13 Απριλίου 2012

Η Πράσινη Νέα Συμφωνία: Περισσότερο από μια πολιτική, ένα πρόγραμμα για τη ζωή

 

 

Η Πράσινη Nέα Συμφωνία (ΠΝΣ) είναι μια ολοκληρωμένη απάντηση στην τρέχουσα οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση. Συνδυάζει μακροοικονομικές μεταρρυθμίσεις με τα θέματα κοινωνικής ενσωμάτωσης και την πράσινη βιομηχανική πολιτική, από το τοπικό στο διεθνές επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, ανοίγει το δρόμο για το μετασχηματισμό του αναπτυξιακού μοντέλου ώστε τελικά να μπορεί να διασφαλίσει την ευημερία για όλους, για το σύνολο του πλανήτη και όλες τις γενεές, μειώνοντας τις ανισότητες στην κοινωνία και μεταξύ κοινωνιών, συμφιλιώνοντας τον τρόπο ζωής μας –δηλαδή τον τρόπο που ζούμε, παράγουμε και καταναλώνουμε- με τα φυσικά όρια του πλανήτη μας. Η Πράσινη Νέα Συμφωνία είναι περισσότερο από μια ακόμα “φιλοπεριβαλλοντική” πολιτική –είναι ένα σχέδιο για να ξανασκεφτούμε τις προτεραιότητές μας στον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε. Επομένως η Πράσινη Νέα Συμφωνία προτείνει έναν ολοκληρωμένο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό, από τις υποδομές και τη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική έως τις επενδύσεις στην ευημερία των ανθρώπων και την αναδιανομή του πλούτου.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Εισαγωγή

Πράσινη Οικονομία

Απασχόληση

Ενέργεια

Βιομηχανία

 Κινητικότητα

Το όραμα

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Γιατί χρειαζόμαστε μια Πράσινη Νέα Συμφωνία

 

Χρειαζόμαστε μια Πράσινη Νέα Συμφωνία γιατί χωρίς αυτήν ο πλανήτης θα φτάσει σε ένα οριακό σημείο: Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο αυτό εν μέρει γιατί δύο δισεκατομμύρια πολίτες ζουν στην φτώχεια και στην πείνα, χωρίς τη δυνατότητα να ζήσουν το Δυτικό τρόπο ζωής της μαζικής κατανάλωσης και της τεράστιας εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων. Είναι ένα δίλημμα το οποίο η Πράσινη Νέα Συμφωνία είναι σχεδιασμένη να λύσει – προσφέροντας αξιοπρεπή επίπεδα ζωής για όλους χωρίς να εξαντλούνται τα φυσικά όρια του περιβάλλοντος. Χρειαζόμαστε την ΠΝΣ για να συνδυάσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη δημιουργία ενός τρόπου ζωής που δεν είναι αυτοκαταστροφικός –έναν ολοκληρωμένο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό μετασχηματισμό.

 

Πως να κάνουμε την Πράσινη Νέα Συμφωνία πραγματικότητα

 

Οι Πράσινοι στο Ευρωκοινοβούλιο δημιούργησαν μια εξειδικευμένη ομάδα εργασίας με την αποστολή να επεξεργαστεί τις πολιτικές της Νέας Πράσινης Συμφωνίας. Καθώς η ΠΝΣ είναι από τη φύση της  διαθεματική αγγίζει πολλές περιοχές πολιτικών με τις οποίες ασχολείται το Ευρωκοινοβούλιο. Η ομάδα εργασίας που περιλαμβάνει διαφορετικούς Πράσινους Ευρωβουλευτές που εργάζονται σε διαφορετικές Επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου, μορφοποιεί την πολιτική της ΠΝΣ σε αντικείμενα που εκτείνονται από τα μακροοικονομικά και την οικονομία έως την βιομηχανική πολιτική, την απασχόληση και την κινητικότητα (μεταφορές). Επεξεργαζόμαστε κείμενα πολιτικής, μελέτες, και οργανώνουμε εργαστήρια και συνέδρια με ειδικούς και Πράσινους από όλη την Ευρώπη. Παράλληλα με την επεξεργασία των πολιτικών της ΠΝΣ σε συγκεκριμένους τομείς, επεξεργαζόμαστε και το όραμα της ΠΝΣ. Οι Πράσινοι προωθούν ενεργά κρίσιμους στόχους και πολιτικές της ΠΝΣ σε εκθέσεις και αποφάσεις τους Ευρωκοινοβουλίου.

 

Η Πράσινη Νέα Συμφωνία στο διαδίκτυο: www.greennewdeal.eu

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Νέας Πράσινης Συμφωνίας – μια κοινή πλατφόρμα για την αναζήτηση και ανταλλαγή πληροφοριών για καλές πρακτικές της Νέας Πράσινης Συμφωνίας

 

Πράσινη οικονομία

 

«Αναφερόμενοι στην ανάγκη για την ανάπτυξη νέων δεικτών που πάνε πέρα από το ΑΕΠ, το Ευρωκοινοβούλιο στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι «η οικονομική ανάκαμψη» δεν πρέπει να βασιστεί σε μια προσέγγιση αντίληψη «συνεχίζουμε όπως πριν» (“business as usual”), που ευθυγραμμίζεται με το αίτημά μας για την προώθηση μιας “Νέας Πράσινης Συμφωνίας”», Pascal Canfin 08/10/2009.

 

Εισαγωγή

 

Η εφαρμογή της Νέας Πράσινης Συμφωνίας απαιτεί μια νέα κατεύθυνση της οικονομικής πολιτικής που να στοχεύει στη μείωση του οικολογικού μας αποτυπώματος και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής για όλους. Ο επαναπροσδιορισμός των σκοπών της οικονομικής πολιτικής θα προωθήσει μεγάλες αλλαγές στο οικονομικό μας σύστημα που σημαίνουν νέα εργαλεία και δείκτες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών. Καθώς θέτουμε πρώτα τους ανθρώπους και τον πλανήτη, οι συνέπειες για τις δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο είναι τεράστιες. 

 

Αυτό το νέο μακροοικονομικό πλαίσιο πρέπει να βασιστεί σε δύο ουσιώδη θεμέλια με στόχο την αλλαγή του συστήματός μας από ασταθές και άδικο σε βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο. Πρώτον, προτείνουμε πολύ ισχυρότερη ρύθμιση του χρηματοοικονομικού τομέα, καθώς οι απορυθμισμένες χρηματοοικονομικές αγορές αποδείχθηκαν κοινωνικά και περιβαλλοντικά «τυφλές». Δεύτερον, ένα δικαιότερο σύστημα φορολογίας είναι αναγκαίο ώστε να διασφαλίζει την αναδιανομή του πλούτου. Χρειαζόμαστε αύξηση των εσόδων από το κεφάλαιο και τους φυσικούς πόρους, ώστε να μετακινήσουμε τις φορολογικές επιβαρύνσεις από την εργασία και να επιτρέψουμε την πραγματοποίηση επενδύσεων στην μεταμόρφωση της οικονομίας στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας. Για σειρά κρίσιμων μέτρων (φορολογικοί παράδεισοι, εταιρικοί φόροι, φόρος χρηματοοικονομικών συναλλαγών, ευρωομόλογα, κλπ), υπάρχει επείγουσα ανάγκη εναρμονισμού τους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Τι  ζητάμε

 

Η ΠΝΣ απαιτεί μεταξύ άλλων:

 

• Προοδευτικούς περιβαλλοντικούς φόρους, Ευρωομόλογα, ένα προοδευτικό φόρο στις τράπεζες, καθώς και φόρο επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών για να χρηματοδοτηθεί ο μετασχηματισμός των οικονομιών και να περιοριστεί το φορολογικό βάρος επί της εργασίας.

 

• Αποφασιστική και συντονισμένη μάχη κατά των φορολογικών παραδείσων και της φοροδιαφυγής.

 

• Η ενσωμάτωση των ορίων που θέτουν το περιβάλλον και οι φυσικοί πόροι, στο σχεδιασμό της μακροοικονομικής πολιτικής.

 

• Στενότερος συντονισμός των δημοσιονομικών και μακροοικονομικών πολιτικών εντός της ΕΕ, με στόχο ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο, ευημερία για όλους, με σεβασμό των ορίων του φυσικού περιβάλλοντος με κοινωνικά δίκαιο τρόπο.

 

• Κοινή Ευρωπαϊκή φορολογική πολιτική ώστε να επιτευχθεί ένα δίκαιο Ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο.

 

«Οι νέες εποπτικές αρχές της ΕΕ είναι ένα μεγάλο βήμα προς τον έλεγχο των κινδύνων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά στο μέλλον θα πρέπει να μεταβιβαστούν περισσότεροι πόροι και ισχύς ώστε να βεβαιωθούμε ότι το σύστημα θα λειτουργήσει μακροπρόθεσμα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν αυτό το συντομότερο δυνατόν», Sven Giegold

 

Απασχόληση

 

«Οι Πράσινοι από καιρό υποστηρίξαμε τη δέσμευση της Ευρώπης σε μια πραγματική Πράσινη Νέα Συμφωνία, που θα επιταχύνει τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία, ως τη μόνη βιώσιμη απάντηση στη τρέχουσα οικονομική κρίση», Elisabeth Schroedter 07/09/2010

 

Εισαγωγή

 

Η κατοχή μιας ποιοτικής θέσης εργασίας συμβάλλει, μεταξύ άλλων πραγμάτων, στην κοινωνική και οικονομική ευημερία. Η προώθηση αξιοπρεπούς εργασίας και ποιότητας εργασιακής ζωής είναι μέρος της εξίσωσης της ΠΝΣ. Υψηλά επίπεδα εργασιακής υγιεινής και ασφάλειας και ποιότητας εργασιακής ζωής βοηθά στη διασφάλιση του μέλλοντος. Η ΠΝΣ στοχεύει στο να εγγυηθεί σε κάθε έναν πλήρη πρόσβαση στη εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας, ώστε να είναι δυνατή η πλήρης συμμετοχή όλων στην κοινωνία.

 

Τι επιδιώκουμε

 

Η ΠΝΣ απαιτεί μεταξύ άλλων:

 

• Καλύτερη χρήση των υπαρχόντων κεφαλαίων για προσαρμογή των ικανοτήτων των εργαζομένων, κατάρτιση και επανακατάρτιση εργαζομένων ειδικά των γυναικών ώστε να εφοδιαστούν με τα απαραίτητα προσόντα για τις πράσινες θέσεις εργασίας.

 

• Μια πραγματική μετακίνηση προς πράσινες θέσεις εργασίας, διασφαλίζοντας ότι αυτές οι νέες θέσεις εργασίας θα είναι αξιοπρεπείς και οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι θα λαμβάνουν την απαραίτητη κατάρτιση.

 

• Καθιέρωση φιλόδοξων περιβαλλοντικά προδιαγραφών και οικονομικών κινήτρων για να στηρίξουν τη στροφή προς την παραγωγή βιώσιμων αγαθών.

 

• Μια οδηγία-πλαίσιο για το ελάχιστο εισόδημα ως ένα κρίσιμο βήμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας στην Ευρώπη.

 

• Μια Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τους Νέους, που θα διασφαλίζει το δικαίωμα κάθε νέου στην ΕΕ να του προσφέρεται μια θέση εργασίας, μαθητείας, πρόσθετη κατάρτιση ή συνδυασμένη κατάρτιση και εργασία μετά από μια μέγιστη περίοδο ανεργίας 4 μηνών.

 

«Είναι ο κατάλληλος χρόνος για δράση. Σήμερα περισσότεροι από 5,5 εκατομμύρια νέοι κάτω των 25 ετών είναι άνεργοι. Διακινδυνεύουμε να χάσουμε μια γενιά οδηγώντας την κοινωνικό αποκλεισμό ενώ παίζουμε με το οικονομικό και κοινωνικό μέλλον της ΕΕ», Emilie Turunen,06/07/2010

 

«Ο χρόνος εργασίας μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την αντιμετώπιση  των προκλήσεων της υψηλής ανεργίας των νέων στην Ευρώπη», Karima Delli, 3/12/2011

 

Ενέργεια

 

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει χαράξει μια βιώσιμη διαδρομή για τον ενεργειακό τομέα της ΕΕ, που απαιτεί η ενεργειακή αποδοτικότητα και η ανανεώσιμη ενέργεια να είναι στην καρδιά της ενεργειακής στρατηγικής της ΕΕ την επόμενη δεκαετία», Claude Turmes,  25/11/2010

 

Εισαγωγή

 

Η ενέργεια – θερμότητα και ηλεκτρισμός-  στηρίζουν το σύγχρονο τρόπο ζωής μας, αλλά ο κόσμος ακόμα εξαρτάται από τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα –πετρέλαιο και φυσικό αέριο- που είναι κυρίως υπεύθυνα για την κλιματική αλλαγή. Η ΠΝΣ απαιτεί μια μαζική μεταστροφή σε πιο βιώσιμη ενεργειακή παραγωγή, με φιλόδοξους στόχους σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές που περιλαμβάνει 100% χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη μέχρι το 2050. Η πυρηνική ενέργεια –την οποία πολλοί λανθασμένα αποκαλούν ενέργεια «χαμηλής εκπομπής άνθρακα»- δεν είναι η απάντηση. Η ενέργεια που σχετίζεται με την εξόρυξη, την παρασκευή του καυσίμου, την κατασκευή των εργοστασίων, τη μεταφορά και διαχείριση των αποβλήτων, κάνει την ενέργεια από τα πυρηνικά εργοστάσια συγκρίσιμη σε παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα με έναν ενεργειακά αποδοτικό σταθμό που χρησιμοποιεί φυσικό αέριο. Επιπλέον, η πυρηνική ενέργεια αφήνει τοξικά απόβλητα, ένα πραγματικό κίνδυνο για τους ανθρώπους και το περιβάλλον για χιλιάδες χρόνια, για να μην αναφέρουμε τον κίνδυνο πυρηνικών ατυχημάτων. Η ΠΝΣ υποστηρίζει τη θεμελιώδη στροφή προς ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να αυξήσει την Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, να προωθήσει την τεχνολογική αλλαγή, να μειώσει την παραγωγή CO2, να τονώσει την ενεργειακή μας ασφάλεια και να προστατεύσει τη βιομηχανία μας από μελλοντικά σοκ στις τιμές της ενέργειας.

 

Τι θέλουμε

Η ΠΝΣ χρειάζεται μεταξύ άλλων:

 

• Πλήρη υποστήριξη στη συμφωνία για 20% ποσοστό ανανεώσιμης ενέργειας έως το 2020 κατ’ ελάχιστο και 100% χρήση ανανεώσιμης ενέργεια έως το 2050 το αργότερο.

 

• Τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού υπερ-δικτύου για τη μεταφορά ανανεώσιμης ενέργειας σε όλη την Ευρώπη, από το σημείο παραγωγής στα σημεία κατανάλωσης και αποκεντρωμένα «έξυπνα δίκτυα» για την ενσωμάτωση στο συνολικό δίκτυο, της ενέργειας την οποία παράγουν οι οικιακοί παραγωγοί.

 

• Μείωση κατά 40% της παραγωγής CO2 στην ΕΕ έως το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990  - οτιδήποτε λιγότερο από 30% είναι σε αντίθεση με όσα λέει η επιστήμη και δεν θα αποτρέψει τις δραματικές συνέπειες της ανεξέλεγκτης κλιματικής αλλαγής.

 

• Δείκτες αποδοτικότητας των πόρων με αντίστοιχη σημασία όπως το ΑΕΠ και οι νομισματικοί δείκτες.

 

• Πλήρη συμμόρφωση με το στόχο για 20% ενεργειακή αποδοτικότητα στην ΕΕ, εισαγωγή ελάχιστων προδιαγραφών ενεργειακής αποδοτικότητας κάθε είδους συσκευής και εκτεταμένο πρόγραμμα ενεργειακής ανακαίνισης κτιρίων.

 

• Αυστηρές Ευρωπαϊκές προδιαγραφές έτσι ώστε μέχρι το 2020 κανένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας με κάρβουνο να μην μπορεί να κατασκευαστεί.  

 

Οι Πράσινοι στο Ευρωκοινοβούλιο έχουν αγωνιστεί με επιτυχία για μια Πράσινη Νέα Συμφωνία μέσω διαφόρων εκθέσεων και αποφάσεων, παρά το μόνιμο πόλεμο με τα κυρίαρχα πολιτικά κόμματα.

 

Βιομηχανία

 

«Στο πλαίσιο ενός κόσμου που περιορίζεται από τους πεπερασμένους φυσικούς πόρους και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, και αντιμετωπίζει ένα αυξανόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό καθώς και ένα καθοδικό οικονομικό και κοινωνικό σπιράλ, το μέλλον της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας στηρίζεται στην ικανότητά της για καινοτομία», Reinhard Bütikofer,  16/06/2010.

 

Εισαγωγή

 

Η βιομηχανία είναι ένα κεντρικό θέμα της Νέας Πράσινης Συμφωνίας (ΠΝΣ), από τις κατασκευές και την μεταποίηση έως τα χημικά και τον ενεργειακό τομέα και το σύνολο του φάσματος των βιομηχανικών τομέων. Δεν υπάρχει κάποιος βιομηχανικός τομέας τον οποίο η ΠΝΣ δεν αντιμετωπίζει και ο οποίος δεν χρειάζεται αλλαγή.

 

Η ΠΝΣ στοχεύει στην αύξηση της καινοτομίας και της αποδοτικότητας σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς, όπως στον ενεργειακό τομέα ή στη χρήση των πόρων, καθώς και στην προώθηση ενός κλειστού, κυκλικού συστήματος όπου όλα τα προϊόντα και τα υλικά θα επαναχρησιμοποιούνται και θα ανακυκλώνονται. Τελικά, αυτό στοχεύει στη μείωση του ανθρακικού βιομηχανικού αποτυπώματος, στη δημιουργία ενός νέου κύματος αξιοπρεπών θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης που θα μειώσουν την ανεργία και τη φτώχεια και ταυτόχρονα θα εμποδίσουν τη γενικότερη υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Αυτό θα μπορούσε να αναζωογονήσει την οικονομία, βγάζοντάς την από την σημερινή ύφεση. Μια σύγχρονη και αποδοτική βιομηχανική βάση που λειτουργεί στο πλαίσιο ενός κλειστού, κυκλικού συστήματος που δημιουργεί και χρησιμοποιεί ανθεκτικά και περιβαλλοντικά φιλικά αγαθά, που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να ανακυκλωθούν και να επανακατασκευαστούν, θα είναι το κλειδί για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό θα δημιουργούσε μια ανταγωνιστική βιομηχανία σταθερά θεμελιωμένη στον 21ο αιώνα.

 

Επομένως, η ΠΝΣ για τη βιομηχανία της ΕΕ επιδιώκει να διαμορφώσει το σωστό μέσο-μακροπρόθεσμο πολιτικό πλαίσιο για να στρέψει το παρόν μη βιώσιμο τρόπο λειτουργίας των Ευρωπαϊκών βιομηχανιών σε βιώσιμη κατεύθυνση.

 

Τι θέλουμε

 

Η Πράσινη Νέα Συμφωνία μεταξύ άλλων απαιτεί:

 

• Μια προσέγγιση της βιομηχανικής πολιτικής που συνδυάζει την ανταγωνιστικότητα, την βιωσιμότητα και την αξιοπρεπή εργασία και η οποία, αναζωογονεί την οικονομία, αυξάνει την απασχόληση, μειώνει την περιβαλλοντική υποβάθμιση και βελτιώνει την ποιότητα ζωής.

 

• Η καθιέρωση ενός μακροοικονομικού πλαισίου και ενός νομισματικού και δημοσιονομικού συστήματος που λαμβάνει υπόψη του την πραγματικότητα της σπανιότητας των πόρων και της κλιματικής αλλαγής και στοχεύει στην μελλοντική ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.

 

• Σε σύνδεση με τις διαδικασίες βιομηχανικής (ανα-)διάρθρωσης, να χρησιμοποιηθεί η κλαδική πολιτική ενισχύσεων για την ενδυνάμωση της καινοτομίας και την παραγωγή βιώσιμων προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα θα περιορίζεται η βοήθεια για μη βιώσιμες παραγωγικές διαδικασίες.

 

• Υιοθέτηση στόχων για την ενίσχυση της αποδοτικότητας των πόρων και της ενέργειας στην ΕΕ, τη διάρκεια ζωής των προϊόντων, την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακατασκευή και την ανάπτυξη κλειστών-κυκλικών βιομηχανικών παραγωγικών συστημάτων.

 

• Θέσπιση στόχων και προδιαγραφών ως οδηγούς για την προώθηση της καινοτομίας και της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας στους βιομηχανικούς τομείς.

 

• Προώθηση ενεργού πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας και διαφοροποίηση προς βιώσιμους, μη-ρυπαίνοντες και ασφαλείς ενεργειακούς πόρους στους κύριους βιομηχανικούς τομείς όπως οι μεταφορές και οι κατασκευές.

 

• Η χρησιμοποίηση των δημόσιων προμηθειών ως ένα ισχυρό εργαλείο για την προώθηση της καινοτομίας και τον προσανατολισμό των αγορών προς βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες.

 

• Προσφορά εργαλείων για την ώθηση της ανάπτυξης οικο-καινοτόμων Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και για την ανάπτυξη οικο-βιομηχανικών πάρκων. 

 

Κινητικότητα

 

«Τα ζητήματα κινητικότητας δεν μπορεί να παραμένουν καθαρά τεχνικά και να αντιμετωπίζονται ξεχωριστά είτε τομεακά είτε ανάλογα με τον τρόπο μετακίνησης. Ακριβώς όπως τα ενεργειακά ζητήματα ευτυχώς καταλαμβάνουν όλο και συχνότερα την κεντρική πολιτική σκηνή στην Ευρώπη, τα ζητήματα κινητικότητας πρέπει να γίνουν μια από τις κεντρικές πολιτικές της ΕΕ, στο σταυροδρόμι των περιβαλλοντικών κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων», Isabelle Durant 18/11/2010.

 

Εισαγωγή

 

Η κινητικότητα είναι το κλειδί για την πρόσβαση στην εργασία, τις υπηρεσίες και τις υποδομές. Είναι συνεπώς ουσιώδης για την οικονομική ευημερία, την κοινωνική ενσωμάτωση και ευημερία, αλλά ο τομέας των μεταφορών ευθύνεται για περίπου το 27% όλων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και για χιλιάδες θανατηφόρα οδικά ατυχήματα και εκατοντάδες χιλιάδες τραυματισμούς ετησίως. Το «πρασίνισμα» των αυτοκινήτων και των αεροπλάνων είναι σε εξέλιξη, αλλά συμβαίνει πολύ αργά και σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι αρκετό. Η κουλτούρα της εξάρτηση από το αυτοκίνητο μπορεί να αλλάξει με καλύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό, φτιάχνοντας τις πόλεις πιο φιλικές στο περπάτημα και στο ποδήλατο, με στρατηγικά τοποθετημένα δημόσια μέσα μεταφοράς, φθηνά, προσβάσιμα που θα επεκταθούν σημαντικά περισσότερο από ότι σήμερα.

 

Τι ζητάμε

 

Η ΠΝΣ απαιτεί μεταξύ άλλων:

 

• Να συμπεριληφθούν οι αερομεταφορές στους στόχους για παγκόσμια μείωση των εκπομπών CO2 και μεταβατική περίοδο για μείωση των φορολογικών απαλλαγών των αερομεταφορών που δόθηκαν όταν ο κλάδος ήταν νέος και δεν είχε γίνει αποδεκτή ως πρόβλημα η κλιματική αλλαγή.

 

• Επενδύσεις σε αξιόπιστες, πράσινες εναλλακτικές λύσεις στη χρήση του αεροπλάνου, συμπεριλαμβανομένων καλύτερων σιδηροδρομικών συνδέσεων για ταξίδια μικρότερης διάρκειας των πέντε ωρών έως την αποφυγή τελείως των ταξιδιών με τη χρήση τηλεδιασκέψεων μεταξύ άλλων.

 

• Καθορισμό στόχων για την ηλεκτροκίνηση (ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τραμ, τρένα ή ηλεκτρικά ποδήλατα) και αυστηρότερα όρια για τις εκπομπές CO2.

 

Όραμα

 

«Ο καιρός για δικαιολογίες έχει παρέλθει, τώρα είναι η ώρα της δράσης για μια βιώσιμη οικονομία. Μόνο μια πλήρης μεταρρύθμιση θα το πετύχει αυτό, απλώς ενισχύοντας τις κυρώσεις δε θα βγάλει την Ευρώπη από την κρίση», Philippe Lamberts 22/06/2010.

 

Εισαγωγή

 

Η ΠΝΣ δεν είναι μια λύση που στα γρήγορα θα διορθώσει τα πράγματα, αλλά στοχεύει να αντιμετωπίσει τις ρίζες των προβλημάτων που προκαλούν τις συστημικές κρίσεις που αντιμετωπίζουμε προτείνοντας ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο μετασχηματισμού της κοινωνίας μας. Αλλάζοντας το μοντέλο μας σημαίνει να ξανασκεφτούμε τις αναφορές μας, τους στόχους και τους δείκτες που χρησιμοποιούμε. Ξεπερνώντας την χωρίς όρια αναζήτηση της μεγέθυνσης και απορρίπτοντας την προκατάληψη με το ΑΕΠ είναι μια αφετηριακή οπτική γωνία. Το βασικό ερώτημα που αντιμετωπίζουμε είναι πως μπορούμε να προσαρμόσουμε τις συμπεριφορές μας και τον τρόπο ζωής μας έτσι ώστε να μειώσουμε το ανθρακικό μας αποτύπωμα στον πλανήτη, ενώ ταυτόχρονα θα επιδιώξουμε την ισότητα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους. Η ΠΝΣ σημαίνει ότι μετακινούμαστε από το στενό όραμα της οικονομικής μεγέθυνσης σε μια ευρύτερη κατανόηση της ευημερίας.

 

Πιο συγκεκριμένα, στο επίπεδο της ΕΕ, προωθήσαμε δραστήρια αυτό το ολοκληρωμένο όραμα επηρεάζοντας το περιεχόμενο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η «Ευρώπη 2020» είναι μια δεκαετής στρατηγική που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο να επιτύχει «έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς μεγέθυνση» στην ΕΕ, με μεγαλύτερο συντονισμό των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Ακολουθεί τη Στρατηγική της Λισαβόνας, που εγκαινιάστηκε το 2000, αλλά απέτυχε να κάνει την Ευρώπη την πιο ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο και να επιτύχει πλήρη απασχόληση. 

 

Από την πλευρά των Πράσινων, το κύριο πρόβλημα με αυτήν την υποτιθέμενη νέα στρατηγική ήταν ότι πρότεινε ουσιαστικά τα ίδια, με επιμέρους προσπάθεια να πρασινίσει κάποιες πλευρές της, αλλά ουσιαστικά ο τελικός στόχος –περισσότερη μεγέθυνση ξανά- θα οδηγήσει την Ευρώπη σε ακόμα βαθύτερη κρίση. Οι Πράσινοι δεν μπορούμε να αποδεχθούμε μια στρατηγική με τόσο λανθασμένους στόχους που θα καθορίσουν τις πολιτικές για την επόμενη δεκαετία.

 

Τι θέλουμε

 

• Αναγνώριση της σημασίας και προώθηση των δημόσιων αγαθών και μια μεγάλη αναδιανομή του εισοδήματος.

 

• Μείωση των ανισοτήτων με μεγάλη αναδιανομή του πλούτου και μέτρα κατά των διακρίσεων συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων φύλου.

 

• Συνδυασμό δημόσιων κινήτρων, ιδιωτικών επενδύσεων και ατομικών πρωτοβουλιών των πολιτών για την επίτευξη του μετασχηματισμού σε όλα τα επίπεδα.

 

• Νέα μοντέλα ανταλλαγής και κατανάλωσης προϊόντων και υπηρεσιών εκτός της αγοράς και ενίσχυση της συμβίωσης στο τοπικό επίπεδο πχ LETS, κοινή χρήση ΙΧ αυτοκινήτων κ.λ.π.

 

• Ένα μοντέλο ανάπτυξης που αποδέχεται τα υφιστάμενα φυσικά όρια του πλανήτη και δεν στηρίζεται στην εκμετάλλευση των φτωχών και του πλανήτη.

 

• Ένα οικονομικό σύστημα που υποστηρίζει την πραγματική οικονομία, προσαρμοσμένο στη βελτίωση της ευημερίας των ανθρώπων και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

• Μια καλύτερη ισορροπία στην εργασιακή ζωή όπου οι άνδρες και οι γυναίκες θα μοιράζονται εξίσου τις ευθύνες σε όλα τα πεδία της κοινωνίας.

 

• Δικαιότερη χρήση του χώρου μέσω της επανατοπικοποίησης πολλών δραστηριοτήτων.

 

• Επανάκτηση του χρόνου: ενάντια στην αξία των μετόχων, να επιτύχουμε μια διαφορετική ισορροπία ανάμεσα στις διαφορετικές όψεις της ζωής μας.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τη Πράσινη Νέα Συμφωνία (GreenNewDeal)

www.greennewdeal.eu

 

Η έκδοση αυτή έγινε από την Ομάδα Εργασίας για την Πράσινη Νέα Συμφωνία της Ομάδας των Πράσινων/ΕΕΣ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έγινε δυνατό να πραγματοποιηθεί χάρι στις συμβολές των Πράσινων θεματικών συμβούλων και των γραφείων των Ευρωβουλευτών που εμπλέκονται στην Πράσινη Νέα Συμφωνία.

Εκδότης: Jean-Bernard Pierini

© The Greens/EFA in the European Parliament,

Δεκέμβριος2011

Picture credits: European Parliament

The Greens/EFA in the European Parliament

Rue Wiertzstraat 60 - 1047 Brussels - Belgium

Phone: +32-2-2843045 - Fax: +32-2-2307837

www.greens-efa.eu

Last modified on Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012 22:00