Με οριακή πλειοψηφία 334-315 απορρίφθηκε η αναβολή της δημοπράτησης 900 εκ. δικαιωμάτων εκπομπών
 
Η μέση θερμοκρασία του πλανήτη ανεβαίνει και ίσως ξεπεράσει τους +4 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας. Για να αλλάξουμε την πορεία αυτή χρειάζεται να πάρουμε ουσιαστικά μέτρα. Ένα από αυτά σχετίζονται με τις καινοτομίες που πρέπει να γίνουν στη βιομηχανία. Η λογική «businessasusual» καταστρέφει και το περιβάλλον και την οικονομία, όπως δείχνει η έκθεση Στερν. Δυστυχώς το Ευρωκοινοβούλιο, σε μια από τις χειρότερες στιγμές του, απέρριψε την Τρίτη 16 Απριλίου την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στόχο είχε να αντιμετωπίσει την υπερπροσφορά δωρεάν “δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που αλλάζουν το κλίμα”, μέσω της αναβολής δημοπράτησης 900 εκατομμυρίων δικαιωμάτων. Έτσι, όμως, εμποδίζεται η στροφή στην καινοτομία, την αναζωογόνηση της οικονομίας και την πράσινη οικονομία. Το κόστος θα είναι μεγάλο όχι μόνο για το κλίμα και τις επόμενες γενεές αλλά και για την οικονομία.Από τους έλληνες ευρωβουλευτές μόνο τέσσερις στήριξαν την πρόταση της Κομισιόν (Κ. Αρσένης, Δ. Δρούτσας, Ν. Χουντής και Ν.Χρυσόγελος,), ενώ οι υπόλοιποι είτε απείχαν είτε καταψήφισαν.
 
Αυτή τη στιγμή έχει συσσωρευτεί ένα πλεόνασμα 1,5 δισεκατομμυρίου δωρεάν δικαιωμάτων στο σύστημα και με τους σημερινούς ρυθμούς οδηγούμαστε σε πλεόνασμα 2 δις. Η κατάσταση αυτή μοιραία ρίχνει τις τιμές των δικαιωμάτων σε πολύ χαμηλά επίπεδα με αποτέλεσμα η αγορά ETS να μην επιτελεί το σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε από την ΕΕ, να αποτελέσει δηλαδή μια δίκαιη, διαφανή και αποτελεσματική αγορά η οποία θα

 

Οι Πράσινοι προτείνουν επιπρόσθετα μέτρα για την αποτελεσματική ρύθμιση της αγοράς ETS

 
Oι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων ενέκριναν την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου, με ψήφους 38 υπέρ και 25 κατά, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναβάλλει τη δημοπράτηση 900 εκατομμυρίων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
 
Η αναβολή της δημοπράτησης των δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, το λεγόμενο «backloading», προτάθηκε από την ΕΕ ως μέτρο αντιμετώπισης της υπερπροσφοράς δικαιωμάτων εκπομπής αερίων που αλλάζουν το κλίμα, υπερπροσφορά που κινδυνεύει να οδηγήσει την “αγορά δικαιωμάτων” σε κατάρρευση. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι όταν μερικές εβδομάδες πριν η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας απέρριψε την πρόταση της ΕΕ (ψήφοι 34 κατά, 14 υπέρ, 11 λευκά), η τιμή του δικαιώματος στην αγορά άνθρακα βυθίστηκε στα 2,81 ευρώ τη στιγμή που πολλοί εκτιμούν ότι πρέπει να φτάσει στα 30 ευρώ για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του συστήματος.
 
Αυτή τη στιγμή έχει συσσωρευτεί ένα πλεόνασμα 1,5 δισεκατομμυρίου δικαιωμάτων στο σύστημα και με τους σημερινούς ρυθμούς οδηγούμαστε σε πλεόνασμα 2 δις. Η κατάσταση αυτή μοιραία ρίχνει τις τιμές των δικαιωμάτων σε πολύ χαμηλά επίπεδα με αποτέλεσμα η αγορά ETS να μην επιτελεί το σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε από την ΕΕ: να αποτελέσει δηλαδή μια δίκαιη, διαφανή και αποτελεσματική αγορά η οποία θα δημιουργήσει ισχυρά κίνητρα για λήψη μέτρων από τη βιομηχανία και αλλαγή του ευρωπαϊκού ενεργειακού μοντέλου μακριά από τον άνθρακα, ενισχύοντας έτσι την πράσινη οικονομία μέσα από καινοτόμες τεχνολογίες.  
 
Το θέμα έχει πυροδοτήσει έντονη αντιπαράθεση στις Βρυξέλλες και στα κράτη μέλη. Ένα τμήμα της βιομηχανίας μιλά για χειραγώγηση της αγοράς και ισχυρίζεται ότι

 

Η Ομάδα των Πρασίνων εκφράζει τη λύπη της για την έλλειψη προόδου εκ μέρους της ΕΕ στο θέμα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής αλλά και της εξασφάλισης της συνέχειας της απαραίτητης χρηματοδότησης για το κλίμα, και εκφράζει το φόβο της ότι αυτό θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες στην αξιοπιστία της ΕΕ, αλλά και τις συνολικές προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

 
Για τους παραπάνω λόγους οι Πράσινοι:
 
 

Α)      Για το «Πλαίσιο Προτάσεων του Durban για ενισχυμένη δράση»:
 

 
1.       Επιμένουν πως η ΕΕ οφείλει να τιμήσει τις δεσμεύσεις της και να συνεχίσει την οικοδόμηση διεθνών συμμαχιών με στόχο την θέσπιση ενός νέου, διεθνώς αποδεκτού και νομικά δεσμευτικού καθεστώτος, το οποίο θα εξασφαλίσει μέτρα για τον περιορισμό της αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας σε σύγκριση με το προ-βιομηχανικά επίπεδα σε λιγότερο από 2° C, επιδιώκοντας να παραμείνει κάτω από 1,5° C. Η ΕΕ πρέπει επίσης να συνεχίσει να αναπτύσσει μέσα για να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα μια αξιόπιστη καταγραφή, παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων, συμμόρφωση και επιβολή.
 

2.       Καλούν τους διαπραγματευτές της ΕΕ να οικοδομήσουν συμμαχίες για να εξασφαλισθεί ένα χρονοδιάγραμμα διαπραγματεύσεων από τις οποίες να μπορούν να προκύψουν βασικά στοιχεία της μελλοντικής συμφωνίας όσο το δυνατόν συντομότερα και μια ολοκληρωμένη συμφωνία το αργότερο μέχρι το 2015.

 

3.       Αντιλαμβάνονται πως η διασφάλιση επαρκών κλιματικών δεσμεύσεων για το 2020 αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την επίτευξη συμφωνίας για το νέο εργαλείο.
 

 

Β)      Για το «Πρωτόκολλο του Κιότο - 2η περίοδος δέσμευσης»:
 

 

4.       Καλούν την ΕΕ να καθορίσει τις δεσμεύσεις σε στόχους μείωσης 20% και 30% για το 2020 για τη 2η περίοδο δεσμεύσεων του Πρωτοκόλλου του Κιότο, να εξασφαλίσει την άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων, και να παραμείνει ανοικτή σε μια ενδεχόμενη 5-ετή δεύτερη περίοδο δέσμευσης.
 

5.       Λυπούνται για αρνητικές επιδράσεις εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ που έχουν μπλοκάρει μια συμφωνία για τον περιορισμό της μεταφοράς και χρήσης πλεονάσματος πιστωτικών μορίων (AAUs) από την πρώτη περίοδο δέσμευσης του Κιότο και που υπονομεύουν την περιβαλλοντική ακεραιότητα της δεύτερης περιόδου δέσμευσης
 

Γ) Για την κλιματική χρηματοδότηση
 

 

6.       Τονίζουν την επιτακτική ανάγκη να αποφευχθεί κενό χρηματοδότησης μετά το 2012, οπότε και η περίοδος χρηματοδότησης ταχείας εκκίνησης τελειώνει και για την ΕΕ να επιδείξει ηγετικό ρόλο στην αναβάθμιση νέων και πρόσθετων χρηματοδοτήσεων που έχουν να κάνουν με το κλίμα για την χρονική περίοδο 2013 - 2020

 

7.       Ζητούν τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπής καθώς και τα έσοδα από νέες πηγές δημοσίων εσόδων (φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, εισφορές από ναυτιλία / αεροπορία) να διατεθούν από το 2013 για τη χρηματοδότηση της δράσης για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες
 

 

8.       Καλούν για ταχεία πρόοδο όσον αφορά τη χρηματοδότηση «δράσεων με βάση την απόδοση» για τη μείωση των εκπομπών από την αποψίλωση και υποβάθμιση των δασών (REDD +) που θα συμβάλουν στη εξισορρόπηση των απωλειών ως το 2020, και ταυτόχρονα εκφράζουν την πλήρη αντίθεσή τους σε τυχόν προτάσεις για χρήση του τομέα για αντιστάθμιση βιομηχανικών εκπομπών.        
 

 

Δ) Χάσμα στις απαιτούμενες μειώσεις εκπομπών

 

9.       Υπογραμμίζουν τα στοιχεία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος που δείχνουν ότι χώρες της ΕΕ έχουν επιτύχει τον στόχο τους για μείωση εκπομπών κατά 20% 9 χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα και τονίζουν την ανάγκη για την ΕΕ να προχωρήσει άμεσα σε στόχο εγχώριας μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 30% για το 2020 και έτσι να πετύχει το στόχο του 2050 (80-95% μείωση) με ένα οικονομικά αποδοτικό τρόπο
 

 

10.     Επιβεβαιώνουν την επείγουσα ανάγκη για πρόοδο στο να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των επιστημονικών ευρημάτων και των σημερινών δεσμεύσεων των κρατών, και ζητούν να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να αυξηθεί το επίπεδο των στόχων, σε σχέση με τις δεσμεύσεις της συμφωνίας της Κοπεγχάγης για το 2020, τηρουμένης της αρχής της «κοινής αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης»
 

 

11.     Εκφράζουν τη λύπη τους για την πρόθεση της Κομισιόν να αναστείλει τη συμμετοχή του αεροπορικού κλάδου στο Σύστημα εμπορίας Δικαιωμάτων μέχρι τη συνέλευση της ICAO το 2013 και επιμένουν πως η ΕΕ πρέπει να εξακολουθήσει να εργάζεται στην κατεύθυνση μιας φιλόδοξης διεθνούς παγκόσμιας συμφωνίας για τις εκπομπές ρύπων από την αεροπορία και τις θαλάσσιες μεταφορές με στόχο τη μείωση των εκπομπών των προαναφερθέντων κλάδων και τη δημιουργία εσόδων για διεθνή χρηματοδότηση θεμάτων της κλιματικής αλλαγής
 

 

12.     Τονίζουν την επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση των εκπομπών από HFCs, μαύρο άνθρακα, μεθάνιο και άλλους βραχύβιους παράγοντες κλιματικής πίεσης, και να συμβάλουμε έτσι στη γεφύρωση του χάσματος εκπομπών.