Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015 20:41

Εκπαίδευση για συμμετοχικό σχεδιασμό και πράσινες πολιτικές στο Δήμο Αγ Δημητρίου Featured

Written by
Rate this item
(0 votes)

agdimitrios3small

Σεμινάριο εκπαίδευσης κι ενδυνάμωσης των Δήμων και της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα βιωσιμότητας και πράσινης οικονομίας

Η βελτίωση της ζωής των πολιτών αλλά και της απόδοσης του Δήμου είναι κοινή υπόθεση τόσο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και των δημοτών. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Αγίου Δημητρίου σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων, τον κοινωνικό συνεταιρισμό «Άνεμος Ανανέωσης» και το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας διοργάνωσαν την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015, ένα σημαντικό σεμινάριο με θέμα «Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση των Δήμων και της Κοινωνίας των Πολιτών σε θέματα βιωσιμότητας και πράσινης οικονομίας».

Στο σεμινάριο συμμετείχαν πολιτικά και διοικητικά στελέχη της αυτοδιοίκησης, δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης, επιστημονικό προσωπικό του Δήμου, επαγγελματικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί φορείς, νέοι κι εκπαιδευτικοί από τον Δήμο Αγ. Δημητρίου.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ενδυνάμωση των γνώσεων, των ικανοτήτων καθώς και της τοπικής συνεργασίας μεταξύ των στελεχών του Δήμου και της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα συμμετοχικού σχεδιασμού, σύνταξης, υλοποίησης και παρακολούθησης σχεδίων βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο της οικολογικής, κοινωνικής και οικονομικής αειφορίας / βιωσιμότητας.

agdimitrios1

 

Συμπεράσματα σεμιναρίου

Βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από το σεμινάριο:

Οι νέοι ρόλοι τους οποίους αναλαμβάνει ο Δήμος την εποχή της κρίσης σε κοινωνικά θέματα και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας ζωής απαιτούν ενεργή συμμετοχή των πολιτών, συνεργασίες και συνέργειες με φορείς, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση και του στελεχιακού δυναμικού του Δήμου αλλά και των φορέων της περιοχής.

Η κλιματική αλλαγή, η αναγέννηση των γειτονιών, η βιώσιμη μετακίνηση στις πόλεις, η αντιμετώπιση της φτώχειας και της ανεργίας, η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, η συνοχή (αντί για διάλυση) της κοινωνίας μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσα από την συνεργασία, την διαβούλευση, τη συμμετοχή πολιτών και στελεχών αυτοδιοίκησης. Αυτό προϋποθέτει όμως κατανόηση της πραγματικότητας, ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, καλή γνώση των ευκαιριών, των αδυναμιών, των κινδύνων και των δυνατοτήτων - προκλήσεων μπροστά στις οποίες βρίσκονται οι τοπικές κοινωνίες.

agdimitrios2

 

Το σεμινάριο άνοιξε η Δήμαρχος Μαρία Ανδρούτσου. Η Αντιδήμαρχος Προστασίας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, Αικατερίνη Ασημακοπούλου, παρουσίασε τις κύριες κατευθύνσεις του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Ακολούθησαν οι εισηγήσεις:

·                    Εισηγητής Ν. Χρυσόγελος, Πρόεδρος ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Άνεμος Ανανέωσης»

Προστασία κλίματος και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Παγκόσμια διάσκεψη για το κλίμα, COP21, Παρίσι, Δεκέμβριος 2015”.

·                    Εισηγητής: Ηλίας Σαββάκης, Γενικός Γραμματέας Δήμου Αγ. Δημητρίου

Βελτίωση Ενεργειακής Συμπεριφοράς”.

Μια σημαντική ενότητα του σεμιναρίου αφορούσε στον “συμμετοχικό σχεδιασμό και το  πώς ο Δήμος παίζει ρόλο καταλύτη για τη συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών φορέων στο σχεδιασμό, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση σχεδίων τοπικής βιωσιμότητας”

·                    Εισήγηση Ν. Χρυσόγελος, Άννυ Μητροπούλου

Συζητήθηκαν, επίσης, οι αλλαγές που έχουν γίνει στους Κανονισμούς και τις προτεραιότητες των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την περίοδο 2014-2020, ενώ αναλύθηκαν οι στόχοι και οι άξονες προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2014-2020 καθώς και κοινωνικά και οικολογικά καινοτόμες προσεγγίσεις στα θέματα της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αναγέννησης των πόλεων.

Οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση της ενότητας των εισηγήσεων, χωρίστηκαν σε δυο ομάδες και κάθε ομάδα ανάλαβε να επεξεργαστεί από ένα θέμα:

(α) Σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογής ΑΠΕ για κτίριο του Δήμου με συμμετοχή της κοινότητας

(β) Σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας σε επίπεδο κατοικιών και γειτονιάς

Με αυτό τον πολύ δημιουργικό τρόπο δούλεψαν από κοινού υπάλληλοι του Δήμου, εκπαιδευτικοί, νέοι, ενεργοί πολίτες αλλά και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα δύο αυτά θέματα, και η δημιουργικότητα αποτυπώθηκε και στα σχέδια που διαμόρφωσαν και παρουσίασαν οι δυο ομάδες στο τέλος του σεμιναρίου. Το συντονισμό των δύο εργαστηρίων είχαν ο Νίκος Χρυσόγελος και η Αντιδήμαρχος Προστασίας Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής Αικατερίνη Ασημακοπούλου.

Read 1515 times Last modified on Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015 21:33