Σάββατο, 16 Ιουλίου 2011 01:52

Αλιευτικές πρακτικές οι οποίες καταστρέφουν την παράκτια ζώνη

Written by
Rate this item
(0 votes)

Για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1967/2006 η ελληνική διοίκηση εξέδωσε την Υπουργική Απόφαση Υ.Α. 9131/4-1-2011 του τέως υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κ. Ιωάννη Διαμαντίδη που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 776/Β/6-5-2011 σε αντικατάσταση της Υ.Α. 164198/03-03-2008 του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αλ. Κοντού. Με βάση τη νέα Υπουργική Απόφαση απαγορεύεται η χρήση δικτύων τράτας σε απόσταση μικρότερη του 1,5 ν.μ. από τις ακτές, πλην όμως θεσμοποιούνται πολλαπλές εξαιρέσεις-παρεκκλίσεις από αυτήν την απαγόρευση.

Σύμφωνα με έρευνα της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ-Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας(1), η ελληνική διοίκηση περιορίζει την εφαρμογή του κανονισμού στο 51% του μήκους της ελληνικής ακτογραμμής. Έτσι, πρακτικά

εξαιρεί το 45% της ακτογραμμής και επιτρέπει την αλιεία με μηχανότρατα σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 ν.μ. σε περιοχές για τις οποίες δεν έχουν γίνει αναλυτικές επιστημονικές γνωμοδοτήσεις ώστε να τεκμηριώνεται η οποιαδήποτε παρέκκλιση από την εφαρμογή του Ε.Κ. 1967/2006.

 

Η μη εναρμόνιση, στην πράξη και με πλάγιους τρόπους, της ελληνικής νομοθεσίας με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1967/2006 θα συνεχίζει να επιτρέπει αλιευτικές πρακτικές οι οποίες καταστρέφουν την παράκτια ζώνη και δεν επιτρέπουν την αναγέννηση των ιχθυοαποθεμάτων και την αναπαραγωγή των ψαριών.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Α. Πώς προτίθεται να διαχειριστεί τη μη εναρμόνιση στην πράξη της ελληνικής νομοθεσίας με τον Ε.Κ. 1967/2006;

Β. Πώς ελέγχεται η εφαρμογή της Ε.Κ. 1967/2006 σε σχέση με τη θεσμοποίηση εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων από την απαγόρευση του 1,5 ν.μ. χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση;

_______________________________

(1) http://www.archipelago.gr/en/Home/NewsofArchipelagos/tabid/121/xmmid/462/xmid/1657/xmview/2/Default.aspx

 

Read 735 times Last modified on Σάββατο, 16 Ιουλίου 2011 01:56