20 Ιούνιος 2013

Η οικοκαινοτομία μπορεί να συμβάλει στη βιώσιμη έξοδο από την κρίση

 

 

Ο ρόλος της οικοκαινοτομίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός την εποχή της οικονομικής και οικολογικής κρίσης για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, για τον μετασχηματισμό της οικονομίας, της παραγωγής και της κατανάλωσης. Μπορεί να συμβάλλει στο πλαίσιο λύσεων και συνεργειών "βιομηχανικής οικολογίας", καθώς και στην αναζωογόνηση βιομηχανικών και αστικών περιοχών σε κρίση, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Χρυσόγελος στην Επιτροπή Περιβάλλοντος στη συζήτηση σχετικά με την έκθεση για την οικοκαινοτομία που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19.6.

 

Συνεχίζοντας τόνισε ότι: "Η οικολογική καινοτομία έχει έναν κρίσιμο ρόλο να διαδραματίσει στην προσπάθεια να μπει η ΕΕ σε μια οικονομική τροχιά με αποδοτική χρήση πόρων μειώνοντας έτσι σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς όπως η ενέργεια, οι κατασκευές, οι μεταφορές, ο τουρισμός, η διαχείριση αποβλήτων και υδάτων, η προστασία της βιοποικιλότητας,η πράσινη επιχειρηματικότητα, η βελτίωση της ποιότητας του αέρα και της αστικής διαβίωσης καθώς και η διατροφή. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι αυτό ποτελεί μια πίτα αγοράς μεγέθους περίπου $800 δισ. σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2015 και ένα τρισεκατομμύριο δολάρια αργότερα." 


 

 

 

Αυτή την περίοδο η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Ασφάλειας Τροφίμων και Δημόσιας Υγείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζητούν την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Kαινοτομία για βιώσιμο μέλλον - Σχέδιο Δράσης για την Οικοκαινοτομία (Eco-AP) (COM(2011) 899 τελικό). Την Τετάρτη 19.6 μάλιστα η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης υπερψήφισε τη σχετική έκθεση με σημαντικές προσθήκες από την ομάδα των Πράσινων.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος είναι εισηγητής εκ μέρους της ομάδας των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο για το

συγκεκριμένο νομοσχέδιο και στις δύο Επιτροπές.

 

 

Στην ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης την Τετάρτη 19.6 έγιναν δεκτές μερικές πολύ σημαντικές τροπολογίες που είχε καταθέσει από κοινού με τη Γερμανίδα Πράσινη Ευρωβουλευτή που αφορούν στη βελτίωση της οικολογικής αποδοτικότητας, τις προοπτικές απασχόλησης που παρουσιάζονται στα πλαίσια της βιώσιμης οικονομίας, την οικονομική ενίσχυση για τον οικολογικό μετασχηματισμό μειονεκτικών περιφερειών, καθώς και τη βελτίωση της προσβασιμότητας για χρηματοδότηση καινοτόμων δράσεων από νέους.

 

Πληροφορίες για την οικοκαινοτομία:

 

Σε μια περίοδο κρίσης οι επιχειρήσεις που καινοτομούν σε ότι αφορά την περιβαλλοντική τους απόδοση είναι αυτές που βγαίνουν κερδισμένες. Οι πράσινες βιομηχανίες έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών € 319δις - 2,5% του κοινοτικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος - και αυξάνονται κατά 8% ετησίως. Ο τομέας των πράσινων βιομηχανιών απασχολεί 3,4 εκατομμύρια άτομα, με 600.000 πρόσθετες θέσεις εργασίας να έχουν δημιουργηθεί μεταξύ 2004 και 2008. Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν το δυναμικό της οικολογικής καινοτομίας. Οι επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων σε αυτόν τον τομέα έχει αυξηθεί σημαντικά - με περίπου € 1,3 δισ. το 2010.

 

Η ανάλυση των μελετών περιπτώσεων στη Γερμανία έδειξε ότι οι εταιρείες μπόρεσαν να εξοικονομήσουν περίπου € 200.000 ετησίως, με την εφαρμογή αποδοτικής χρήσης των υλικών στον τομέα της μεταποίησης. Κατά μέσο όρο, οι επενδύσεις αυτές είχαν εξοφληθεί μετά από 13 μήνες. Οι πολύ μικρές εταιρείες πέτυχαν υψηλή σχετική εξοικονόμηση (ίση περίπου με 11% του ετήσιου κύκλου εργασιών), ενώ οι μεγάλες εταιρείες είχαν υψηλή εξοικονόμηση σε απόλυτα μεγέθη (€350.000 κατά μέσο όρο). Παρ 'όλα αυτά, υπάρχει ένα χάσμα οικολογικής καινοτομίας στην Ευρώπη. Μόνο περίπου το 15% των επιχειρήσεων στην ΕΕ οικο-καινοτομούν, με μεγάλες διαφορές τόσο στην κλίμακα και το εύρος των αλλαγών σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ.

 

 

Αναλυτικά ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Χρυσόγελου:

 

 

"Αξιότιμε κ πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο που ετοίμασε μια εξαιρετική έκθεση. Έχει συμπεριλάβει πολλά από τα ζητήματα που υποστηρίζουμε σαν Πράσινοι. Η οικο-καινοτομία αποτελεί κρίσιμο στοιχείο στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Οικολογική καινοτομία στα προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες, στη διοίκηση, στην οργάνωση της παραγωγής και σε όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων.

 

 

Ο ρόλος της οικοκαινοτομίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός την εποχή της οικονομικής και οικολογικής κρίσης για τον μετασχηματισμό της οικονομίας, της παραγωγής και της κατανάλωσης. μπορεί να συμβάλλει στο πλαίσιο λύσεων και συνεργειών "βιομηχανικής οικολογίας" καθώς και στην αναζωογόνηση βιομηχανικών και αστικών περιοχών σε κρίση.

 

 

Η οικολογική καινοτομία έχει έναν κρίσιμο ρόλο να διαδραματίσει στην προσπάθεια να μπει η ΕΕ σε μια πορεία οικονομίας με αποδοτική χρήση πόρων μειώνοντας έτσι σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς όπως η ενέργεια, οι κατασκευές, οι μεταφορές, ο τουρισμός, η διαχείριση αποβλήτων και υδάτων, η προστασία της βιοποικιλότητας, η πράσινη επιχειρηματικότητα, η βελτίωση της ποιότητας του αέρα και της αστικής διαβίωσης, καθώς και η διατροφή.

 

 

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι αυτό είναι πιθανό να γίνει και αποτελεί μια πίτα αγοράς μεγέθους περίπου $800 δισ. σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2015 και ένα τρισεκατομμύριο δολάρια αργότερα.

 

 

Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει φέρει τη συζήτηση σχετικά με το τι συνιστά μια «υγιή οικονομία» στο επίκεντρο. Έχει οδηγήσει σε έννοιες όπως το «green new deal» και την «πράσινη οικονομία». Πολυάριθμες μελέτες έχουν επισημάνει τις σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης των περιβαλλοντικών βιομηχανιών, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

 

Επιπλέον, η εξοικονόμηση κόστους από τη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των υλικών, σε συνδυασμό με τις μεγάλες αυξήσεις που σημειώθηκαν στην παραγωγικότητα της εργασίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, έχουν αρχίσει να γίνονται κατανοητά.

 

 

Η οικολογική καινοτομία (Eco-Innovation) πρέπει να επιταχυνθεί με τρόπο που να ενισχύει την παραγωγικότητα των πόρων, την αποτελεσματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Όλο και περισσότεροι σοβαρές περιβαλλοντικές προκλήσεις αλλά και περιορισμοί των πόρων έχουν οδηγήσει στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για περιβαλλοντικές τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες που εν τέλει διευκολύνει την ανάδειξη της πράσινης βιομηχανίας.

 

 

Τα αποτελέσματα 125 έργων οικο-καινοτομίας που έχουν ολοκληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια, σε 5 τομείς ενδιαφέροντος (πράσινες επιχειρήσεις, βιώσιμα υλικά κατασκευών, ανακύκλωση υλικών, τρόφιμα και νερό) παρουσιάζουν θεαματικά αποτελέσματα:

 

 

·         εξοικονόμηση 170 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού,

 

 

·         609.000 τόνοι λιγότερα απορρίμματα,

 

 

·         1.6 εκατομμύρια ευρώ συνολικό περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος,

 

 

·         εξοικονόμηση  1.4 εκ τόνοι υλικών και 11.6 εκ τόνοι διοξειδίου του άνθρακα,

 

 

·         κάθε ευρώ που επενδύθηκε παρήγαγε 20 ευρώ κέρδος σε κάθε έργο, καθώς και δημιουργία 8 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης σε κάθε έργο.

 

 

 

 

 

Οι πράσινες βιομηχανίες έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών € 319δις - 2,5% του κοινοτικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος - και αυξάνονται κατά 8% ετησίως.

 

 

Ο τομέας των πράσινων βιομηχανιών απασχολεί 3,4 εκατομμύρια άτομα, με 600.000 πρόσθετες θέσεις εργασίας να έχουν δημιουργηθεί μεταξύ 2004 και 2008. Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν το δυναμικό της οικολογικής καινοτομίας. Οι επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων σε αυτόν τον τομέα έχει αυξηθεί σημαντικά - με περίπου € 1,3 δισ. το 2010.

 

 

Όσον αφορά στον τομέα της “πράσινης” οικονομίας η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος σημειώνει τα εξής:

 

 

1. Η αύξηση στην ανακύκλωση βασικών υλικών μεταφράζεται σε 560.000 νέες θέσεις εργασίας ως το 2025

 

 

2. Η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων σημαίνει 400.000 θέσεις εργασίες σε τοπικό επίπεδο, τις οποίες θα δημιουργήσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

 

3. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δημιούργησαν 300.000 νέες θέσεις εργασίας την τελευταία πενταετία. Ως το 2020 υπάρχει προοπτική για 2,8 εργαζόμενους στον κλάδο.

 

 

4. Η μετατόπιση της φορολογίας από την απασχόληση στην ενέργεια και τις εκπομπές ρύπων θα μπορούσε να δημιουργήσει 1,5 εκατ. θέσεις εργασίας ως το 2020.

 

 

5. Τέλος, τα μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης και αποδοτικότητας συνδέονται με 2 εκατ. νέες δουλειές ως το 2020.

 

 

 

 

 

Η ανάλυση των μελετών περιπτώσεων στη Γερμανία έδειξε ότι οι εταιρείες μπόρεσαν να εξοικονομήσουν περίπου € 200.000 ετησίως, με την εφαρμογή αποδοτικής χρήσης των υλικών στον τομέα της μεταποίησης. Κατά μέσο όρο, οι επενδύσεις αυτές είχαν εξοφληθεί μετά από 13 μήνες.

 

 

Οι πολύ μικρές εταιρείες πέτυχαν υψηλή σχετική εξοικονόμηση (ίση περίπου με 11% του ετήσιου κύκλου εργασιών), ενώ οι μεγάλες εταιρείες είχαν υψηλή εξοικονόμηση σε απόλυτα μεγέθη (€ 350.000 κατά μέσο όρο). Παρ 'όλα αυτά, υπάρχει ένα χάσμα οικολογικής καινοτομίας στην Ευρώπη. Μόνο περίπου το 15% των επιχειρήσεων στην ΕΕ οικο-καινοτομούν, με μεγάλες διαφορές τόσο στην κλίμακα και το εύρος των αλλαγών σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ.

 

 

Αν δεν γίνει η ενσωμάτωση της οικολογικής καινοτομίας στην πολιτική συνοχής της ΕΕ και ιδιαίτερα αν δεν χρηματοδοτηθεί κατάλληλα σε περιφερειακό επίπεδο, τότε η ΕΕ θα χάσει τις σημαντικές δυνατότητες που προσφέρει  η οικολογική καινοτομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

 

 

Χαιρετίζουμε την πρόταση της κομισιόν για εκχώρηση διακριτών κονδυλίων (earmarking) για την οικοκαινοτομία. Παράλληλα θέλουμε να ενσωματωθεί πιο αποτελεσματικά στα Διαθρωτικά ταμεία και τον περιφερειακό σχεδιασμό καθώς και να υπάρξει αντίστοιχο earmarking πχ 25% στη χρηματοδότηση οικοκαινοτομίας που αφορά την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και τη προστασία της βιοποικιλότητας.

 

 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην οικολογική καινοτομία και πρέπει να τους παρέχονται τα κατάλληλα κίνητρα, χρηματοδοτήσεις, συνέργειες δικτύωσης και τεχνογνωσία. Η οικολογική καινοτομία μπορεί να είναι μια ιδέα για ένα νέο ξεκίνημα start-up ή νέο προϊόν, καθώς και για βελτιώσεις στις υπάρχουσες επιχειρήσεις. Ένα επίκεντρο του Eco-Innovation είναι οι νέες τεχνολογίες, όμως και η δημιουργία νέων υπηρεσιών και η εισαγωγή οργανωτικών αλλαγών είναι εξίσου σημαντικά.

 

 

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για πιο αποτελεσματική διάχυση των καλών πρακτικών και των γνώσεων γύρω από θέματα οικοκαινοτομίας με στόχο την καλύτερη και πιο ουσιαστική ενσωμάτωσή τους στην οικονομία και την καθημερινή ζωή των πολιτών.

 

Υπάρχει τέλος επείγουσα ανάγκη για τη μετατροπή των αγορών από υψηλής έντασης σε περιεκτικότητα άνθρακα και έντασης κατανάλωσης πόρων, σε υψηλής απόδοσης και χαμηλού άνθρακα/πόρων. Είναι στο χέρι μας η διαφύλαξη αυτής της μετάβασης σε μια πράσινη οικονομία και ένα βιώσιμο μέλλον." 

Last modified on Παρασκευή, 21 Ιούνιος 2013 15:51