27 Οκτωβρίου 2009

Τροποποίηση έργου αποκατάστασης λίμνης Κορώνιας

<!-- @page { margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } -->

Στις 03-09-09 έληξε η προθεσμία που έθεσε η Ε.Ε. για να απαντήσουν οι ελληνικές αρχές στην προειδοποιητική επιστολή της διαδικασίας παράβασης (2007/2384) βάση του άρθρου 226 ΕΚ της Συνθήκης, σχετικά με τη λίμνη Κορώνεια και να χορηγήσουν πιο συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνουν το αίτημα τροποποίησης του προγράμματος αποκατάστασης της λίμνης.

 

 

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία παράβασης ενεργοποιήθηκε μετά από πρωτοβουλία του Μ. Τρεμόπουλου των Οικολόγων Πράσινων και Κοινοβουλευτική Ερώτηση της Φιλανδής ευρωβουλευτού Satu Haasi. Η διαδικασία αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη με το συγχρηματοδοτούμενο έργο και αναφέρεται στην ελλιπή συμμόρφωση (κατά παραβίαση του Κανονισμού 1083/2006) με τα άρθρα 6, παρ 2 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 3 και 6 της Οδηγίας 22006/11/ΕΚ, και 3 και 4 της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ.

 

Ερωτάται η Επιτροπή:

 

1.α. Κατατέθηκε η οφειλόμενη απάντηση από τις ελληνικές αρχές;

 

1.β. Αν ναι, κρίνεται ικανοποιητική για τη συνέχιση χορήγησης της ευρωπαϊκής συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής;

 

2. Περιλαμβάνεται στην απάντηση η έκθεση των επιθεωρητών περιβάλλοντος, την οποία έχει ζητήσει η Επιτροπή από τις 18/02/09 (αρ/1547);

 

3. Υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης και αναδιάρθρωσης του προγράμματος και ιδιαίτερα του αγροπεριβαλλοντικού του μέρους, όπως και του μέρους που αφορά την προστασία και αποκατάσταση των χειμάρρων που καταλήγουν στη λίμνη μέσω παρεμβάσεων «πράσινης μηχανικής» (green engineering) και αναβάθμισης της βλάστησης, που θα αντιμετωπίσουν και σοβαρά περιστατικά πλημμυρών σε κατοικημένες περιοχές;

Last modified on Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2012 10:43