03 Δεκέμβριος 2012

Μαυροβούνιο: Η επόμενη προς ένταξη χώρα;

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος στην 5η Διακοινοβουλευτική συνάντηση Ευρωκοινοβουλίου και Κοινοβουλίου Μαυροβουνίου

Στην 5η Διακοινοβουλευτική συνάντηση αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου και του Κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου, στο πλαίσιο της διαδικασίας σταθεροποίησης και ευρωπαϊκής ένταξης, συμμετείχε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, μέλος της αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου για τα Δυτικά Βαλκάνια, εκπροσωπώντας μαζί την αυστριακή ευρωβουλευτής Ούρλικε Λούνατσεκ τους Πράσινους στο Ευρωκοινοβούλιο.

Η 5η Διακοινοβουλευτική συνάντηση εξέτασε την πορεία των μεταρρυθμίσεων της χώρας στο πλαίσιο της διαδικασίας προετοιμασίας της για ένταξη στην ΕΕ, με δεδομένο ότι το 2010 το Μαυροβούνιο έλαβε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην συνάντηση συμμετείχε μεγάλη αντιπροσωπεία του κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου, στην οποία περιλαμβάνονταν επίσης ο υπουργός εξωτερικών, ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ καθώς και εκπρόσωποι των κυριότερων κομμάτων που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου (συνολικά 13 κόμματα, μεταξύ των οποίων και οι Πράσινοι, που συγκέντρωσαν ποσοστό 8,5% και εξέλεξαν 7 βουλευτές).

Στις διήμερες εργασίες συζητήθηκαν τα θέματα της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος, της αντιμετώπισης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της περιφερειακής συνεργασίας και των σχέσεων καλής γειτονίας, της οικονομικής κατάστασης της χώρας και των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται, της ενεργής συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην προετοιμασία της ευρωπαϊκής πορείας, της βελτίωσης του εκλογικού νόμου και της διαφάνειας στη χρήση δημόσιων πόρων, καθώς και τα θέματα ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Η πορεία των μεταρρυθμίσεων και η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί αποτελούν τα βασικά κριτήρια για την ενταξιακή πορεία της χώρας. Κοινή διαπίστωση – που αποτυπώνεται και στο ομόφωνο κείμενο συμπερασμάτων που υιοθετήθηκε από τους συμμετέχοντες ευρωβουλευτές και βουλευτές - είναι ότι έχει συντελεστεί ιδιαίτερα σημαντική πρόοδος αλλά απαιτούνται ακόμα σημαντικές προσπάθειες ιδιαίτερα στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής ένταξης, της μεγαλύτερης παρουσίας γυναικών όχι μόνο στις λίστες αλλά και στο κοινοβούλιο καθώς και της αντιμετώπισης της διαφθοράς. Πολλές υποθέσεις διαφθοράς, ιδιαίτερα περιπτώσεις που σχετίζονται με την οικοδομική δραστηριότητα – κυρίως στην παράκτια ζώνη και τις τουριστικές περιοχές-, τις τηλεπικοινωνίες και τις ιδιωτικοποιήσεις, είναι πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης.

Η οικονομική κρίση που ταλανίζει την ΕΕ έχει ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαδικασία διεύρυνσης για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων αλλά δεν έχει σταματήσει ο ενταξιακός διάλογος. Το Μαυροβούνιο φαίνεται να είναι η καλύτερα προετοιμασμένη χώρα για ένταξη στην ΕΕ μετά την Κροατία που θα γίνει σύντομα το 28ο μέλος της.

Ο Νίκος Χρυσόγελος είχε ιδιαίτερη συνάντηση με τους δυο 2 από τους 7 πράσινους ευρωβουλευτές που εκλέχτηκαν στις πρόσφατες εκλογές του Οκτωβρίου που προέρχονται κυρίως από το χώρο της κοινωνίας των πολιτών.

Στις παρεμβάσεις του ο Νίκος Χρυσόγελος ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, τόνισε μεταξύ άλλων:

Είναι εντυπωσιακό ότι το Σύνταγμα του Μαυροβουνίου δηλώνει τη δέσμευση της χώρας να είναι φιλική στο περιβάλλον. Αυτό όμως πρέπει να εφαρμόζεται με συνέπεια στην πράξη προσφέροντας έτσι μια ευκαιρία να αποτελέσει η χώρα αυτή ένα μοντέλο για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα της βιοποικιλότητας, των φυσικών πόρων και των νερών.

Η χώρα που βγήκε από την Γιουγκοσλαβική και Βαλκανική κρίση χωρίς να εμπλακεί σε πολέμους μπορεί να αποτελέσει έναν πρεσβευτή σχέσεων καλής γειτονίας και περιφερειακής συνεργασίας, την ανάγκη για μεγαλύτερη περιφερειακή συνεργασία. Σε αυτή την κατεύθυνση η διασυνοριακή συνεργασία για την προστασία των νερών, την προώθηση ενός αξιόπιστου δικτύου σιδηροδρόμων που να συνδέουν τις βαλκανικές χώρες τόσο μεταξύ τους όσο και με την υπόλοιπη Ευρώπη, η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και την πυρηνική ενέργεια και η προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και προσαρμοσμένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποτελούν κατάλληλα εργαλεία και γέφυρες τόσο για περιφερειακή συνεργασία όσο και για δημιουργία θέσεων εργασίας σε οικονομικές δραστηριότητες αναγκαίες για την κοινωνία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι μεταρρυθμίσεις στην οικονομία πρέπει να είναι οικολογικά και κοινωνικά βιώσιμες. Μπορούν να συνδεθούν με την επιδίωξη κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Ρομά, φτωχοί στις νότιες περιοχές της χώρας) κι ανάπτυξης πράσινων οικονομικών δραστηριοτήτων. Τομείς με σημαντικό δυναμικό για δημιουργία θέσεων εργασίας είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η διαχείριση των νερών σε επίπεδο (και διασυνοριακής) υδρολογικής λεκάνης, συντεταγμένες προσπάθειες στον τομέα του αγροτουρισμού κ.α.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified on Πέμπτη, 13 Δεκέμβριος 2012 15:14