13 Απριλίου 2014

Δυνατότητες Κοινοτικής Χρηματδότησης

Koinotikes XrimatodotiseisΩς Ομάδα των Πρασίνων/ΕΕΣ, θέλουμε να καταστήσουμε την Ευρώπη έναν καλό τόπο διαβίωσης για όλους, σεβόμενοι ταυτόχρονα τα φυσικά όρια του πλανήτη μας. Αυτό προϋποθέτει να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση καταλύτης βιώσιμης επένδυσης.Επένδυσης σε μια πράσινη Ευρώπη, η οποία αποκτά τις πλέον αποδοτικές υποδομές από πλευράς πόρων και ενέργειας, ενώ προστατεύει και αποκαθιστά τους φυσικούς της πόρους. Επένδυσης σε μια κοινωνική Ευρώπη, η οποία τοποθετεί την κοινωνική προστασία, την εξάλειψη του αποκλεισμού και την κοινωνική συνοχή στην καρδιά των στόχων της. Και επένδυσης σε μια Ευρώπη μάθησης και καινοτομίας, η οποία θα είναι σε θέση να επινοεί, να διαμορφώνει και να υλοποιεί λύσεις στις παγκόσμιες προκλήσεις αυτού του αιώνα.

Η διαφάνεια στον σχεδιασμό και την προετοιμασία και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις αποφάσεις για τις δημόσιες επενδύσεις αποτελούν προαπαιτούμενο για εμάς. Μόνο με μια τέτοια Πράσινη Νέα Συμφωνία θα εξέλθει οριστικά η Ευρώπη από την κρίση.

Μόλις ολοκληρώθηκε το σύνολο του νομοθετικού έργου, αισθανθήκαμε την ανάγκη να συγκεντρώσουμε πληροφορίες για τα επενδυτικά μέσα και τις δυνατότητες χρηματοδότησης στο πλαίσιο της νέας γενιάς προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, ώστε να παρουσιάσουμε την πλήρη εικόνα της κοινοτικής χρηματοδότησης για την περίοδο από το 2014 έως το 2020. Θα εκπλαγείτε όταν ανακαλύψετε τι μπορεί να γίνει με ευρωπαϊκά χρήματα για περισσότερη βιωσιμότητα και κοινωνική ένταξη!

Αφήσαμε πλέον πίσω μας μια μακρά περίοδο - ορισμένες φορές επίπονων - διαπραγματεύσεων για τους νέους κανονισμούς, σε πολλές περιπτώσεις για πρώτη φορά επί ίσοις όροις με τα κράτη μέλη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, και με χαρά διαπιστώνουμε ότι σημειώσαμε σημαντικές επιτυχίες. Περισσότερα χρήματα της ΕΕ από ποτέ άλλοτε προορίζονται για βιώσιμα έργα. Ενισχύθηκε η άμεση συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, ακόμη και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, και υπογραμμίστηκαν η ευθύνη και οι αρμοδιότητες των τοπικών και περιφερειακών φορέων.

Τώρα είναι η στιγμή για δράση! Και προκειμένου να θέσουμε σε εφαρμογή όσα καταφέραμε μέσω του έργου μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνειδητοποιήσαμε ότι θα πρέπει να παρέχουμε πληροφορίες φιλικές προς το χρήστη στους ανθρώπους εκείνους που μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην κατάρτιση προγραμμάτων χρηματοδότησης, στην ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων και στη μέγιστη αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Καταρτίσαμε τον παρόντα οδηγό για τις δυνατότητες κοινοτικής χρηματοδότησης, ο οποίος θα συμβάλλει στην πρόσβαση σε κοινοτικούς πόρους. Θα θέλαμε να μεταφέρουμε την εμπειρία μας από τις διαπραγματεύσεις στους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, και ιδιαίτερα σε τοπικούς και περιφερειακούς συμβούλους, ενδιαφερόμενους φορείς και εταίρους των Πρασίνων.

Πρωτίστως, ευχαριστούμε τους κατά τόπους εταίρους μας για την προσπάθειά τους να συμμετάσχουν σε αυτήν την περιπέτεια και να επιλέξουν ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό έργο. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους και το προσωπικό της Ομάδας των Πρασίνων/ ΕΕΣ για τη συμβολή τους και εκτιμούμε ιδιαίτερα την υποστήριξη της ομάδας εργασίας της Πράσινης Νέας Συμφωνίας.


ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ELISABETH SHROEDTER
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

 

Κατεβάστε το πλήρες βιβλίο "Ο οδηγός σας για τις δυνατότητες Κοινοτικής χρηματοδότησης" σε μορφή αρχείου pdf Πατώντας το εξώφυλλο του βιβλίου παρακάτω:

 

Guide to EU funding possibilities

Last modified on Τρίτη, 13 Μαϊος 2014 00:22