02 Ιούλιος 2013

Καμία απόφαση για τις τοπικές κοινωνίες χωρίς τη συμμετοχή τους

Τοποθέτηση του Ν. Χρυσόγελου στην ημερίδα "Αώος, πηγή ζωής για τη φύση και τον άνθρωπο" και υποστήριξη σε πολιτιστικές εκδηλώσεις

 

«Το σχέδιο εκτροπής του Αώου, όποια αιτιολογία και αν προβάλλεται, είναι παράλογο, αντιτίθεται στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τη διαχείριση  των υδατικών πόρων και των εθνικών πάρκων όπως έχουν τεκμηριώσει πολλοί φορείς, μεταξύ των οποίων το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου, επιστήμονες και η Κίνηση πολιτών ενάντια στην εκτροπή του Αώου", τόνισε μεταξύ άλλων ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, μιλώντας στην ημερίδα "Αώος, πηγή ζωής για τη φύση και τον άνθρωπο", που οργάνωσε η "Κίνηση για την προστασία του Αώου", στην Βοβούσα, το Σάββατο 29 Ιουνίου.

 

"Το σχέδιο, όμως, θέτει παράλληλα και άλλα πολιτικά, δημοκρατικά και οικονομικά ερωτήματα", επεσήμανε ο Νίκος Χρυσόγελος. "Σήμερα μεγάλο μέρος της κοινωνίας δεν αποδέχεται πλέον ο σχεδιασμός έργων να είναι αποτέλεσμα διαπλοκής οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων ή έστω αντιεπιστημονικών και χωρίς καν διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες εμμονών από κομματάρχες και πολιτικούς παλιάς κοπής που ούτε καν αντιλαμβάνονται τι σημαίνει δημόσιο συμφέρον, περιφερειακός συμμετοχικός σχεδιασμός, δεσμεύσεις και κανόνες που προκύπτουν από τη νομοθεσία, βιωσιμότητα, προστασία του περιβάλλοντος, τοπική οικονομία κα.

 

Οι ορεινές περιοχές και η τοπική οικονομία χρειάζονται, όπως εξάλλου και η χώρα, ένα νέο μοντέλο οικονομίας, που θα βασίζεται αλλά και θα διατηρεί και αναδεικνύει μακροχρόνια τον πολιτισμικό και περιβαλλοντικό πλούτο κάθε περιοχής, θα συνδυάζει τη σοφία του παρελθόντος με την οικολογική και κοινωνική καινοτομία, θα ενδυναμώνει τις ικανότητες του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού και θα δημιουργεί γόνιμο περιβάλλον για την προσέλκυση νέων που σήμερα αν και διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες παραμένουν στο περιθώριο και συνήθως άνεργοι»

 

Μιλώντας στην εκδήλωση αλλά και με τους ενεργούς πολίτες και φορείς ο Νίκος Χρυσόγελος έκανε συγκεκριμένες προτάσεις  για την προώθηση μιας οικολογικά και κοινωνικά υπεύθυνης οικονομίας για ολόκληρη την περιοχή που θα βασίζεται, προστατεύει και αναδεικνύει τα εξαιρετικά οικολογικά και πολιτισμικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Τα χαρακτηριστικά αυτά αναδείχθηκαν ως πρόπλασμα μέσα κι από τις πολύπλευρες εκδηλώσεις που οργανώθηκαν, παράλληλα με την ημερίδα: εκθέσεις φωτογραφίας, προβολή ταινιών, μουσική βραδιά,  πεζοπορία και ξενάγηση, φιλοξενία στο καταφύγιο, σε ξενώνες και σπίτια της περιοχής. Οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ενάντια σε ένα καταστροφικό σχέδιο αναδείχτηκαν έτσι και στην καλύτερη και πραγματικά δημιουργική αντιπρόταση για το μέλλον, την απασχόληση και την οικονομία της περιοχής.

 

·       Διαβάστε περισσότερα για την ημερίδα:http://vovousa.blogspot.gr/2013/07/blog-post.html

·       Ακούστε την εισήγηση του Ν. Χρυσόγελου :http://www.youtube.com/watch?v=dlZdriPT-DI

·       Διαβάστε για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που έγιναν παράλληλα με την ημερίδα: http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1808:vovousa-culture&Itemid=73&lang=el

 

Αναλυτικά:

 

Η μεγάλη συμμετοχή πολιτών και φορέων από την ευρύτερη περιοχή, ο διάλογος με την συμμετοχή επιστημόνων, περιβαλλοντικών και κοινωνικών φορέων, κατοίκων, πολιτών κάθε ηλικίας, ακτιβιστών, μπορεί να  αποτελέσει την γνωστική και ανθρώπινη βάση αλλά και την προωθητική δύναμη για τη διαμόρφωση μέσα από διάλογο ενός σχεδίου για βιώσιμη ευημερία της περιοχής, που θα βασίζεται στην ανάδειξη και προστασία της βιοποικιλότητας και του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου της περιοχής  και στην μετατροπής της σε ένα κέντρο κοινωνικής, πολιτιστικής και οικολογικής δραστηριότητας που θα αναζωογονήσει την περιοχή.

 

Εν όψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η Κίνηση Για την Προστασία του Αώου, οι φορείς της περιοχής, ο φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οι περιβαλλοντικές, κοινωνικές και επαγγελματικές οργανώσεις και ευαισθητοποιημένοι πολίτες θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην διαμόρφωση ενός συνεκτικού σχεδίου βιωσιμότητας, απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής κι αναζωογόνησης, προστασίας και διαχείρισης του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου της περιοχής και να πιέσουν για ένταξη του στο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης και την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρονται από τα 5 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό ταμείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (κυρίως πυλώνας ΙΙ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων).

 

Ένα τέτοιο σχέδιο αναζωογόνησης της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας μπορεί, μεταξύ άλλων, να στηριχθεί:

- στην ενίσχυση επαγγελμάτων που επιβιώνουν ακόμα ή μπορεί να (ξαν)ανθίσουν  στην περιοχή και σχετίζονται με την μελέτη και βιώσιμη διαχείριση της βιοποικιλότητας και του φυσικού πλούτου (δασεργάτες, οικολογική ξενάγηση και παρατήρηση της φύσης, οικο-τουρισμός, επιστημονική έρευνα για τα οικολογικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της περιοχής ),

- την πρωτογενή παραγωγή (κτηνοτροφία, μελισσοκομία, οικολογική γεωργία), μικρές κατάλληλες υποδομές για αξιοποίηση και μεταποίηση τοπικής παραγωγής, μέσω κυρίως συνεταιριστικών / συνεργατικών σχημάτων και την παραγωγή - διακίνηση ποιοτικών και οικολογικών προϊόντων με τοπική ονομασία προέλευσης με τη συνδρομή του Εθνικού Πάρκου,

- την αξιοποίηση των νέων ευκαιριών που προσφέρει η βιο-οικονομία και η πράσινη χημεία, αλλά και νέες αντιλήψεις για τον τουρισμό, την θεραπεία και την αναψυχή (θεραπευτική πεζοπορία, ασκήσεις στη φύση, θέατρο και περιβαλλοντική εκπαίδευση στη φύση κα)

- την σωστή αξιοποίηση των ανανεώσιμων πρώτων υλών της περιοχής (πχ υπολείμματα δασικής διαχείρισης) για εφαρμογές στην τοπική οικονομία καθώς και για την παραγωγή ενέργειας για τις τοπικές ανάγκες. ( πχ αξιοποιώντας το βιοαέριο από αστικά λύματα του χωριού και άλλα κτηνοτροφικά και δασικά υπολείμματα  ή και μικρό υδροηλεκτρικό και ανεμογεννήτρια για τις τοπικές ενεργειακές ανάγκες) που θα αποφέρουν έσοδα στην κοινότητα και θα δημιουργήσουν ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους που κατάγονται από την περιοχή

 

Σημαντικές δυνατότητες υπάρχουν επίσης για επανάκαμψη ορισμένων από τα επαγγέλματα που είχαν κυριαρχήσει στην περιοχή (κατασκευή εργαλείων για ξυλουργεία, επεξεργασία ξύλου, χτίσιμο πέτρας, κατασκευή βαρελιών για ποιοτικά κρασιά, αποκατάσταση γεφυριών και μονοπατιών κα)

 

Πατώντας, επίσης, στον υπάρχοντα πολιτισμικό πλούτο, όπως πχ ηπειρώτικο τραγούδι και μουσική, αρχιτεκτονική, γεφύρια, πολιτισμική συνύπαρξη, κοινωνικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές από τα επαγγέλματα που ανέδειξε η περιοχή, μπορεί να δημιουργηθεί μια γέφυρα με την σημερινή καλλιτεχνική δημιουργία. Η Βοβούσα αλλά και τα άλλα χωριά της Βόρειας Πίνδου μπορούν να μετατραπούν σε πολιτιστικά κέντρα και να αποτελέσουν ένα δίκτυο οικολογικών και πολιτιστικών κέντρων, προσελκύοντας καλλιτεχνικές δραστηριότητες, φωτογραφικές και εικαστικές εκθέσεις, μουσικές.