την πράσινη στροφή της οικονομίας και τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά σημαντικούς τομείς.
 
Από το φθινόπωρο, ο Νίκος Χρυσόγελος θα επισκεφθεί κι άλλες Περιφέρειες της χώρας με στόχο την κατάλληλη κι έγκαιρη προετοιμασία των τοπικών κοινωνιών και της αυτοδιοίκησης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου στην Τήνο στις 9 Ιουλίου, ο Νίκος Χρυσόγελος είχε ενημερώσει και τους Περιφερειακούς Συμβούλους Ν. Αιγαίου για την εξέλιξη των συζητήσεων και των νομοθετικών διαδικασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τους 5 βασικούς τομείς των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών πολιτικών.
 
Ο Νίκος Χρυσόγελος στα νησιά που επισκέφθηκε είχε συναντήσεις όχι μόνο με θεσμικούς φορείς αλλά και με ενεργούς πολίτες, ιδιαίτερα νέους, καθώς και με φίλους και μέλη της περιφερειακής κίνησης ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ και των Οικολόγων Πράσινων. Κεντρικά θέματα συζήτησης στις συναντήσεις αυτές ήταν η προώθηση με συστηματικό τρόπο και σε συνεργασία με διάφορους φορείς πρωτοβουλιών για: τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη με οικολογικά και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής και τη δημιουργία δικτύων παραγωγών – καταναλωτών, την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, την ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών, τη βιώσιμη διαχείριση και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, τη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και την ενίσχυση των βιώσιμων μορφών αλιείας στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και της Θαλάσσιας Στρατηγικής.
 
Επίσης, ένας από τους στόχους της περιοδείας στα νησιά, ήταν η δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας και στενής συνεργασίας με νέους και γενικότερα ενεργούς πολίτες για μεταφορά εμπειριών - καλών πρακτικών, στήριξης πρωτοβουλιών κι άσκησης πολιτικής πίεσης για δημιουργία θέσεων εργασίας στα νησιά. Αναπτύχθηκε περαιτέρω η συνεργασία με πολίτες που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις με στόχο την εκπαίδευση, μεταφορά καλών πρακτικών κι και τεχνογνωσίας στα θέματα ίδρυσης, λειτουργίας, δικτύωσης με ευρωπαϊκούς φορείς και χρηματοδότησης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Στην κατεύθυνση αυτή υπήρξε συνάντηση εργασίας στη Ρόδο του Νίκου Χρυσόγελου με την επικεφαλής του Ενεργειακού Γραφείου της Περιφέρειας Ν Αιγαίου και στην Κω, με τους εκπροσώπους του Δήμου και στελέχη των δημιουργούμενων συνεταιριστικών κοινωνικών επιχειρήσεων για την από κοινού διοργάνωση δυο ευρωπαϊκών ημερίδων (μία στη Ρόδο στις 25 Οκτωβρίου και μία στην Κω 27 Οκτωβρίου) με θέμα την κοινωνική οικονομία και τις συνεταιριστικές κοινωνικές επιχειρήσεις ως εργαλεία για την βιώσιμη τοπική οικονομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε παραγωγικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς τομείς.
 
Στην Κω δόθηκε συνέντευξη τύπου [2] από κοινού με τον Γιώργο Φαρφαρά, συντονιστή του Ελληνικού Συντονιστικού Κέντρου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρομών Eurovelo, που ποδηλάτισε μαζί με άλλους ποδηλάτες την Μεσογειακή Οδό EV8 από την Πάτρα προς Πειραιά, Κρήτη, Ρόδο [3] έως τα παράλια της Τουρκίας και τη Μαρμαρίδα και κατέληξε στην Κω, με στόχο να περιληφθούν σε αυτό το ποδηλατικό δίκτυο και ποδηλατικές διαδρομές στα νησιά. Ο Νίκος Χρυσόγελος και ο Γιώργος Φαρφαράς είχαν επίσης συνάντηση με τον Δήμαρχο Κω, Κ. Καϊσερλή με στόχο να υποστηρίξει ο Δήμος ενεργά τη συμμετοχή της Κω στις Ευρωπαϊκές Ποδηλατικές Διαδρομές. Ο Νίκος Χρυσόγελος και οιΟικολόγοι Πράσινοι στηρίζουν πολιτικά και οικονομικά την δράση, ενώ ως ευρωβουλευτής έχει υποστηρίξει το σχέδιο ως εισηγητής των Πράσινων για το θέμα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Έχει επίσης απευθύνει πρόταση συνεργασίας σε πρωτοβουλίες ποδηλατιστών από τα νησιά για να συνδιαμορφώσουν ένα σχέδιο για τις ποδηλατικές διαδρομές στα νησιά που θα παρουσιαστεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου με στόχο να υποστηριχθεί από αυτό και να προταθεί ως συνέχεια του δικτύου στο Ν Αιγαίο.
[2] Δείτε τα βίντεο από τη συνέντευξη τύπου στην Κώ εδώ, εδώ κι εδώ:
[3] Δείτε το βίντεο από την ποδηλατική εκδήλωση της Ρόδου εδώ
 
 
Αναλυτικά για τις επισκέψεις σε Λέρο, Πάτμο, Κάλυμνο και Κω
 
Λέρος
 
Αυτοδιοίκηση: Στην Λέρο ο Νίκος Χρυσόγελος συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Λέρου Μιχάλη Κόλια και συζήτησαν τις επιπτώσεις της κρίσης στην τοπική κοινωνία αλλά και την αυτοδιοίκηση καθώς και πιθανές πρωτοβουλίες που μπορεί να συμβάλλουν στη μείωση των επιπτώσεων της κρίσης στην κοινωνία και στην αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Συζήτησαν, τα προβλήματα ακτοπλοϊκής σύνδεσης που αντιμετωπίζει η Λέρος, όπως και πολλά άλλα νησιά, καθώς και θέματα προσανατολισμού του τουριστικού μοντέλου του νησιού.
 
Ο Νίκος Χρυσόγελος ενημέρωσε σχετικά με τις κατευθύνσεις των πιο σημαντικών ευρωπαϊκών πολιτικών και των 5 ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων από τα οποία προέρχονται σχεδόν όλες οι χρηματοδοτήσεις και τόνισε την ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας των δήμων και της περιφέρειας σε σχέση με την προγραμματική περίοδο 2014-2020 για την αποτελεσματική και στοχευμένη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και πόρων στη βάση ενός συμφωνημένου μετά από διάλογο με την κοινωνία και καλά προετοιμασμένου σχεδίου, με στόχο την οικολογικά, οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη ανάπτυξη της Λέρου. Τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο ευρωβουλευτής και Περιφερειακός Σύμβουλος συμφώνησαν στη διαπίστωση ότι είναι καταστροφική η πολιτική που ακολουθείται σήμερα από την κεντρική αυτοδιοίκηση με την περικοπή των Τακτικών Αυτοτελών Πόρων προς την αυτοδιοίκηση κατά 50-60% την ίδια στιγμή που μεταφέρονται περισσότερες αρμοδιότητες προς αυτήν λόγω “Καλλικράτη” και τα ανυπέρβλητα εμπόδια που δημιουργούνται στην στελέχωσή της με κατάλληλο προσωπικό. Αντίθετα με την σημερινή άστοχη πολιτική, θα έπρεπε να ακολουθηθεί μια στοχευμένη πολιτική εξυγίανσης των οικονομικών της αυτοδιοίκησης αλλά και αναδιοργάνωσής της ώστε να μπορέσει ν' αναλάβει πιο αποφασιστικό ρόλο σε θέματα κοινωνικής συνοχής κι αλληλεγγύης, συγκρότησης του ελληνικού κράτους και της ελληνικής δημοκρατίας σε πιο συμμετοχική και αποκεντρωμένη – περιφερειακή βάση.   Ο Νίκος Χρυσόγελος πρότεινε επίσης την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα των νέων, μέσω ενός φόρουμ διαλόγου όχι μόνο με όσους μένουν στο νησί αλλά και με όσους κατάγονται ή επισκέπτονται τακτικά το νησί γύρω από θέματα όπως η κοινωνική συνοχή, η τοπική οικονομία, η απασχόληση, η εξοικονόμηση ενέργειας και η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, η δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, η είσοδος νέων στην γεωργία, κτηνοτροφία κι αλιεία.
 
Ο Νίκος Χρυσόγελος πρότεινε να διαμορφωθεί μέσα από διάλογο με τους τοπικούς φορείς ένα μοντέλο τουρισμού που θα συνδέεται με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού (ιταλική αρχιτεκτονική, απομεινάρια Β' Παγκοσμίου πολέμου, τοπικά προϊόντα ποιότητας, τον θαλάσσιο και φυσικό πλούτο), θα είναι πραγματικά προς όφελος της τοπικής κοινωνίας γιατί θα διαχέει τα οφέλη από τον τουρισμό στην κοινωνία, θα διαφοροποιείται από τον μαζικό τουρισμό, θα ενισχύει την τοπική παραγωγή (αντί να αυξάνει τις εισαγωγές), θα αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Λέρου και θα εντάσσεται σε ένα νέο μοντέλο περιφερειακής αναπτυξης και συνεργασίας-αλληλοβοήθειας μεταξύ των γειτονικών νησιών.
 
Υγεία – κοινωνικές υποδομές: Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων και Περιφερειακός Σύμβουλος Ν. Αιγαίου επισκέφθηκε, επίσης, το Νοσοκομείο Λέρου και συζήτησε με τον Διοικητή του Δημήτρη Καρανικόλα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και την ανάγκη άμεσης επίλυσής τους, ιδιαίτερα των οικονομικών και της στελέχωσής του. Τα οικονομικά προβλήματα του νοσοκομείου σχετίζονται όχι μόνο με την μείωση της δημόσιας χρηματοδότησης αλλά και με την καθυστέρηση πληρωμής από τα ασφαλιστικά ταμεία των χρεών τους προς το νοσοκομείο (χρωστάει στους προμηθευτές του 1.300.000 κι έχει ταμειακό υπόλοιπο μόλις 76.000 ευρώ αλλά την ίδια στιγμή τα ταμεία του χρωστάνε περίπου 6.200.000 ευρώ). Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι η στελέχωση των βασικών και κρίσιμων υπηρεσιών του νοσοκομείου (σήμερα δεν υπάρχει χειρουργός και η θέση δεν έχει προκηρυχθεί ακόμα, ο ακτινολόγος θα παραμείνει για ένα μήνα αλλά δεν έχει γίνει προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης, ορθοπεδικός δεν υπάρχει, παθολόγος έχει επιλεγεί μέσω ΑΣΕΠ αλλά δεν έχει διοριστεί) και η καλύτερη λειτουργία τους μπορούν να συμβάλλουν όχι μόνο στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες αλλά και στη βελτίωση των δημοσιονομικών της υγείας, πχ μέσω της μείωσης δαπανών για διακομιδές ασθενών σε άλλα νοσοκομεία, για αποκλειστικές που απαιτούνται όταν μεταφέρονται οι ασθενείς σε άλλα νοσοκομεία, πλήθος εξετάσεων που σήμερα πρέπει να γίνουν σε άλλα νησιά (πχ για αξονική πρέπει να γίνει σήμερα διακομιδή στην Κω, Ρόδο ή Κρήτη). Ο Νίκος Χρυσόγελος ενημέρωσε ότι ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ επιδιώκει τη συγκέντρωση στοιχείων από τις δομές υγείας που πέρα από κάθε αμφιβολία θα αποδείξουν και με νούμερα, όχι μόνο από εμπειρικά στοιχεία, ότι η δημοσιονομική εξυγίανση θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα από την αναδιοργάνωση και στοχευμένη βελτίωση των υποδομών υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών και όχι μέσω της διάλυσης των υπηρεσιών αυτών που μεταφέρουν το κόστος στους πολίτες την στιγμή που χάνουν με βίαιο τρόπο σημαντικό ποσοστό του εισοδήματός τους.
 
Ο Νίκος Χρυσόγελος επισκέφθηκε, επίσης, την Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. Δωδεκανήσου, ξεναγήθηκε στις δραστηριότητές της και συζήτησε με τους Ανδρέα Γεωργίου, Χρήστο Γκουρίδη και Καρολίν Βάες για το ρόλο, τις δραστηριότητες αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πολύ σημαντική αυτή δομή επανένταξης. Συμφωνήθηκε να υπάρχει μια συστηματική ανταλλαγή εμπειριών αλλά και να υπάρχει συνεργασία μέσα από τους διακριτούς ρόλους της κάθε πλευράς – λόγω και της σημαντικής εμπειρίας της Κοι.Σ.Π.Ε – σε θέματα κοινωνικής οικονομίας. Συζητήθηκαν, επίσης, οι δυνατότητες διακίνησης των προϊόντων που παράγονται, ιδιαίτερα του μελιού που είναι και πιστοποιημένο, μέσω ελληνικών και ευρωπαϊκών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στον τομέα της διατροφής και ο Νίκος Χρυσόγελος δεσμεύτηκε να διερευνήσει παρόμοιες δυνατότητες μέσω των ευρωπαϊκών δικτύων συνεταιριστικών μαγαζιών. 
 
Ο Νίκος Χρυσόγελος συζήτησε με φίλους και μέλη του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ στη Λέρο, συνάντησε ενεργούς πολίτες και αντάλλαξε απόψεις μαζί τους για θέματα που σχετίζονται με τον πολιτισμό, την πρωτογενή παραγωγή, την διέξοδο από την κρίση, την προώθηση ποδηλατικών διαδρομών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου ποδηλατικών διαδρομών Eurovelo, εναλλακτικών μορφών τουρισμού κα. Συζήτησαν, επίσης, την ανάληψη οργανωμένων πρωτοβουλιών στη Λέρο σε θέματα κοινωνικής συνοχής και στήριξης των τομέων της πρωτογενούς παραγωγής, του περιβάλλοντος και των βιώσιμων μορφών τουρισμού.  
 
Πάτμος
 
Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο και Περιφερειακός Σύμβουλος Νίκος Χρυσόγελος είχε συνάντηση στην Πάτμο με τον Δήμαρχο Γρ.Στόικο και με ενεργούς πολίτες του νησιού, που δραστηριοποιούνται σε θέματα πολιτισμού, ανακύκλωσης, καθαρισμού ακτών, δημιουργίας γυναικείου συνεταιρισμού. Με τους ενεργούς πολίτες συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες που είναι σε εξέλιξη, ανταλλάχθηκαν εμπειρίες κι αναζητήθηκαν τρόποι συνεργασίας στους τομείς ενδιαφέροντος του καθένα/της κάθε μίας. Με τον Δήμαρχο Πάτμου συζητήθηκαν αναλυτικά τα προβλήματα του νησιού, ενώ συμφωνήθηκαν κοινές πρωτοβουλίες, αλληλοενημέρωση και βοήθεια στην τοπική κοινωνία σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής, κοινωνικής οικονομίας, δημιουργίας θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών αλλά και σε περιβαλλοντικά θέματα όπως η ανακύκλωση, η βιώσιμη διαχείριση, ανακύκλωση κι επαναχρησιμοποίηση του νερού. Συμφωνήθηκε, επίσης, η διοργάνωση σε σύντομο χρονικό διάστημα εκδήλωσης για να συζητηθούν τα θέματα αυτά.   Ο Νίκος Χρυσόγελος ενημέρωσε, επίσης, τον Δήμαρχο για τις βασικές κατευθύνσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής, πρωτογενούς παραγωγής, προστασίας του φυσικού, θαλάσσιου και πολιτισμικού πλούτου καθώς και τις βασικές προτεραιότητες των Κανονισμών των αντίστοιχων ταμείων χρηματοδότησης για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020
 
 
Κάλυμνος
 
Θέματα περιβάλλοντος και πολιτισμού, αλλά και της συνεχιζόμενης μαζικής μετανάστευσης από το νησί καθώς και της διαμόρφωσης ενός μοντέλου τουρισμού για την Κάλυμνο που να αναδεικνύει την ταυτότητα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του Νίκου Χρυσόγελου με ενεργούς πολίτες και δημοτικούς συμβούλους κατά την επίσκεψή του στην Κάλυμνο. Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο και Περιφερειακός Σύμβουλος πρότεινε την ανάπτυξη μιας νέας στρατηγικής για τα νησιά, που αντιμετωπίζει τα νησιά ως ένα δίκτυο συμπληρωματικών οικονομιών, οικοσυστημάτων και τουριστικών προορισμών, και όχι ως μεμονωμένες κι απομονωμένες νησίδες μέσα στο αρχιπέλαγος. Μια τέτοια προσέγγιση – που υπάρχει μεν σε αυθόρμητη βάση και σε πρωτοβουλίες ατόμων και φορέων αλλά δεν βασίζεται σε μια επεξεργασμένη στρατηγική - θα δημιουργούσε μια νέα δυναμική στην περιφερειακή και τοπική οικονομία και θα μπορούσε να δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας. Ο Νίκος Χρυσόγελος ανέφερε ως παράδειγμα ένα σχέδιο τουριστικού προορισμού που θα συνέδεε διάφορα νησιά ανάλογα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τον δικό τους πλούτο και δεν θα βασίζεται στις μεμονωμένες προσπάθειες κάθε νησιού χωριστά. Για παράδειγμα, κάποιες οργανωμένες από τους τοπικούς φορείς τουριστικές διαδρομές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν περισσότερα νησιά και να συνδυάζουν την ξενάγηση και γνωριμία με τα αρχιτεκτονικά και αρχαιολογικά, τις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, την ιστορία της ναυτιλίας και των σφουγγαράδων με την κατανάλωση διαφορετικών ποιοτικών τοπικών προϊόντων, ποδηλατικές διαδρομές ή αναρριχήσεις και πεζοπορεία.
 
Κως
 
Ο Νίκος Χρυσόγελος, στην Κω όπου βρεθηκε, ολοκληρώνας την καλοκαιρινή περιοδεία του σε 11 νησιά του Ν. Αιγαίου, παρουσίασε στα τοπικά ΜΜΕ στοιχεία από τη δουλειά του στο ευρωκοινοβούλιο αλλά και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου, τις προτάσεις των Πράσινων για τις κατευθύνσεις που πρέπει να έχει μια εναλλακτική πρόταση διεξόδου από την κρίση, καθώς και την άποψη του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ για το πώς πρέπει να διαμορφωθεί ένα Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020 που θα βασίζεται τόσο σε ένα σχέδιο Στρατηγικού Προγραμματισμού όσο και σε θεματικά και γεωγραφικά Επιχειρησιακά Σχέδια για το Ν. Αιγαίο συνολικά αλλά και για κάθε νησί χωριστά. Τόνισε ότι η έγκαιρη και μετά από διαβούλευση διαμόρφωση ενός συνεκτικού Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης θα δώσει πλεονεκτήματα στην περιφέρεια για να μπορέσει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και τους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την περιοχή. Για τη διαμόρφωση ενός τέτοιου σχεδίου πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη τόσο οι κατευθύνσεις και οι θεματικές προτεραιότητες των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών και των 5 Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων, η πολυδιάστατη κρίση και οι αλλαγές που συντελούνται εξαιτίας της και στο Ν. Αιγαίο όσο και η ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, δημιουργίας θέσεων εργασίας και αναζωογόνησης της οικονομίας σε περιφερειακό επίπεδο και στροφής της προς μια πράσινη κατεύθυνση. Επίσης, πρέπει να στοχεύει σε ένα νέο μοντέλο περιφερειακής οικονομίας και να αντιμετωπίζει τα αίτια των αστοχιών και των λαθών των τελευταίων δεκαετιών στην περιοχή.
 


[1]Ο Νίκος Χρυσόγελος είναι ένας από τους αντιπροέδρους της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης κι ασχολείται ενεργά εκ μέρους της ομάδας των Πράσινων - με κατάθεση εκθέσεων, τοποθετήσεων ή τροπολογιών ή διοργάνωση εκδηλώσεων και πληροφόρηση των φορέων - με τα θέματα της Κοινωνικής Συνοχής, της Περιφερειακής Ανάπτυξης, των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Δημόσιας Υγείας, Περιβάλλοντος, ενώ είναι εισηγητής του Ευρωκοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας. Θα συμμετάσχει, επίσης, ως ένας από τους εισηγητές του Κοινοβουλίου στις διαβουλεύσεις μεταξύ της Κομισιόν, του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Συνοχής.

 

 

Last modified on Δευτέρα, 03 Σεπτέμβριος 2012 13:52