15 Δεκεμβρίου 2009

Επανεγκατάσταση δικτύου σταθμών παρακολούθησης υπόγειων και επιφανειακών υδάτων στη λίμνη Κορώνεια

 

Toν Δεκέμβριο του 2001, στα πλαίσια των επειγόντων μέτρων για την Κορώνεια, η τότε διοίκηση της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης πλήρωσε 222.000€ συνολικά για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση τηλεμετρικού και μη τηλεμετρικού δικτύου 43 σταθμών για την περιβαλλοντική παρακολούθηση της λίμνης. Από τότε, όμως, και μέχρι σήμερα καμιά λήψη στοιχείων δεν έγινε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Νομαρχίας, στην οποία εγκαταστάθηκε ο τερματικός υπολογιστής. Σε ερωτήσεις Πράσινων Νομαρχιακών Συμβούλων για το τι έγινε με αυτούς τους σταθμούς, γιατί δεν λειτούργησαν, σε τι κατάσταση βρίσκονται, που βρίσκονται, αν λειτουργούν, ποιος ευθύνεται, δεν δόθηκε καμιά απάντηση.
Χωρίς να γνωρίζει κανείς την τύχη αυτών  των σταθμών, αποφασίστηκε τον Απρίλιο του 2009 η αντικατάστασή τους με 35 νέους σταθμούς, οι οποίοι στοίχισαν άλλες 535.000€ και θα στοιχίσουν επιπλέον 90.000€ για την παρακολούθησή τους επί ένα χρόνο. Η σχετική προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Νομαρχίας και του πανεπιστημίου (ΑΠΘ) εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στις 10-12-09 από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, χωρίς να αναφέρεται ποιος θα είναι ο φορέας που θα λαμβάνει και θα επεξεργάζεται τα αναμενόμενα στοιχεία.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω υποέργο περιλαμβάνεται στο Master Plan που υλοποιείται αυτή τη στιγμή, μετά από έγκριση του Ταμείου Συνοχής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ότι ήδη έχει σταλεί προειδοποιητική επιστολή από την ΕΕ προς τις αρχές της χώρας ακριβώς για τους τρόπους υλοποίησης του Master Plan,
 
Ερωτάται  η Επιτροπή:
 
1. Θεωρεί την παραπάνω πρακτική  συμβατή με την ευρωπαϊκή νομοθεσία  και τις δεσμεύσεις της Ελλάδας  προς το Ταμείο Συνοχής και  την Επιτροπή;
2. Σκοπεύει να ζητήσει από τις  αρμόδιες αρχές του κράτους  μέλους να διερευνήσουν την  τύχη του προηγούμενου έργου;
3. Είναι ικανοποιημένη από την  αξιολόγηση της συνολικής πορείας  εφαρμογής του Master Plan στην περιοχή της λίμνης Κορώνειας, μετά την υποβολή της προειδοποιητικής επιστολής;

 

Last modified on Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2012 10:42