Απάντηση του Επιτρόπου Potočnik στο Ν. Χρυσόγελο

 

Πληροφορίες θα ζητήσει η Επιτροπή από τις ελληνικές αρχές, προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσο παραβιάζονται βασικές διατάξεις της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε ό,τι αφορά την προστασία του υγρότοπου του Αγ. Μάμα στη Χαλκιδική. Αυτό προκύπτει από την απάντηση του Επιτρόπου Potočnik στην ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου, ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με αυθαιρεσίες στην περιοχή.

 

Όπως αναφέρεται στην ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου, στον Άγιο Μάμα λειτουργούν πάνω από 25 beach bar –10 από αυτά εντός NATURA – με δραστηριότητες που υποβαθμίζουν το οικοσύστημα, με καταστροφή της βλάστησης και των θέσεων φωλεοποίησης προστατευόμενων ειδών πτηνών (το καλοκαίρι 2012 καταστράφηκε ολοσχερώς η αποικία του Νεροχελίδονου-Glareola pratincola ενός από τα δύο είδη για τα οποία η περιοχή έχει ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000), αλλοίωση του τοπίου, εγκατάσταση μόνιμων κατασκευών, δημιουργία, δίχως σχετική άδεια, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, αλλά και νέων οδών προσέγγισης μέσα στις αμμοθίνες, καθώς κι ανεξέλεγκτη κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων πάνω στις αμμοθίνες.

 

Ο υγρότοπος του Αγίου Μάμα έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 με βάση τόσο την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους (ενδιαιτήματα) όσο και την Οδηγία 2009/147/ΕΚ για τα πτηνά. Κατά συνέπεια, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Potočnik, η περιοχή υπόκειται στις διατάξεις προστασίας και διαχείρισης του άρθρου 6 της Οδηγίας για τα ενδιαιτήματα, οι οποίες επιβάλλουν ιδίως τη λήψη μέτρων από τις ελληνικές αρχές για να αποφευχθεί η υποβάθμισή της και να εξασφαλιστεί ότι τυχόν νέα σχέδια ή έργα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις αξιολογούνται ορθά και εγκρίνονται μόνον εάν δεν επηρεάζουν την ακεραιότητα της περιοχής.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά:

«Το στρεβλό μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει, με κύριο αποδέκτη το περιβάλλον και τις ευαίσθητες οικολογικά περιοχές. Με την ανοχή των αρμόδιων υπηρεσιών και εν γνώσει του ΥΠΕΚΑ παρατηρούνται πλήθος παρεμβάσεων και δραστηριοτήτων στον υγρότοπο του Αγ. Μάμα, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, που έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του οικοσυστήματος. Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν ανταποκριθεί στο πλήθος των καταγγελιών που δέχονται εδώ και πολλά χρόνια από περιβαλλοντικές οργανώσεις, φορείς και πολίτες Παρ’ όλη μάλιστα την καταστροφή που συντελείται ουδέποτε το ελληνικό δημόσιο έκανε χρήση του δικαιώματος του για άρση της παραχώρησης της εκμετάλλευσης του αιγιαλού από το Δήμο Ν. Προποντίδας, ως όφειλε προκειμένου να προστατευτεί η περιοχή. Θα πρέπει κάποτε να σταματήσει να επικρατεί η αντίληψη ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη. Ειδικά οι προστατευόμενες περιοχές θα έπρεπε να αποτελούν πόλο έλξης αλλά με κανόνες και σεβασμού της σημασίας και του ρόλου τους, σε ένα μοντέλο τουρισμού που σέβεται το περιβάλλον και δεν περιορίζεται στο τρίπτυχο ήλιος-θάλασσα-ξαπλώστρα! Η αδιαφορία για το μέλλον των περιοχών αυτών μακροχρόνια δεν πλήττει μόνο το περιβάλλον αλλά και τη δυνατότητα των περιοχών να βασίζουν κακροχρόνια την ευημερία τους στην προστασία και βιώσιμη διαχείρισή του πλούτου που κατέχουν. Πολύ εύκολα ο πλούτος μπορεί να μετατραπεί σε άνθρακα...»

 

 

Ακολουθούν η ερώτηση του ευρωβουλευτή Νίκου Χρυσόγελου και η απάντηση του κ. Potočnik εξ ονόματος της Επιτροπής.

 

 

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-011109/2012 προς την Επιτροπή

 

 

Θέμα:       Παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής

  

 

Στον υγρότοπο του Αγίου Μάμα Χαλκιδικής (δήμος Ν. Προποντίδας) που εντάσσεται στο δίκτυο NATURA 2000, λειτουργούν πάνω από 25 beach bar –10 από αυτά εντός NATURA– με δραστηριότητες που υποβαθμίζουν, όμως, το οικοσύστημα, με καταστροφή της βλάστησης και των θέσεων φωλεοποίησης προστατευόμενων ειδών πτηνών (το καλοκαίρι 2012 καταστράφηκε ολοσχερώς η αποικία του Νεροχελίδονου-Glareola pratincola ενός από τα δύο είδη για τα οποία η περιοχή έχει ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000), αλλοίωση του τοπίου, εγκατάσταση μόνιμων κατασκευών, δημιουργία, δίχως σχετική άδεια, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, αλλά και νέων οδών προσέγγισης μέσα στις αμμοθίνες, καθώς κι ανεξέλεγκτη κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων πάνω στις αμμοθίνες[1]. Τα παραπάνω έχουν καταγγελθεί πολλές φορές στις αρμόδιες αρχές από διάφορους φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις, έχουν διαπιστωθεί οι παραβάσεις και έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα. Όμως, οι αυθαιρεσίες συνεχίζονται εν γνώσει των υπηρεσιών [2],[3],[4].

Με βάση το Ν.2971/2001[5] και την ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) 1038460/2009[6] οι δήμοι έχουν δικαίωμα να παραχωρούν σε ιδιώτες τον αιγιαλό και την παραλία για απλή χρήση (ξαπλώστρες, ομπρέλες), μετά από δημοπρασία. Απαγορεύεται, όμως, οποιαδήποτε μόνιμη κατασκευή, δημιουργία δρόμων, διαμόρφωση της παραλίας, ενώ για προστατευόμενες περιοχές απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η παραχώρηση του αιγιαλού και της παραλίας τα προηγούμενα χρόνια γινόταν χωρίς σχετική απόφαση του ΥΠΕΚΑ, κατά παράβαση της σχετικής ΚΥΑ. Το καλοκαίρι 2012, και κατόπιν σχετικών αναφορών, ερωτήθηκε το ΥΠΕΚΑ το οποίο εισηγήθηκε θετικά[7], χωρίς όμως να μπορεί να εξασφαλίσει την προστασία της περιοχής NATURA. Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Εκτιμά ότι η χρήση του αιγιαλού εντός της περιοχής NATURA με τον τρόπο που γίνεται συνάδει με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία;

2. Σκοπεύει να ζητήσει εξηγήσεις από το ΥΠΕΚΑ για τη θετική εισήγησή του για χρήση του αιγιαλού εντός της περιοχής NATURA, ενώ γνώριζε επί σειρά ετών τις αυθαιρεσίες που οδηγούν σε καταστροφή του περιβάλλοντος και δεν έχει προηγουμένως διασφαλίσει ότι οι όποιες δραστηριότητες θα είναι συμβατές με την προστασία της περιοχής;

3. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να προστατεύσει τον υγρότοπο του Αγίου Μάμα από περαιτέρω καταστροφές;

 

Απάντηση του κ. Potočnik εξ ονόματος της Επιτροπής (30.1.2013)

 

Η λιμνοθάλασσα του Αγίου Μάμα έχει ενταχθεί από την Ελλάδα στο δίκτυο Natura 2000 με βάση τόσο την οδηγία 92/43/ΕΟΚ[8] για τους οικοτόπους (ενδιαιτήματα) όσο και την οδηγία 2009/147/ΕΚ[9] για τα πτηνά. Η περιοχή υπόκειται, κατά συνέπεια, στις διατάξεις προστασίας και διαχείρισης του άρθρου 6 της οδηγίας για τα ενδιαιτήματα, οι οποίες επιβάλλουν ιδίως τη λήψη μέτρων από τις ελληνικές αρχές για να αποφευχθεί η υποβάθμισή της και να εξασφαλιστεί ότι τυχόν νέα σχέδια ή έργα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις αξιολογούνται ορθά και εγκρίνονται μόνον εάν δεν επηρεάζουν την ακεραιότητα της περιοχής. Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή δεν μπορεί να αποφανθεί κατά πόσον οι δραστηριότητες στον αιγιαλό και την παραλία που αναφέρονται από το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου συμβιβάζονται με τις προαναφερόμενες διατάξεις. Θα ζητήσει επομένως σχετικές πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές, μεταξύ άλλων και για συναφείς αποφάσεις και παραχωρήσεις που έχουν εγκριθεί.

 


[1]          Επιτέλους οι αρμόδιες υπηρεσίες «είδαν» τις αυθαιρεσίες στην παραλία του υγροτόπου στον Αγ. Μάμα στη Χαλκιδική!

      http://ecology-salonika.org/2010/09/07/arbitrariness-on-the-beach-of-agios-mamas-wetland-in-halkidiki/

[2]          το υπ’ αριθμ. 21646/11-7-11 έγγραφο του δήμου Ν. Προποντίδας

[3]          τα υπ’ αριθμ. 024/641/16-5-2008 και 5372/489/29-8-11 έγγραφα του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Χαλκιδικής

[4]          τα υπ’ αριθμ. 1381/4-8-11, 2546/18-8-11 και 3030/4-10-11 έγγραφα της Κτηματικής Υπηρεσίας Χαλκιδικής

[5]          Νόμος 2971/2001: http://nomothesia.ependyseis.gr/eu-law/getFile/Ν+2971+2001.pdf?bodyId=4174

[6]          ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009: http://hellenicmunicipalpolice.files.wordpress.com/2011/02/aigialosparalia-kya1038460-2439-b0010-15-04-2009.pdf

[7]          Παρ’ όλη μάλιστα την καταστροφή που συντελείται ουδέποτε το ελληνικό δημόσιο έκανε χρήση του δικαιώματος του για άρση της παραχώρησης της εκμετάλλευσης του αιγιαλού από το Δήμο Ν. Προποντίδας, ως όφειλε βλέποντας την επί σειρά ετών κατάφορη παραβίαση της νομοθεσίας, προκειμένου να προστατευτεί η περιοχή

 

[8]          Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, Επίσημη Εφημερίδα L 206 της 22.7.1992

[9]          ΕΕ L 20 της 26.1.2010

 

Ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου για την καταστροφή φυσικής περιοχής στην κοινότητα Λιβερών-Κορμακίτης Κύπρου

 

 

 

Ερώτηση προς την Κομισιόν για τις εκχερσώσεις που πραγματοποιούνται για οικιστικούς λόγους στον Κορμακίτη, στην περιοχή της Κερύνειας, στη Β. Κύπρο, κατέθεσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο. Παρόμοιες καταστροφές είχαν γίνει και παλιότερα (2008, 2010) στην περιοχή, που έχει σημαντικό αριθμό σπάνιων κι απειλούμενων φυτών και γι’ αυτό έχει προταθεί προς ένταξη στο Δίκτυο Natura 2000.

 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε στηρίξει κατά το παρελθόν ένα σχέδιο για την προστασία των μελλοντικών ζωνών Natura 2000, στο βόρειο τμήμα της Κύπρου και την κατάρτιση λεπτομερών επιμέρους σχεδίων για τη διαχείριση και την προστασία έξι περιοχών στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Μια από αυτές ήταν και η περιοχή της Αγίας Ειρήνης – Κορμακίτης. Οι τοποθεσίες αυτές είναι πιθανόν να χαρακτηρισθούν ως ζώνες «Natura 2000» “μετά από πλήρη επίλυση του κυπριακού ζητήματος και επανένωση της Κύπρου”, όπως ανέφερε σε απάντησή της το 2008 η Κομισιόν.

 

 

 

«Με αυτή την ερώτηση επαναβεβαιώνουμε το ενδιαφέρον μας για την προστασία της φύσης και στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, καθώς τα οικοσυστήματα του νησιού έχουν ενιαίο χαρακτήρα», δήλωσε ο Ν. Χρυσόγελος. «Ζητάμε από την Κομισιόν να παρέμβει για την προστασία της φύσης και στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Ζητάμε, επίσης, να  μάθουμε  ποια είναι τα αποτελέσματα της διάθεσης Ευρωπαϊκών πόρων για τη στήριξη του σχεδίου προστασίας των μελλοντικών ζωνών Natura 2000, στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, και αν έχουν λάβει καθόλου υπόψη την προοπτική προστασίας των συγκεκριμένων περιοχών οι τουρκοκυπριακές αρχές. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι στην τουρκοκυπριακή κοινότητα αυξάνεται η ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως είχαμε την ευκαιρία  να διαπιστώσουμε και κατά την επίσκεψή μας με την ομάδα των Πράσινων στην Κύπρο τέλη Αυγούστου 2012».

 

 

 

(Aκολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης)

 

Θέμα: Καταστροφή φυσικής περιοχής στην κοινότητα Λιβερών-Κορμακίτης Κύπρου

 

 

Μηχανήματα εκσκαφής με ανοχή ή/και στήριξη των τουρκοκυπριακών αρχών έχουν προβεί σε εκχερσώσεις, για οικιστικούς λόγους στον Κορμακίτη, Κερύνεια. Παρόμοιες καταστροφές είχαν γίνει και παλιότερα (2008, 2010) στην περιοχή, που έχει αξιόλογα χαμαίφυτα και σημαντικό αριθμό σπάνιων κι απειλούμενων φυτών: κυπριακή τουλίπα (Tulipa cypria), κυπριακός κρόκος (Crocus cyprius), νάρκισσος (Narcissus tazetta), κυκλάμινο (Cyclamen cyprium), πλούσια ποικιλία ενδημικής κυπριακής ορχιδέας (Ophrys kotschyi, Ophrys lapetheca, Ophrys elegans, Ophrys syriana, Epipactis veratrifoliaSerapias aphroditae). Γι αυτό έχει προταθεί προς ένταξη στο Δίκτυο NATURA.

 

 

Το 2008, σε απάντησή της σε καταγγελία για παρόμοια καταστροφή στην περιοχή, η Κομισιόν δηλώνει [1] “Με βάση το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας [2], η Επιτροπή στηρίζει ένα σχέδιο για την προστασία των μελλοντικών ζωνών Natura 2000, στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Ο γενικότερος σκοπός του εν λόγω σχεδίου, του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 5.000.000 ευρώ, είναι η εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας και πολιτικής. Το πεδίο δράσης του σχεδίου αυτού αφορά την κατάρτιση λεπτομερών επιμέρους σχεδίων για τη διαχείριση και την προστασία έξι περιοχών στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Οι περιοχές έχουν χαρακτηρισθεί ως περιοχές που χρήζουν άμεσης προστασίας, λόγω της οικολογικής τους σημασίας, της αστάθειάς τους και των πιέσεων που υφίστανται. Μια από αυτές είναι και η περιοχή της Αγίας Ειρήνης – Κορμακίτης. Οι τοποθεσίες αυτές είναι πιθανόν να χαρακτηρισθούν ως ζώνες «Natura 2000» μετά από πλήρη επίλυση του κυπριακού ζητήματος και επανένωση της Κύπρου. Μέσω του σχεδίου αυτού, θα υποστηριχθεί η προσπάθεια για εντατικοποίηση της ενημέρωσης κι επαγγελματικής ικανότητας των τουρκοκυπρίων εμπλεκόμενων, που είναι αρμόδιοι για την προστασία του περιβάλλοντος”.

 

 

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Είναι ενήμερη για την καταστροφή που συντελείται στον Κορμακίτη; Αν ναι, τι μέτρα προτίθεται να λάβει για να σταματήσει την καταστροφή και να διασφαλίσει ότι οι τουρκοκύπριοι εμπλεκόμενοι, αρμόδιοι για την προστασία του περιβάλλοντος, θα αναλάβουν τις ευθύνες τους;


 

2. Ποια είναι τα αποτελέσματα της διάθεσης πόρων για στήριξη του σχεδίου προστασίας των μελλοντικών ζωνών Natura 2000, στο βόρειο τμήμα της Κύπρου;  

 

 

_____________________________________________

[1] Απάντηση στις 18/12/2008 του Επιτρόπου Όλι Ρεν εκ μέρους της Κομισιόν  σε σχετική ερώτηση  http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2008-5974&language=EL

[2] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:065:0005:0008:EL:PDF

 

 

Ν. Χρυσόγελος: Οριακή νομιμοποίηση ενός παραλογισμού

 

 

Σχετικά με την ψήφιση από την Βουλή του άρθρου για την κατάργηση και συγχώνευση 29 φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων /Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, δήλωσε:

 

Με οριακή πλειοψηφία 130 ψήφων υπέρ και 127 κατά, πέρασε με ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή το άρθρο 9 που αφορά την κατάργηση και συγχώνευση 29 Φορέων Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών ευθύνης του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Από τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας προκύπτει ότι με οριακή πλειοψηφία νομιμοποιήθηκε ένας παραλογισμός, με δεδομένο ότι σημαντικός αριθμός των βουλευτών των 3 κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση κατάλαβαν την προχειρότητα με την οποία δρομολογούνταν αλλαγές στο ζήτημα της κατάργησης και της συγχώνευσης των Φορέων Διαχείρισης (ΦΔ) Προστατευόμενων Περιοχών και καταψήφισαν το άρθρο 9. Παρόλα αυτά οι απουσίες βουλευτών κομμάτων της αντιπολίτευσης που στην πλειοψηφία τους τάχθηκαν κατά αυτού του άρθρου, υπήρξαν καθοριστικές με αποτέλεσμα να νομιμοποιηθούν οριακά οι σχετικές ρυθμίσεις.

 

Στο όνομα της αντιμετώπισης της δημοσιονομικής κρίσης, η κυβέρνηση για μια ακόμη φορά ολισθαίνει στην προχειρότητα και τις σπασμωδικές κινήσεις, ενώ υπάρχουν λογικές λύσεις τις οποίες απορρίπτει δογματικά. Παρά τις τεκμηριωμένες αντιδράσεις στις δρομολογούμενες συγχωνεύσεις και καταργήσεις ΦΔ από πλήθος φορέων, επιστημόνων, περιβαλλοντικών οργανώσεων αλλά και της Κομισιόν, η κυβέρνηση, εκμεταλλευόμενη και την απουσία βουλευτών της αντιπολίτευσης τελικά νομοθέτησε αυτές τις παράλογες ρυθμίσεις.  Ολοκληρώθηκε ένα σοβαρό λάθος γιατί δεν υπάρχει μια επιστημονική και οικολογική μεθοδολογία ή μια αξιόπιστη έκθεση που να τεκμηριώνει το οποιοδήποτε οικονομικό και δημοσιονομικό όφελος από αυτή την ρύθμιση που επιβλήθηκε με αυτόν τον τρόπο..

 

Όπως είχα την ευκαιρία να τονίσω και προσωπικά, τόσο στον Υπουργό ΠΕΚΑ κ Ε. Λιβιεράτο, κατά τη διάρκεια συνάντησης για το θέμα αυτό, όσο και στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ Α. Μανιτάκη, με επιστολή μου, οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία της χώρας εν όψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 με δεδομένο ότι τα Ευρωπαϊκά  Διαρθρωτικά  Ταμεία προβλέπεται να διαθέσουν σημαντικούς πόρους για την προστασία και την διαχείριση των φυσικών περιοχών. Πολλές εκθέσεις διεθνών οργανισμών, της Κομισιόν, ερευνητικών κέντρων καθώς και στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα που διοργάνωσα στο Ευρωκοινοβούλιο δείχνουν ότι η προστασία των φυσικών περιοχών μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά και στην οικονομία μέσα από μια πράσινη προσέγγιση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος "χρηματοδότηση περιοχών Natura 2000", συντηρητικές εκτιμήσεις της οποίας δείχνουν ότι η ροή των παροχών από το χερσαίο δίκτυο Natura 2000 είναι της τάξης των 200 έως 300 δις Ευρώ/ έτος - ή 2-3% του ΑΕΠ της ΕΕ, ενώ το κόστος του είναι μόλις € 5,8 δις/έτος.

 

Δεν συγχωνεύεις ή καταργείς, λοιπόν, φορείς που μπορούν – με αναβάθμιση του ρόλου και του έργου τους – να συμβάλλουν  στην προστασία του περιβάλλοντος, την περιφερειακή ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση. Και δεν το λέμε μόνο εμείς. Το ίδιο περίπου λέει και η Κομισιόν σε απάντησή της σε σχετική μου ερώτηση.

 

Η κυβέρνηση, δυστυχώς, όχι μόνο βούλωσε τα αυτιά της (δεν θέλησε να ακούσει τις απόψεις όσων γνωρίζουν το θέμα) αλλά έκλεισε και τα μάτια μας σε προτάσεις που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη βελτίωση των δημοσιονομικών μέσα, όμως, από την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και την βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη.

 

Ο δρόμος για να συνειδητοποιήσουμε ότι, ιδιαίτερα την εποχή της κρίσης, η προστασία και διαχείριση των φυσικών περιοχών και της βιοποικιλότητας αποκτούν μεγαλύτερη αξία, τόσο για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών, όσο και για την οικονομία και την απασχόληση, είναι προφανώς μακρύς. Αλλά οι Οικολόγοι Πράσινοι και εγώ προσωπικά θα εργαστούμε σκληρά για να τον διανύσουμε ως κοινωνία όσο πιο γρήγορα γίνεται».

 

Ενημερωτικό σημείωμα

 

 

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το άρθρο 9, οι 29 ΦΔ που λειτουργούν στην Ελλάδα συγχωνεύονται σε 14, «κατά προσέγγιση αντίστοιχη των περιφερειών», με στόχο, σύμφωνα με δήλωση του αρμόδιου Υφυπουργού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, «το κόστος για τον φορολογούμενο και το παραγόμενο έργο». Όμως οι Φορείς, από την ίδρυσή τους μέχρι και σήμερα, λειτούργησαν χρηματοδοτούμενοι από ευρωπαϊκά προγράμματα και η συμβολή τους στην αύξηση της απορροφητικότητας των κοινοτικών πόρων και στη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης είναι προφανής. Η συγχώνευση με βάση τα διοικητικά όρια των Περιφερειών δεν συμπίπτει με την οικολογική ενότητα των προστατευόμενων περιοχών, ενώ δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες προστασίας και τις αρχές ορθής διαχείρισης. Σημειώνεται επίσης ότι η Επιτροπή Φύση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και υπηρεσιακοί παράγοντες έχουν κατ’ επανάληψη επιχειρηματολογήσει κατά της αλλαγής του καθεστώτος των Φορέων Διαχείρισης, τουλάχιστον μέχρι το 2015, οπότε λήγει και η προγραμματική περίοδος εξασφαλισμένης χρηματοδότησης για αυτούς μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ.

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος είχε θέσει αρχικά το ζήτημα στη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό ΠΕΚΑ Βαγγέλη Λιβιεράτο τον Οκτώβριο του 2012 [1] καθώς και σε σχετική επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αντώνη Μανιτάκη [2], τονίζοντας ότι ναι μεν πρέπει να γίνουν αλλαγές στο υπάρχον σύστημα των προστατευόμενων περιοχών αλλά όμως μετά από διάλογο, αξιολόγηση και κυρίως, προσεκτικό σχεδιασμό, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν και οι  σημαντικές δυνατότητες που προσφέρει η διαχείρισή  και προστασία τους, για δημιουργία θέσεων εργασίας σε αυτή την περίοδο κρίσης όπου η ανεργία, ιδιαίτερα των νέων, σπάει το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο.

 

Όπως μάλιστα προέκυψε και από την ημερίδα [3] που διοργάνωσε ο Νίκος Χρυσόγελος στο Ευρωκοινοβούλιο, στις 3 Δεκεμβρίου 2012, με τη συμμετοχή εκπροσώπων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, πανεπιστημιακών, περιβαλλοντολόγων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικών σε θέματα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών "αναδεικνύονται από σύγχρονες μελέτες, σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων". Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος "χρηματοδότηση περιοχών Natura 2000", συντηρητικές εκτιμήσεις της οποίας δείχνουν ότι η ροή των παροχών από το χερσαίο δίκτυο Natura 2000 είναι της τάξης των 200 έως 300 δις Ευρώ/ έτος - ή 2-3% του ΑΕΠ της ΕΕ, ενώ το κόστος του είναι μόλις € 5,8 δις/έτος. Αναλυτική έκθεσή του για τις ευκαιρίες απασχόλησης σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος παρουσίασε επίσης ο Νίκος Χρυσόγελος στις αρχές Δεκεμβρίου [4].

 

Χαρακτηριστική της σπασμωδικότητας και της προχειρότητας του σχετικού άρθρου είναι η πλήρης άγνοια και η έντονη ανησυχία που εξέφρασε ο Επίτροπος Potočnik με αφορμή σχετική ερώτηση που υπέβαλε ο Νίκος Χρυσόγελος για τις σχεδιαζόμενες τότε συγχωνεύσεις και καταργήσεις των ΦΔ [5]:  «η Επιτροπή έχει υποστηρίξει ασμένως τη δημιουργία και τη λειτουργία των ως άνω οργάνων, μεταξύ άλλων μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, ως βασικό μέτρο για να εξασφαλισθεί στις προστατευόμενες περιοχές του Natura 2000 ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό καθεστώς προστασίας και διαχείρισης». Παρόλα αυτά, “οι ελληνικές αρχές δεν έχουν ενημερώσει την Επιτροπή για σχέδιο ή απόφαση με στόχο τη συγχώνευση των διαχειριστικών φορέων”. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις «εκφρασθείσες σοβαρές ανησυχίες», η Επιτροπή “θα θέσει το θέμα στις ελληνικές αρχές με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι τυχόν αλλαγές δεν θα επηρεάσουν την ορθή χρήση των διατιθέμενων κονδυλίων της ΕΕ ούτε θα θέσουν σε κίνδυνο τις προσπάθειες διαφύλαξης των συγκεκριμένων περιοχών, ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα άρθρα 4 και 6 της οδηγίας για τα οικολογικά ενδιαιτήματα σχετικά με το χαρακτηρισμό των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης και την εφαρμογή των δεόντων μέτρων διατήρησης”.

 

 _____________________________________________ 

 

[1] Εξορύξεις χρυσού, Απορρίμματα, Φορείς Διαχείρισης: 3 επείγοντα προβλήματα ζητούν ορθολογικές λύσεις, συνάντηση με τον ΥΠΕΚΑ Β. Λιβιεράτο

[2] Αποσύρετε τις πρόχειρες ρυθμίσεις για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών κι αναβαθμίστε το ρόλο τους - Επιστολή Νίκου Χρυσόγελου προς Υπουργό κ .Μανιτάκη

[3] Η προστασία του περιβάλλοντος δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης, ημερίδα στις Βρυξέλλες, 3/12/2012

[4] Προστασία του Περιβάλλοντος και Απασχόληση, έκθεση του Γραφείου του Ν. Χρυσόγελου

[5] Δυσάρεστη έκπληξη για την Κομισιόν οι αλλοπρόσαλες συγχωνεύσεις και καταργήσεις Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών