Τετάρτη, 16 Σεπτέμβριος 2009 12:34

Έξι νέες ερωτήσεις του Ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Μ. Τρεμόπουλου για θέματα προστασίας υγροτόπων, γραμμών του ΟΣΕ, επιπτώσεων της κτηνοτροφίας και ηχορύπανσης

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

Έξι νέες ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή κατέθεσε ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων  Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος.
Πιο συγκεκριμένα, αυτές  αναφέρονταν:
  1. στην  εκτροπή του ποταμού Αχελώου και στο αν η περαιτέρω υλοποίηση του έργου συνάδει με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία Πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ) και την Οδηγία για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (2001/42/ΕΚ).
  2. στην  υποβάθμιση της λίμνης Στυμφαλίας και στις ενέργειες που δύναται ή/και σκοπεύει να προβεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίσει την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και την διάσωσή της.
  3. στην  ελαχιστοποίηση δρομολογίων σιδηροδρομικής  γραμμής Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα
  4. στην  ελαχιστοποίηση δρομολογίων σιδηροδρομικής  γραμμής Αμύνταιου - Κοζάνης
  5. στη  μείωση εκπομπών αερίων του  θερμοκηπίου από κτηνοτροφικές μονάδες και
  6. στον  κανονισμό για τα επίπεδα θορύβου από οχήματα.
Ο Μ. Τρεμόπουλος δήλωσε σχετικά: «Με τις ερωτήσεις αυτές επιμένουμε ιδιαίτερα σε θέματα προστασίας των ελληνικών υγροτόπων και σε θέματα υποβάθμισης των σιδηροδρομικών μεταφορών. Ιδιαίτερα για το θέμα της εκτροπής του Αχελώου θεωρούμε ότι η επιμονή σε ένα αποτυχημένο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης κάποτε πρέπει να σταματήσει. Επίσης, η πολιτική μεταφορών θα πρέπει να αλλάξει σε κατευθύνσεις πιο φιλικές για το περιβάλλον και γι' αυτό ο σιδηρόδρομος πρέπει να ενισχυθεί και όχι να υποβαθμιστεί ακόμη περισσότερο».
 
Ακολουθούν  τα κείμενα των ερωτήσεων

 

 

 

ΘΕΜΑ: Εκτροπή του ποταμού Αχελώου

 

ΚΕIΜΕΝΟ:

 Παρόλο  που το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Ελλάδας, το Συμβούλιο της  Επικρατείας (ΣτΕ), έχει προχωρήσει ήδη  σε τρείς ακυρωτικές αποφάσεις (1994, 2000, 2005) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνείται τη χρηματοδότησή του, το έργο της εκτροπής του ποταμού Αχελώου, με τις ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, θεωρείται ακόμα προτεραιότητα από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Ο προηγούμενος Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων δεν δίστασε να ξεπεράσει τον σκόπελο του ΣτΕ εγκρίνοντας αιφνιδιαστικά τους περιβαλλοντικούς όρους αλλά και το διαχειριστικό πρόγραμμα των λεκανών απορροής του Αχελώου και του Πηνειού, στο νόμο 3481 για το Εθνικό Κτηματολόγιο που πέρασε στη βουλή το 2006. Αν και εκκρεμεί η έκδοση της τέταρτης ακυρωτικής απόφασης (η υπόθεση δικάστηκε στις 2 Νοεμβρίου 2007 αλλά η τελική απόφαση δεν έχει ακόμα εκδοθεί παρά το σημαντικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει), το Συμβούλιο της Επικρατείας αναμένεται να αποστείλει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπως πρότεινε η αρμόδια εισηγήτρια σύμβουλος.

Σε  αυτό το πλαίσιο  ερωτάται η Επιτροπή:

1. Έχει λάβει γνώση από τις Ελληνικές Κυβερνήσεις για το συνολικό σχέδιο της εκτροπής του Αχελώου, την ολοκληρωμένη  μελέτη σκοπιμότητας, την συνολική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τον τελικό προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;

2. Μπορεί να μας  πει η Επιτροπή εάν ο νόμος  3481/2006 που ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς  όρους για τη συνέχιση των  έργων παραβιάζει τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας (2000/60/ΕΚ) για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα επιμέρους σχέδια διαχείρισης των λεκανών των δύο ποταμών καταρτίστηκαν αυτοτελώς χωρίς να έχει προηγηθεί ένας συνολικός, μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για την αειφορική διαχείριση των υδάτων της Ελλάδας;

3. Μπορεί να μας  πει επίσης  η Επιτροπή εάν  η εκτροπή  του Αχελώου μπορεί  να προχωρήσει χωρίς να έχει  προηγηθεί δημόσια διαβούλευση,  όπως επιτάσσει η οδηγία 2000/60/ΕΚ  και χωρίς τον προβλεπόμενο στρατηγικό σχεδιασμό για τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον, όπως επιτάσσει η Οδηγία για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (2001/42/ΕΚ);

4. Για ποιους λόγους  η Επιτροπή  έχει απορρίψει  τη χρηματοδότηση  του εν λόγω  έργου στο παρελθόν?

5. Θεωρεί η Επιτροπή ότι η  περαιτέρω υλοποίηση του έργου  της εκτροπής του Αχελώου συνάδει  με τις υποχρεώσεις που απορρέουν  από την Οδηγία Πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ) και την  Οδηγία για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (2001/42/ΕΚ).

 

 

ΘΕΜΑ: Ελαχιστοποίηση δρομολογίων σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα

 

ΚΕIΜΕΝΟ:

 Η σιδηροδρομική  γραμμή Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα στην Κεντρική Ελλάδα ανακατασκευάστηκε  εξαρχής την περίοδο 1998-2001 με συγχρηματοδότηση και από το Β' Κ.Π.Σ. για να εξυπηρετήσει την αναβάθμιση της αντίστοιχης σιδηροδρομικής σύνδεσης.

Σημαντικό στοιχείο της  αναβάθμισης υπήρξε και η αλλαγή εύρους της γραμμής, από μετρική  σε κανονικό εύρος 1,60μ., ώστε να εξυπηρετεί και απευθείας δρομολόγια από  Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Με  απόφαση της  ελληνικής κυβέρνησης από 1.8.2009 τα δρομολόγια που χρησιμοποιούν  τη γραμμή και  συνεχίζουν απευθείας  προς Αθήνα  περιορίστηκαν σε ένα συρμό ημερησίως  ανά κατεύθυνση, παρά τις έντονες  διαμαρτυρίες της τοπικής Κοινωνίας  των Πολιτών.

Ερωτάται  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

* Αν η ανωτέρω ελαχιστοποίηση των δρομολογίων είναι συμβατή με τους σκοπούς και τις ανάγκες που είχαν τεθεί υπόψη της Ε.Ε. προκειμένου να συγχρηματοδοτηθεί η κατασκευή της συγκεκριμένης γραμμής.

* Αν η Επιτροπή σκοπεύει να ερευνήσει το θέμα προκειμένου να απευθύνει συστάσεις και να λάβει τυχόν απαραίτητα μέτρα.

 

 

ΘΕΜΑ: Ελαχιστοποίηση δρομολογίων σιδηροδρομικής γραμμής Αμύνταιο - Κοζάνη

 

ΚΕIΜΕΝΟ:

Η σιδηροδρομική γραμμή Αμύνταιο -  Κοζάνη στη ΒΔ.Ελλάδα ανακατασκευάστηκε  εξαρχής την περίοδο 2003-2007 με συγχρηματοδότηση και από το Γ' Κ.Π.Σ. για να εξυπηρετήσει την αναβάθμιση της αντίστοιχης σιδηροδρομικής σύνδεσης.

Με  απόφαση της  ελληνικής κυβέρνησης από 1.8.2009 τα δρομολόγια που χρησιμοποιούν  τη γραμμή  περιορίστηκαν από  τέσσερα σε ένα μόνο ημερησίως  ανά κατεύθυνση, παρά τις έντονες  διαμαρτυρίες της τοπικής Κοινωνίας  των Πολιτών.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

* Αν η ανωτέρω υποχρησιμοποίηση της γραμμής με ελαχιστοποίηση των δρομολογίων είναι συμβατή με τους σκοπούς και τις ανάγκες που είχαν τεθεί υπόψη της Ε.Ε. προκειμένου να συγχρηματοδοτηθεί η κατασκευή της.

* Αν η Επιτροπή σκοπεύει να ερευνήσει το θέμα προκειμένου  να απευθύνει συστάσεις και να λάβει τυχόν απαραίτητα μέτρα.

 

 

ΘΕΜΑ: Υποβάθμιση λίμνης Στυμφαλίας (GR2530002)

 

ΚΕIΜΕΝΟ:

Η λίμνη της Στυμφαλίας, στον νομό Κορινθίας της Ελλάδας, θεωρείται  σπάνιος υδροβιότοπος και αποτελεί καταφύγιο για 133 είδη προστατευόμενων, επαπειλούμενων και υπό εξαφάνιση  πουλιών. 13.090 στρ. της περιοχής καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ (GR2530002).

Σύμφωνα με πρόσφατη1 επιστολή του δημάρχου του Δήμου Στυμφαλίας κύριου Κ. Λέγγα προς την ελληνική κυβέρνηση και άλλους θεσμικούς φορείς, τα "τελευταία χρόνια η λίμνη δίνει την εικόνα του έλους" και "έχει υποστεί σημαντικές προσχώσεις».  «Ενώ πριν εκατό περίπου χρόνια το μέγιστο βάθος της άγγιζε τα δέκα μέτρα, σήμερα δεν ξεπερνά τα δύο μέτρα". Ο δήμαρχος επισημαίνει ότι "η ελεύθερη υδάτινη επιφάνεια μειώνεται ταχύτατα με συνέπεια να χάνεται η αίσθηση του τοπίου της λίμνης", η οποία "ήδη έχει αρχίσει να μετατρέπεται σε βάλτο". Επίσης σημειώνει ότι η Στυμφαλία λίμνη αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα ενίσχυσης του υδροφόρου ορίζοντα της ορεινής και της πεδινής περιοχής. Ο δήμαρχος καταλήγει καλώντας κάθε αρμόδιο φορέα να προστρέξει ώστε να διασωθεί η λίμνη.

Επίσης, η  Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία αναφέρει στο ηλεκτρονικό της μητρώο την  αγροτική εντατικοποίηση και την  μη αειφορική εκμετάλλευση ως υψηλές απειλές για την συγκεκριμένη αυτή περιοχή του δικτύου NATURA 2000.

Η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή ερωτάται:

1. Έχει λάβει  οποιαδήποτε καταγγελία  από οποιαδήποτε  πλευρά για την κατάσταση της συγκεκριμένης περιοχής, και, αν  ναι, έχει επικοινωνήσει με  την ελληνική κυβέρνηση για την συγκεκριμένη οικολογική καταστροφή;

2.  Έχει  λάβει στοιχεία για την  ποσότητα  και την ποιότητα  των υδάτων  της εν λόγω λίμνης, σύμφωνα  με την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ  για τα Ύδατα ή οποιαδήποτε  άλλη διάταξη του κοινοτικού  δικαίου;

3.  Έχει  λάβει αίτηση από την  ελληνική κυβέρνηση ή/και εγκρίνει  οποιοδήποτε κονδύλιο για την  αποκατάσταση της συγκεκριμένης  λίμνης; Αν ναι, στο πλαίσιο  ποιού χρηματοδοτικού προγράμματος, και ποια η αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος;

4. Πέρα από  τα παραπάνω, σε  ποιες εν γένει ενέργειες δύναται  ή/και σκοπεύει να προβεί, προκειμένου  να διασφαλίσει την εφαρμογή  του κοινοτικού δικαίου και  την διάσωση της συγκεκριμένης λίμνης;

 

 

 

ΘΕΜΑ: Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου  από κτηνοτροφικές μονάδες 

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, η μείωση κατανάλωσης κρέατος  και γαλακτοκομικών προϊόντων θα συντελούσε στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την εκτροφή ζώων. Η μελέτη επισημαίνει ότι η παγκόσμια ζήτηση για κρέας και γαλακτομικά προϊόντα προβλέπεται να διπλασιαστεί ως το 2050, εξαιτίας της σημαντικής αύξησης του πληθυσμού του πλανήτη. Η μελέτη υποδεικνύει τρεις τρόπους με τους οποίους θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί αυτή η μείωση:

1. Μείωση  κατανάλωσης στις αναπτυγμένες  χώρες ώστε να φτάσει στα  επίπεδα κατανάλωσης που προβλέπονται  για τις αναπτυσσόμενες χώρες  ως το 2050 (δηλαδή 44 κιλά κρέατος  και 78 κιλά γαλακτοκομικών ετησίως).

2. Η παραγωγή κρέατος και γαλακτοκομικών να περιοριστεί για όλους στα μέσα επίπεδα του 2000.

3. Η προσέγγιση  μέσω των «οικολογικών περισσευμάτων», όπου η παραγωγή και κατανάλωση  κρέατος προσαρμόζεται και περιορίζεται  σε οικολογικά όρια. Η εκτροφή  ζώων θα επιτρέπεται μόνο σε γαίες οριακής αποδοτικότητας, ακατάλληλες για άλλες χρήσεις, και τα ζώα θα εκτρέφονται μόνο με αυθεντικά υποπροϊόντα, π.χ. κατάλοιπα λαχανικών. Αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε πραγματικά οφέλη αναφορικά με τα αέρια του θερμοκηπίου και σε ένα βιώσιμο επίπεδο κατανάλωσης, χαμηλότερο από αυτό που προκύπτει από τα άλλα δύο σενάρια.

Η μελέτη συστήνει περαιτέρω έρευνα, η οποία  να περιλαμβάνει την εισαγωγή βιώσιμων προγραμμάτων εκτροφής ζώων ώστε να δημιουργηθούν  ράτσες κατάλληλες για βοσκή σε γαίες οριακής αποδοτικότητας και διατροφή που θα εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη θρεπτικότητα σε συνδυασμό με την ελαχιστοποίηση των αερίων θερμοκηπίου.

Εν όψει του γεγονότος ότι η εντατική εκτροφή ζώων έχει ως αποτέλεσμα την  αύξηση των εκπομπών μεθανίου, τη αποδάσωσης και της βιομηχανοποιημένης γεωργίας, η Επιτροπή ερωτάται:

1. Επιδοκιμάζει  την προσέγγιση μέσω των «οικολογικών  υπολειμμάτων» που προτείνει  η παραπάνω μελέτη; Περιλαμβάνεται  αυτή η προσέγγιση στο σχέδιο  δράσης της ΕΕ κατά της κλιματικής  αλλαγής; Αν όχι, η Επιτροπή  είναι πρόθυμη να υποστηρίξει αυτή την προσέγγιση μέσω κάποιου άλλου προγράμματος;

2. Η Επιτροπή  χρηματοδοτεί, ή σχεδιάζει να  χρηματοδοτήσει, ερευνητικά προγράμματα  που θα καθόριζαν μια διατροφή  των ζώων εκτροφής η οποία  θα παρείχε τη μέγιστη θρεπτικότητα  παράλληλα με την ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου;

3. Ποιες  είναι οι εν γένει ενέργειες  της Επιτροπής (ρυθμιστικές ή χρηματοοικονομικά εργαλεία) προς την κατεύθυνση της μείωσης της κατανάλωσης κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων στην ΕΕ, έχοντας υπόψη την τεράστια πίεση που ασκεί αυτή η κατανάλωση στην βιοποικιλότητα, στο κλίμα, στη δασοκομία και τη γεωργία;  ΘΕΜΑ: Κανονισμός για τα επίπεδα θορύβου των  οχημάτων

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου του Τ&Ε  στις 31 Αυγούστου 2009, τα αυτοκίνητα πρόκειται να γίνουν πιο οχληρά από άποψη θορύβου ως αποτέλεσμα ενός νέου δεσμευτικού προτύπου μέτρησης που μέλλει αν συμφωνηθεί από την Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE). Σύμφωνα με το Τ&Ε, το συγκεκριμένο μέτρο έχει σχεδιαστεί από την Porsche για λογαριασμό της Διεθνούς Οργάνωσης των Αυτοκινητοβιομηχανιών (OICA).  Η ΕΕ αναθέτει τον κανονισμό για την ηχορύπανση από τα οχήματα στα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία φαίνεται ότι επηρεάζονται πολύ από την αυτοκινητοβιομηχανία. Από τη μεριά της, η Επιτροπή δεν έχει καταρτίσει κανένα σχέδιο νόμου για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή η απουσία δράσης είναι ανησυχητική, δοθέντος ότι ο θόρυβος που οφείλεται στα οχήματα προκαλεί καρδιακά προβλήματα και ενδεχομένως τον θάνατο σε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους της ΕΕ.

Ερωτάται  η Επιτροπή:

Γιατί αναθέτει τη σύνταξη ενός κανονισμού για τα επίπεδα θορύβου των οχημάτων στην UNECE αντί να υποβάλει μια πρόταση που θα εξυπηρετούσε πάνω απ' όλα την υγεία και τα δικαιώματα των ανθρώπων και όχι τα συμφέροντα της αυτοκινητοβιομηχανίας;

Read 956 times Last modified on Παρασκευή, 13 Νοέμβριος 2009 15:18