27 Απριλίου 2010

Τοποθέτηση του Μιχ. Τρεμόπουλου για τα παραποιημένα φάρμακα

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωκοινοβουλίου, ο Μιχάλης Τρεμόπουλος ως εισηγητής για την Ομάδα των Πράσινων για την Έκθεση για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα έκανε την παρακάτω τοποθέτηση:

 

Αξιότιμοι συνάδελφοι

είμαστε ικανοποιημένοι σε γενικές γραμμές από την διαδικασία διαβουλεύσεων με τις άλλες πολιτικές ομάδες και από το περιεχόμενο των περισσότερων συμβιβαστικών τροπολογιών για το νομοσχέδιο για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα.

 Σε μερικές υπήρχαν μικρές αποκλίσεις από τις αρχικές μας θέσεις αλλά τελικά τις στηρίζουμε όλες και θα ήθελα να αναφερθώ εν συντομία τις 3 βασικές συμβιβαστικές τροπολογίες, μιας αναφέρθηκα στην πολιτική ουσία στην προηγούμενη σύνοδο

 1. Αν και αρχικά είχαμε ζητήσει να επεκταθούν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας σε όλα τα φάρμακα, καθώς υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις παραποίησης μη-συνταγογραφούμενων φαρμάκων, τελικά στηρίζουμε τη συμβιβαστική πρόταση για επέκταση σε συγκεκριμένα μη-συνταγογραφούμενα σε 4 χρόνια στη βάση της ανάλυσης ρίσκου παραποίησης αλλά και κατόπιν ανάλυσης των νέων χαρακτηριστικών ασφαλείας συγκεκριμένων συνταγογραφούμενων φαρμάκων (συμβιβαστικές τροπολογίες 4, 7, 15)

 2. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που οι συμβιβαστικές τροπολογίες 5 και 8 ακολούθησαν την αρχική μας πρόταση και επιτρέπουν την ανασυσκευασία  εφόσον οι ανασυσκευαστές χρησιμοποιούν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ασφαλείας

 3. Τέλος είμαστε επίσης πολύ ικανοποιημένοι που οι συμβιβαστικές τροπολογίες 3, 4, 12, 13 συνάδουν με τις αρχικές μας προτάσεις σε ότι αφορά την διασφάλιση χαρακτηριστικών ασφαλείας και ειδικής άδειας για πωλήσεις φαρμάκων μέσω διαδικτύου, καθώς και για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τη διαδικτυακή πώληση φαρμάκων