depositphotos 21189217-Various-grain-beans-legumes-peas

Στο πλαίσιο της λεγόμενης "αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης" (καλύτερα θα ήταν να λέγονταν "κοινωνική κρίση" που είναι διαφορετική από την "ανθρωπιστική") πολλοί δήμοι και περιφέρειες διανέμουν τρόφιμα και άλλα προϊόντα σε ανθρώπους που βρίσκονται στη φτώχεια. Η διανομή συμβάλλει στον περιορισμό του οξυμένου προβλήματος αλλά δεν βγάζει από την φτώχεια όσους σήμερα την βιώνουν. Απαιτείται, λοιπόν, πιο ολοκληρωμένη πολιτική εξάλειψης από την φτώχεια, όπως έχουμε υποχρέωση να κάνουμε ως χώρα και κοινωνία.

Ένα δεύτερο πρόβλημα που λίγο απασχολεί, όμως, είναι το γεγονός ότι συχνά πολλά από τα είδη που διανέμονται είναι εισαγωγής, ακόμα και όταν αυτά παράγονται στην Ελλάδα. Αυτό έχει να κάνει τόσο με την υποχρέωση διεξαγωγής διεθνούς διαγωνισμού (γιατί τα ποσά που διατίθενται είναι μεγάλα και οι φορείς πρέπει να προχωρήσουν σε διαγωνισμούς) όπου συνήθως συμμετέχουν μεγάλοι εισαγωγείς, όσο και με την απουσία συνεργασίας μεταξύ φορέων που διαθέτουν μεν μικρότερες ποσότητες αλλά θα μπορούσαν μέσω συνεργασιών να εξασφαλίσουν τις ποσότητες που απαιτούνται.

Ο προσεχής σχετικός διαγωνισμούς του Δήμου Αθηναίων θα μπορούσε - αν και στο 12 παρά 5’ - να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση και να προσπαθήσουν τουλάχιστον να συντονιστούν συνεταιρισμοί και ευρύτερα μικρότεροι τοπικοί παραγωγοί προϊόντων ώστε να συμμετάσχουν συντονισμένα σε αυτόν. Ακόμα και αν δεν τα καταφέρουν αυτή τη φορά, θα ήταν μια καλή προσπάθεια προετοιμασίας για κάποιον από τους άλλους παρόμοιους διαγωνισμούς.

Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη Κυριακή 7 Αυγούστου λήγει ο ηλεκτρονικός διεθνής ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός που έχει προκηρύξει ο δήμος Αθηναίων, προκειμένου να προμηθευτεί τρόφιμα και υλικά για την ενίσχυση ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Ο διαγωνισμός αφορά τρόφιμα και είδη βασικής υλικής συνδρομής (απορρυπαντικά, καθαριστικά κ.α.) και τον έχει προκηρύξει ο δήμος Αθηναίων, ως δικαιούχος του έργου των Αποκεντρωμένων Προμηθειών, προκειμένου να τα διανείμει στους ωφελούμενους του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ).

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών είναι  η 7η Αυγούστου 2016. Οι διαγωνισμοί πραγματοποιούνται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

Το πλήρες κείμενο των Διακηρύξεων είναι διαθέσιμο:

https://www.cityofathens.gr/sites/default/files/20160704_0807_TROFIMA.pdf

https://www.cityofathens.gr/sites/default/files/20160704_0807_BYS.pdf

Περισσότερες πληροφορίες για τους παραπάνω Διαγωνισμούς μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 2105223142 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

poverty3

H Ελλάδα είναι η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό πολιτών (39,7%) που αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με έρευνα για λογαριασμό του Ευρωκοινοβουλίου.

Χρειάζεται να διαβάσουμε τους αριθμούς αλλά και το τι σημαίνουν οι αριθμοί. Ακόμα και πριν την κρίση η χώρα κατείχε ένα από τα πιο υψηλά ποσοστά κινδύνου φτώχειας λόγω έλλειψης πολιτικής για τη μείωσή της. Γεγονός είναι ότι ακόμα και σήμερα, παρά την αύξηση της φτώχειας, δεν υπάρχει μια σοβαρή πολιτική για εξάλειψή της, αν και η χώρα δεσμεύεται από την Στρατηγική Ευρώπη 2020 και οφείλει να μειώσει τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού κατά 1.000.000 (ήδη πριν την κρίση είχε υποχρέωση να μειώσει τον αριθμό των ατόμων σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού κατά 400.000).

Η λογική των επιδομάτων και της διανομής τροφίμων (που παραμένει το κύριο εργαλείο στην Ελλάδα για περιορισμό των ακραίων συνεπειών της φτώχειας) δεν είναι ενεργή πολιτική εξάλειψης ή μείωσης της φτώχειας. Πολλές φορές απλώς συντηρεί την παραμονή στη φτώχεια.

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι σε κίνδυνο φτώχειας δεν βρίσκεται μόνο ένα υψηλό ποσοστό ανέργων (70,0%) ή κοινωνικά μη ενεργών πολιτών (56,1%) αλλά και υψηλό ποσοστό εργαζομένων (21,1%). Δηλαδή πάνω από 1 στους 5 που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι εργαζόμενοι!

poverty8

Χωρίς ενεργητική πολιτική μείωσης φτώχειας η χώρα δεν μπορεί να βγει από την κρίση και την κατάσταση φτωχοποίησης μεγάλων κομματιών της κοινωνίας, που πριν από λίγα χρόνια μπορεί να ανήκαν και στη μεσαία τάξη. 

risk of poverty